Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Hempla 5 (20-008 Lublin)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: M. Lublin
tel.: 81 52 87 593

Jednostki - Centrum Medyczne SANITAS Sp. z o.o.

 • Dział Gabinetów Specjalistycznych (poradnie)

  Lublin, Hempla 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 53 40 400
  Email: info@cmsanitas.pl
  Witryna: www.cmsanitas.pl
  • Poradnia internistyczna chorób wewnętrznych
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia alergologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 586  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia dermatologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia pulmonologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia reumatologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia chorób zakaźnych
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chorób zakaźnych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Poradnia pediatryczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia ortopedyczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedii dziecięcej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia preluksacyjna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia otolaryngologii dziecięcej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia audiologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia foniatryczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia logopedyczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia urologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia psychiatryczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
  • Poradnia diabetologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia genetyczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia niepłodności
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia leczenia niepłodności
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia promocji zdrowia
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia proktologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia zeza
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia leczenia zeza
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia psychosomatyczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia leczenia chorób tarczycy
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia neonatologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia neonatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neonatologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii onkologicznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii szczękowo-twarzowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
  • Poradnia chirurgii dziecięcej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia hematologiczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 593  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet zabiegowy
   Lublin, Hempla 5     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet zabiegowy
    Lublin, Hempla 5     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Chirurgia ogólna
 • Dział stomatologiczny

  Lublin, Hempla 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 52 87 587
  Email: info@cmsanitas.pl
  Witryna: www.cmsanitas.pl
  • Poradnia stomatologiczna (zachowawcza)
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 587  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 587  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 587  
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 587  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 587  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
 • Centrum Medycyny Sportowej

  Lublin, Hempla 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 53 40 400
  Email: info@cmsanitas.pl
  Witryna: www.cmsanitas.pl
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Poradnia medycyny sportowej dla dzieci
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Pracownia fizjoterapii
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Pracownia masażu
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Zespół rehabilitacji domowej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Zespół rehabilitacji domowej
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
 • Dział Diagnostyki Medycznej

  Lublin, Hempla 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 53 40 400
  Email: info@cmsanitas.pl
  Witryna: www.cmsanitas.pl
  • Dział diagnostyki obrazowej- Pracownia RTG
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia EKG i badań Holtera
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • Pracownia badań endoskopowych
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Inne pracownie diagnostyczne (audiologiczna, oftalmologiczna)
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki wspomagania słuchu
   • Środki wspomagania słuchu - Audiologia i foniatria
  • Dział diagnostyki obrazowej - Pracownia USG
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 53 40 400  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Dział diagnostyki laboratoryjnej
   Lublin, Hempla 5     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział diagnostyki laboratoryjnej
    Lublin, Hempla 5     
    Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
    • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
 • Podstawowa Opieka Zdrowotna

  Lublin, Hempla 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  Telefon: 81 52 87 589
  Email: info@cmsanitas.pl
  Witryna: www.cmsanitas.pl
  • Poradnia lekarza poz
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 589  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowy
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 589  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 589  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 589  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Lublin, Hempla 5      Telefon: 81 52 87 589  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • Zespół operacyjny z wielospecjalistycznym oddziałem łóżkowym i izbą przyjęć Jednostka już nie funkcjonuje!

  Lublin, Hempla 5 (lubelskie / powiat M. Lublin)
  • Oddział chirurgiczny
   Lublin, Hempla 5     
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
  • Izba przyjęć
   Lublin, Hempla 5     
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie stacjonarne
  • Blok operacyjny
   Lublin, Hempla 5     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Ginekologia onkologiczna
   • Leczenie stacjonarne - Neurochirurgia
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Alergologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia szczękowo-twarzowa
   • Leczenie stacjonarne - Diabetologia
   • Leczenie stacjonarne - Endokrynologia
   • Leczenie stacjonarne - Gastroenterologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby płuc
   • Leczenie stacjonarne - Reumatologia
   • Leczenie stacjonarne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie stacjonarne - Urologia dziecięca
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)