POLECAMY

Centrum Medyczno Stomatologiczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Szkolna 21 (18-220 Czyżew)
wojewodztwo: mazowieckie
tel.: 86 27 55 021

Jednostki - Centrum Medyczno Stomatologiczne NZOZ...

 • Centrum Medyczno Stomatologiczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej s.c.

  Czyżew, Szkolna 21 (mazowieckie)
  Telefon: 86 27 55 021
  Email: centrumczyzew@gmail.com
  • Poradnia stomatologiczna
   Czyżew, Szkolna 21      Telefon: 86 27 55 021  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Oświata i promocja zdrowia - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia lekarza POZ
   Czyżew, Szkolna 21      Telefon: 86 27 55 021  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Czyżew, Szkolna 21      Telefon: 86 27 55 021  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet szczepień
   Czyżew, Szkolna 21      Telefon: 86 27 55 021  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet pielęgniarki środowiskowej
   Czyżew, Szkolna 21      Telefon: 86 27 55 021  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Usługi pielęgnacyjne - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet położnej środowiskowej
   Czyżew, Szkolna 21      Telefon: 86 27 55 021  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo rodzinne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Położnictwo rodzinne
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo rodzinne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)