CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW - PRZYCHODNIA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: UL. SZPITALNA 1 (33-170 Tuchów)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Tuchów miasto
tel.: 14 65 35 101

Jednostki - CENTRUM ZDROWIA TUCHÓW - PRZYCHODNIA

 • Przychodnia

  Tuchów, Szpitalna 1 (małopolskie / powiat Tuchów miasto)
  Telefon: 14 65 35 101
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa im. S. Staszica
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Liceum Ogólnokształcące im. M.Kopernika
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Bohaterów Bitwy pod Łowczówkiem
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Nocna i Świateczna Ambulatoryjna Opieka Lekarska i Pielęgniarska
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Nocna i Świateczna Wyjazdowa Opieka Lekarska i Pielęgniarska
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Dermatologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Reumatologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Urologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Stomatologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Pielęgniarska Opieka Długoterminowa
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • Pracownia Analityczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia Cytologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia RTG
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia USG
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Rehabilitacyjna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopowa
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia Kardiologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia EKG
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Pracownia Audiometryczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia badań słuchu
   • Inne - Otorynolaryngologia
  • Pracownia Spirometryczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby płuc
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Medycyna rodzinna
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna sportowa
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tuchów, Szpitalna 1      Telefon: 14 653 51 01  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Neonatologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neonatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Kardiologii Dziecięcej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia dziecięca
  • Pracownia Tomografii Komputerowej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1      Telefon: 14 65 35 100  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tuchów, Szpitalna 1      Telefon: 14 65 35 100  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia naczyniowa
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Reumatologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Okulistyka
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Pediatryczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Alergologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Leczenia Osteoporozy
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia Rehabilitacyjna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Proktologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Logopedyczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnai Nefrologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
  • Poradnia Onkologiczna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Laktacyjna
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia laktacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia urologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Tuchów, Szpitalna 1     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pediatryczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia pediatryczna
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pracownia Fizykoterapii
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Dział (pracownia) fizykoterapii
    • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Kinezyterapii
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Dział (pracownia) kinezyterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pracownia Masażu Leczniczego
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Dział (pracownia) masażu leczniczego
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Alergologiczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Leczenia Osteoporozy
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Okulistyczna dla Dzieci
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia okulistyczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
    • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Poradnia Chorób Wewnętrznych
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pracownia Rehabilitacyjna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Dział (pracownia) fizjoterapii
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Proktologiczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Reumatologiczna dla Dzieci
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia reumatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Poradnia Alergologiczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Poradnia Alergologiczna dla Dzieci
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Poradnia Diabetologiczna dla Dzieci
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Poradnia Logopedyczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
   • Poradnai Nefrologiczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Poradnia Onkologiczna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Preluksacyjna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia Laktacyjna
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia laktacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Urologiczna dla Dzieci
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia urologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Urologia dziecięca
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Tuchów, Szpitalna 1     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Pielęgniarstwo opieki długoterminowej
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Jodłówce Tuchowskiej

  Jodłówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska 75 (małopolskie / powiat Tuchów obszar wiejski)
  Telefon: 14 65 26 829
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Jodłówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska 75     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Jodłówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska 75     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jodłówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska 75      Telefon: 14 652 68 29  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Jodłówka Tuchowska, Jodłówka Tuchowska 75     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Biadolinach Radłowskich

  Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104 (małopolskie)
  Telefon: 14 67 91 514
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Poradnia Stomatologiczna
   Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104      Telefon: 14 679 15 14  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
    Biadoliny Szlacheckie, Biadoliny Radłowskie 104     
    Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Wojniczu

  Wojnicz, Rynek 29 (małopolskie)
  Telefon: 14 67 90 024
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wojnicz, Rynek 29      Telefon: 14 67 90 024  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wojnicz, Rynek 29      Telefon: 14 67 90 024  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień
   Wojnicz, Rynek 29      Telefon: 14 67 90 024  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wojnicz, Rynek 29     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Ciężkowicach

  Ciężkowice, Zdrowa 1 (małopolskie / powiat Ciężkowice miasto)
  Telefon: 14 65 10 009
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej - Szkoła Podstawowa im. Stefanii Sempołowskiej
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Punkt Szczepień
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Pracownia EKG
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Poradnia Psychologiczna
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Ciężkowice, Zdrowa 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownia EKG
    Ciężkowice, Zdrowa 1     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Poradnia Psychologiczna
    Ciężkowice, Zdrowa 1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie w domu pacjenta
    • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
    Ciężkowice, Zdrowa 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Jastrzębi

  Jastrzębia, Jastrzębia 173 (małopolskie / powiat Ciężkowice obszar wiejski)
  Telefon: 14 65 12 029
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Jastrzębia, Jastrzębia 173     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Jastrzębia, Jastrzębia 173     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Jastrzębia, Jastrzębia 173     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Jastrzębia, Jastrzębia 173     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Jastrzębia, Jastrzębia 173     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt Szczepień
   Jastrzębia, Jastrzębia 173     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Bruśniku

  Bruśnik, Bruśnik 42A (małopolskie / powiat Ciężkowice obszar wiejski)
  Telefon: 14 65 12 048
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Bruśnik, Bruśnik 42A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Bruśnik, Bruśnik 42A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Bruśnik, Bruśnik 42A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bruśnik, Bruśnik 42A     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Punkt Szczepień
   Bruśnik, Bruśnik 42A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Centrum Rehabilitacji

  Tuchów, Mickiewicza 36 (małopolskie / powiat Tuchów miasto)
  Telefon: 14 65 25 503
  Email: czt@czt.com.pl
  Witryna: www.czt.com.pl
  • Pracownia Fizykoterapii
   Tuchów, Mickiewicza 36     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Rehabilitacyjna
   Tuchów, Mickiewicza 36     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Kinezyterapii
   Tuchów, Mickiewicza 36     
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Masażu Leczniczego
   Tuchów, Mickiewicza 36     
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Centrum Zdrowia Psychicznego

  Tuchów, Kolejowa 8b (małopolskie / powiat Tuchów miasto)
  • Poradnia Psychologiczna
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Oddział psychiatrii dziennej
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Oddział dzienny psychiatryczny (ogólny)
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Oddział dzienny leczenia uzależnień i współuzależnienia
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Oddział dzienny leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Tuchów, Kolejowa 8b     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Oddział dzienny leczenia uzależnień i współuzależnienia
    Tuchów, Kolejowa 8b     
    Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Oddział dzienny leczenia uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Tuchów, Kolejowa 8b     
    Oddział dzienny terapii uzależnienia od alkoholu
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Tuchów, Kolejowa 8b     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
    • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
 • Poradnia Medycyny Rodzinnej w Wierzchosławicach

  Wierzchosławice, 39B (małopolskie / powiat Wierzchosławice)
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla Dzieci
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Stomatologiczna
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Podstawowej Opieki Zdrowotnej
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo rodzinne
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Wierzchosławice, 39B     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej
   • Medycyna szkolna - Pielęgniarstwo środowiska nauczania i wychowania
  • Punkt Szczepień
   Wierzchosławice, 39B     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wierzchosławice, 39B     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Wierzchosławice, 39B     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komorowie
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Komorowie
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w domu pacjenta - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w Komorowie
   Wierzchosławice, 39B     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Punkt Szczepień w Komorowie
   Wierzchosławice, 39B     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Medycyny Pracy w Wierzchosławicach
   Wierzchosławice, 39B     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Wierzchosławice, 39B     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)