Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Świadczenia Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. ks. Jana Rąba 22 (38-440 Iwonicz-Zdrój)
wojewodztwo: podkarpackie
powiat: Iwonicz-Zdrój miasto
tel.: 13 43 50 612

Jednostki - Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy...

 • Dział medyczny - Świadczenia Ambulatoryjne

  Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22 (podkarpackie / powiat Iwonicz-Zdrój miasto)
  Telefon: 13 43 50 612
  Email: crriwonicz@krus.gov.pl
  Witryna: crriwonicz.sanatoria.com.pl
  • Dział (pracownia) Kinezyterapii
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział (pracownia) fizykoterapii
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział (pracownia) balneoterapii
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) hydroterapii
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Zakład Fizjoterapii
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja dzienna - Balneologia i medycyna fizykalna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) krioterapii
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Zakład rehabilitacji leczniczej
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Zakład rehabilitacji leczniczej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia uzdrowiskowa
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Poradnia uzdrowiskowa
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia medycyny pracy
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia medycyny sportowej
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia żywieniowa
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Poradnia żywieniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Iwonicz-Zdrój, ul. ks. Jana Rąba 22      Telefon: 13 43 50 612  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Rehabilitacja medyczna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)