Dziecięcy Szpital Uniwersytecki

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: ul. Jerzego Waszyngtona 17 (15-274 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 74 50 500

Jednostki - Dziecięcy Szpital Uniwersytecki

 • Dziecięcy Szpital Uniwersytecki

  Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 74 50 500
  Email: dsk@umb.edu.pl
  Witryna: www.udsk.umb.edu.pl
  • Klinika Pediatrii i Nefrologii
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Nefrologia
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Nefrologia
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
  • Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Alergologii Dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Hematologia
   • Leczenie stacjonarne - Hematologia
  • Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział neurologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Rehabilitacja medyczna
  • Klinika Onkologii i Hematologii Dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział onkologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia i hematologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Onkologia i hematologia dziecięca
  • Klinika Otolaryngologii Dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział otorynolaryngologiczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
  • Klinika Okulistyki Dziecięcej z Ośrodkiem Leczenia Zeza
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział okulistyczny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
  • Klinika Chirurgii Dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział chirurgiczny ogólny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia dziecięca
  • Klinika Ortopedii i Traumatologii Dziecięcej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii z Pododdziałem Pooperacyjnym
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Szpitalny Oddział Ratunkowy
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Szpitalny oddział ratunkowy dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna ratunkowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Medycyna ratunkowa
  • Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Pediatrycznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Zakład Diagnostyki Obrazowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Apteka Szpitalna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Apteka szpitalna/zakładowa/dział farmacji
   • Produkty lecznicze - Farmakologia kliniczna
  • Centralna Izba Przyjęć
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna ratunkowa
  • Klinika Obserwacyjno - Zakaźna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział obserwacyjno-zakaźny dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
  • Klinika Pediatrii i Zaburzeń Rozwoju Dzieci i Młodzieży
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Immunologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Reumatologia
  • Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę"
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział rehabilitacyjny dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład Immunologii Klinicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział immunologii klinicznej dla dzieci
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Alergologia
  • Blok Operacyjny
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Stacja Dializ
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Stacja dializ
   • Usługi w zakresie dializowania - Nefrologia
  • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Oddział rehabilitacji neurologicznej dla dzieci
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia USG
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Pracownia tomografii komputerowej dla dzieci
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej dla dzieci
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rezonansu Magnetycznego
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Pracownia rezonansu magnetycznego dla dzieci
   • Rezonans magnetyczny - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Densytometryczna
   Białystok, ul. Jerzego Waszyngtona 17     
   Pracownia densytometryczna dla dzieci
   • Inne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)