Centrum Medyczne w Legnicy

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Jerzego Libana 7 (59-220 Legnica)
wojewodztwo: dolnośląskie
powiat: M. Legnica
tel.: 76 723 38 22

Jednostki - Centrum Medyczne w Legnicy

 • Centrum Medyczne w Legnicy

  Legnica, Jerzego Libana 7 (dolnośląskie / powiat M. Legnica)
  • Poradnia (gabinet)lekarza POZ
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Medycyna rodzinna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia dermatologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
  • Poradnia alergologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia neurologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Położnictwo i ginekologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia okulistyczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Poradnia medycyny pracy
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy
  • Pracownia USG
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział fizjoterapii
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet pielęgniarki srodowiskowej-rodzinnej
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pielęgniarstwo rodzinne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet położnej środowiskowej-rodzinnej
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo rodzinne
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Gabinet zabiegowy
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Punkt szczepień
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza POZ dla dzieci
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta
   • Szczepienia
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego
  • Poradnia leczenia wad postawy u dzieci i młodzieży
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno - zabiegowy
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia urologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia endoskopii
   Legnica, Jerzego Libana 7     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia urologiczna
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia rehabilitacyjna
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Poradnia rehabilitacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Poradnia reumatologiczna
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Punkt pobrań materiałów do badań
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Punkt pobrań materiałów do badań
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
    • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pracownia endoskopii
    Legnica, Jerzego Libana 7     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Gastroenterologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)