Dział Świadczeń Ambulatoryjnych

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: dr Anny Dobrskiej 1 (06-500 Mława)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mława
tel.: 23 654 32 35

Jednostki - Dział Świadczeń Ambulatoryjnych

 • Przychodnia rejonowa

  Mława, Sądowa 7 (mazowieckie / powiat Mława)
  Telefon: 023 654 37 42
  Email: sekretariat@zozmlawa.internetdsl.pl
  • Poradnia diabetologiczna
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia lekarza POZ
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia okulistyczna
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
   Mława, Sądowa 7      Telefon: 023 654 37 42  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
 • Przychodnia dziecięca rejonowa

  Mława, ul. 18 Stycznia 4 (mazowieckie / powiat Mława)
  Telefon: 023 654 33 06
  Email: sekretariat@zozmlawa.internetdsl.pl
  • Poradnia pediatryczna ( konsultacje )
   Mława, ul. 18 Stycznia 4      Telefon: 023 654 33 06  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Mława, ul. 18 Stycznia 4      Telefon: 023 654 33 06  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Mława, ul. 18 Stycznia 4      Telefon: 023 654 33 06  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Mława, ul. 18 Stycznia 4      Telefon: 023 654 33 06  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Mława, ul. 18 Stycznia 4      Telefon: 023 654 33 06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Punkt szczepień
   Mława, ul. 18 Stycznia 4      Telefon: 023 654 33 06  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo pediatryczne
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mława, ul. 18 Stycznia 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet medycyny szkolnej
    Mława, ul. 18 Stycznia 4     
    Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
    • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
 • Pogotowie i pomoc doraźna

  Mława, dr Anny Dobrskiej 1 (mazowieckie / powiat Mława)
  Telefon: 023 654 32 35
  Email: sekretariat@zozmlawa.internetdsl.pl
  • Zespół wyjazdowy reanimacyjny "R" - specjalistyczny
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"- podstawowy Podstacja w Strzegowie
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół wyjazdowy wypadkowy "W"-podstawowy
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 32 35  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • Ambulatorium ogólne
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
  • Zespół wyjazdowy ogólny
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Zespół wyjazdowy ogólny
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
  • Dyspozytornia medyczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Ambulatorium ogólne
    Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
    Ambulatorium ogólne
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne
   • Zespół wyjazdowy ogólny
    Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
    Zespół wyjazdowy ogólny
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna ratunkowa
   • Dyspozytornia medyczna
    Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Medycyna ratunkowa
 • Poradnia POZ

  Mława, dr Anny Dobrskiej 1 (mazowieckie / powiat Mława)
  Telefon: 023 654 32 35
  Email: sekretariat@zozmlawa.internetdsl.pl
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia kardiologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia ginekologiczna ( konsultacje )
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Pracownia RTG
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia serologii
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia serologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium centralne ( pracownia diagnostyki podstawowej )
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Laboratorium bakteriologii
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej ( EJA )
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia cytologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia cytologiczna
   • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia tomografii komputerowej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół transportu sanitarnego
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 32 35  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ortopedyczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Nocna, świąteczna ambulatoryjna opieka lekarska i pielęgniarska
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 32 35  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Nocna, świąteczna wyjazdowa opieka lekarska i pielęgniarska
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 32 35  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pododdział rehabilitacji dziennej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia urologiczna
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 23 654 32 35  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinety diagnostyczno-zabiegowe
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 32 35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Dermatologia i wenerologia
   • Neurologia
   • Okulistyka
   • Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Otorynolaryngologia
   • Położnictwo i ginekologia
   • Urologia
   • Chirurgia onkologiczna
   • Kardiologia
  • Zespół transportu sanitarnego
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół transportu sanitarnego
    Mława, dr Anny Dobrskiej 1     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Medycyna rodzinna
 • Gabinety medycyny szkolnej

  Mława, dr Anny Dobrskiej 1 (mazowieckie / powiat Mława)
  Telefon: 023 654 32 35
  Email: sekretariat@zozmlawa.internetdsl.pl
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 32 07  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 37 33  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 39 37  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 37 27  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Mława, dr Anny Dobrskiej 1      Telefon: 023 654 37 15  
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)