CENTRUM MEDYCZNE POLIMED

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Niepodległości 3 (83-110 Tczew)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: Tczew
tel.: 58 532 08 80 wew 214; 58 531 58 84 wew 214

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE POLIMED

  • CENTRUM MEDYCZNE POLIMED Sp. z o. o.

    Tczew, ul. Niepodległości 3 (pomorskie / powiat Tczew)
    Telefon: 58 532 08 80 wew 214
    Email: sekretariat@polimed-tczew.pl
    Witryna: www.polimed-tczew.pl
    • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Poradnia medycyny pracy
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia medycyny pracy
      • Medycyna pracy - Medycyna pracy
      • Badania kierowców - Medycyna pracy
    • Poradnia ginekologiczno - położnicza
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia położniczo-ginekologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Poradnia otolaryngologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Poradnia reumatologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia reumatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Poradnia pulmonologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia chorób płuc
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
    • Poradnia nefrologiczna dla dzieci
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia nefrologiczna dla dzieci
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
    • Poradnia neurologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia neurologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
    • Poradnia dermatologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia dermatologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Poradnia endokrynologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia endokrynologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
    • Gabinet położnej środowiskowej - rodzinnej
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo rodzinne
    • Punkt szczepień
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Punkt szczepień
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
      • Szczepienia - Zdrowie publiczne
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
    • Punkt pobrań materiału do badań
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Punkt pobrań materiałów do badań
      • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Diagnostyka laboratoryjna
    • Pracownia USG
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Pracownia USG
      • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
    • Dział oświaty i promocji zdrowia
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Dział oświaty i promocji zdrowia
      • Oświata i promocja zdrowia - Zdrowie publiczne
    • Zespół transportu sanitarnego
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Zespół transportu sanitarnego
      • Medycyna transportu
    • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
      • Cytologia - Położnictwo i ginekologia
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 531 58 84  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      Tczew, ul. Niepodległości 3      Telefon: 58 532 08 80 wew 214  
      Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Poradnia diabetologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia diabetologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Poradnia geriatryczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia geriatryczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Poradnia psychogeriatryczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia psychogeriatryczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Poradnia neurologiczna dla dzieci
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia neurologiczna dla dzieci
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
    • Poradnia wenerologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia wenerologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
    • Poradnia kardiologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia kardiologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
    • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Poradnia otolaryngologiczna
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Poradnia otorynolaryngologiczna
      • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
    • Dział fizykoterapii
      Tczew, ul. Niepodległości 3     
      Dział (pracownia) fizykoterapii
      • Rehabilitacja medyczna
    • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
      • Poradnia diabetologiczna
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia diabetologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
      • Poradnia geriatryczna
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia geriatryczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
      • Poradnia psychogeriatryczna
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia psychogeriatryczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
      • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
      • Poradnia neurologiczna dla dzieci
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia neurologiczna dla dzieci
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
      • Poradnia wenerologiczna
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia wenerologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
      • Poradnia kardiologiczna
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia kardiologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
      • Gabinet pielęgniarki środowiskowej - rodzinnej
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
        • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
      • Poradnia otolaryngologiczna
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Poradnia otorynolaryngologiczna
        • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
      • Dział fizykoterapii
        Tczew, ul. Niepodległości 3     
        Dział (pracownia) fizykoterapii
        • Rehabilitacja medyczna
  • Przychodnia "Muszelka" Jednostka już nie funkcjonuje!

    Tczew, Pionierów 7 (pomorskie / powiat Tczew)
  • Przychodnia "Bajkowa" Jednostka już nie funkcjonuje!

    Tczew, Andersena 8 c (pomorskie / powiat Tczew)
  • CENTRUM MEDYCZNE POLIMED Sp. z o. o. Filia "MUSZELKA"

    Tczew, ul. Pionierów 7 (pomorskie / powiat Tczew)
    Telefon: 58 532 08 80 wew 214
    Email: sekretariat@polimed-tczew.pl
    Witryna: www.polimed-tczew.pl
    • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Tczew, ul. Pionierów 7      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • CENTRUM MEDYCZNE POLIMED Sp. z o. o. Filia "BAJKOWE"

    Tczew, ul. Christiana Andersena 8c (pomorskie / powiat Tczew)
    Telefon: 58 532 08 80 wew 214
    Email: sekretariat@polimed-tczew.pl
    Witryna: www.polimed-tczew.pl
    • Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      Tczew, ul. Christiana Andersena 8c      Telefon: 58 531 58 84  
      Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
      • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)