Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 (15-687 Białystok)
wojewodztwo: podlaskie
powiat: M. Białystok
tel.: 85 66 29 199

Jednostki - Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie...

 • Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne ul. Komisji Edukacji Narodowej 52/1

  Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 66 29 199
  Email: info@medycynabialystok.pl
  Witryna: medycynabialystok.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia immunologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia immunologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Immunologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Immunologia kliniczna
  • Poradnia medycyny pracy
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia pulmonologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby płuc
  • Poradnia pediatryczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia położniczo-ginekologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurochirurgia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Oświata i promocja zdrowia - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Pracownia USG
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Pracownia USG
   • USG
  • Poradnia medycyny estetycznej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia alergologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Diabetologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologicza
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • Poradnia dermatochirurgii
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia urologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia nadciśnienia tętniczego
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Kardiologia
  • Poradnia chorób jelitowych
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Gastroenterologia
  • Poradnia alergologiczna dla dzieci
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Alergologia
  • Poradnia proktologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia nefrologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia onkologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Reumatologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Poradnia leczenia bólu
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Pracownia Badań Endoskopowych
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia Lekarza Rodzinnego
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
  • Punkt szczepień
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52      Telefon: 85 66 29 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pielęgniarstwo promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Pracownie inne
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
   Gabinet zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Poradnia neurologiczna
   Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Pracownie inne
    Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
   • Gabinet zabiegowy
    Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
    Gabinet zabiegowy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Oświata i promocja zdrowia
   • Poradnia neurologiczna
    Białystok, ul. Komisji Edukacji Narodowej 52     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
 • Centrum Zdrowia MEDYCYNA Poradnie Specjalistyczne ul. Mickiewicza 39/U7

  Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39 (podlaskie / powiat M. Białystok)
  Telefon: 85 67 95 199
  Email: info@medycynabialystok.pl
  Witryna: www.medycynabialystok.pl
  • Poradnia lekarza rodzinnego
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia pediatryczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Oświata i promocja zdrowia - Okulistyka
  • Poradnia medycyny pracy
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia dermatologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Dermatologia i wenerologia
  • Punkt pobrań materiału do badań
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Gabinet zabiegowy
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna
   • Oświata i promocja zdrowia
  • Punkt szczepień
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Pracownia USG
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia nefrologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia gastrologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia geriatryczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia alergologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia psychiatryczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia urologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia ortopedyczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia neurologiczna
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Białystok, ul. Adama Mickiewicza 39      Telefon: 85 67 95 199  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)