Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno - Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego w Legnicy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Okrzei 10 (59-220 Legnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: M. Legnica
tel.: 76 / 8524661

Jednostki - Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno...

 • Centrum Profilaktyczne Diagnostyczno - Lecznicze Fundacji na Rzecz Dzieci Zagłębia Miedziowego

  Legnica, Okrzei 10 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  Telefon: 076 852-46-61
  Email: fundacja6363@wp.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Legnica, Okrzei 10      Telefon: 076 852-46-61  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet zabiegowy
   Legnica, Okrzei 10     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • Gabinet medycyny szkolnej
   Legnica, Okrzei 10     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna
  • Punkt szczepień
   Legnica, Okrzei 10     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Laboratorium toksykologii metali ciężkich i analityki medycznej
   Legnica, Okrzei 10     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownie diagnostyczne (EEG, EKG, Spirometrii)
   Legnica, Okrzei 10     
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia pediatryczna medycyny środowiskowej
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowia środowiskowe
  • Poradnia medycyny sportowej
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia neonatologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia osteoporozy
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia promocji zdrowia
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Dział (pracownia ) fizjoterapii
   Legnica, Okrzei 10     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja dzienna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Poradnia logopedyczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Legnica, Okrzei 10     
  • Poradnia alergologii dziecięcej
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia neurologii dziecięcej
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
  • Ośrodek rehabilitacyjno - leczniczy i szkoleniowy
   Legnica, Okrzei 10     
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia diabetologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterolgiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia hepatologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia hepatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia kardiologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia kardiologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
  • Poradnia nefrologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Szkoła rodzenia
   Legnica, Okrzei 10     
   Szkoła rodzenia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia wad postawy
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia foniatryczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia foniatryczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia antynikotynowa
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia antynikotynowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychologiczna
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Legnica, Okrzei 10     
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia alergologii dziecięcej
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia alergologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia neurologii dziecięcej
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia neurologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Ośrodek rehabilitacyjno - leczniczy i szkoleniowy
    Legnica, Okrzei 10     
    Ośrodek rehabilitacji dziennej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
    • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia chorób wewnętrznych
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia chorób wewnętrznych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia alergologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Poradnia diabetologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia diabetologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia endokrynologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia schorzeń tarczycy dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia chorób tarczycy dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterolgiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia hepatologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia hepatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia hepatologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia hepatologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia kardiologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia kardiologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia dziecięca
   • Poradnia nefrologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia nefrologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia neurologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia ginekologiczno - położnicza
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia planowania rodziny i rozrodczości
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Szkoła rodzenia
    Legnica, Okrzei 10     
    Szkoła rodzenia
    • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia wad postawy
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia wad postawy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Poradnia foniatryczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia foniatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia foniatryczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia foniatryczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Poradnia antynikotynowa
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia antynikotynowa
    • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia psychologiczna
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia psychologiczna dla dzieci
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia psychologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia chorób zakaźnych
    Legnica, Okrzei 10     
    Poradnia chorób zakaźnych
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)