Centrum Medyczne Volta

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Belgijska 11 (02-511 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 854 01 94

Jednostki - Centrum Medyczne Volta

 • Poradnie specjalistyczne oraz ochrona i promocja zdrowia

  Warszawa, Belgijska 11 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 854 01 94
  Email: piotr.dolbien@volta.org.pl
  Witryna: www.volta.org.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Zdrowie matki i dziecka - Choroby wewnętrzne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Choroby wewnętrzne
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Endokrynologia
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Endokrynologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Endokrynologia
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Endokrynologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Endokrynologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Endokrynologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Nefrologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Nefrologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Nefrologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Nefrologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Nefrologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Nefrologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Neurologia
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Neurologia
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Neurologia
  • Poradnia neurologiczna dla dzieci
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Neurologia dziecięca
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Rehabilitacja medyczna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego dla dzieci
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne - Medycyna sportowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna sportowa
  • Poradnia pediatryczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna dla dzieci
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia logopedyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Audiologia i foniatria
   • Zdrowie matki i dziecka - Audiologia i foniatria
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Urologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Psychiatria
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia zdrowia psychicznego dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Geriatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Geriatria
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Geriatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia dla osób z autyzmem dziecięcym
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria dzieci i młodzieży
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria dzieci i młodzieży
  • Poradnia psychosomatyczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia antynikotynowa
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia antynikotynowa
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Leczenie w domu pacjenta - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne - Seksuologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Seksuologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia psychologiczna dla dzieci
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia psychologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowie publiczne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Zdrowie publiczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego)
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
  • Opieka domowa, rodzinna
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Opieka domowa, rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Zdrowia środowiskowe
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowia środowiskowe
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowia środowiskowe
   • Inna - Zdrowia środowiskowe
  • Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Zespół leczenia środowiskowego (domowego) dla osób z autyzmem
   • Leczenie ambulatoryjne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowia środowiskowe
   • Leczenie w domu pacjenta - Zdrowia środowiskowe
   • Zdrowie środowiskowe - Zdrowia środowiskowe
  • Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Ośrodek leczenia uzależnień bliżej niescharakteryzowanych
   • Leczenie ambulatoryjne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Diagnostyka laboratoryjna
  • Dział oświaty i promocji zdrowia
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Dział oświaty i promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Usługi pielęgnacyjne - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad osobami w starszym wieku - Zdrowie publiczne
   • Zdrowie matki i dziecka - Zdrowie publiczne
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Zdrowie publiczne
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Belgijska 11      Telefon: 22 854 01 94  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Oświata i promocja zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Kształcenie i szkolenie personelu medycznego - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
   • Badania i rozwój w ochronie zdrowia - Promocja zdrowia i edukacja zdrowotna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)