Centrum Medyczne Medicenter

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Wołoska 88 (02-507 Warszawa)
wojewodztwo: mazowieckie
powiat: Mokotów
tel.: 22 646-86-08

Jednostki - Centrum Medyczne Medicenter

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Centrum Medyczne MediCenter" Spółki z o.o.MediCenter -Shalom Jednostka już nie funkcjonuje!

  Warszawa, leja Niepodległości 120 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowej-rodzinnej
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastrologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej ( konsultacje )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki obrazowej ( USG )
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia położnej środowiskowo - rodzinnej
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, leja Niepodległości 120     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
 • Centrum Medyczne Medicenter

  Warszawa, Wołoska 88 (mazowieckie / powiat Mokotów)
  Telefon: 22 646-86-08
  Email: sekretariat@medicenter.pl
  Witryna: www.medicenter.pl
  • Poradnia lekarza POZ
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia diabetologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia gastrologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia gastrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia neurologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia chirurgii ogólnej (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia okulistyczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia ginekologiczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia otolaryngologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia diagnostyki obrazowej (USG)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Pracownia diagnostyki obrazowej
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Zespół długoterminowej opieki domowej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Zespół długoterminowej opieki domowej
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Medycyna rodzinna
   • Inna - Medycyna rodzinna
  • Poradnia endokrynologiczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia psychologiczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia logopedyczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia geriatryczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • Poradnia profilaktyki chorób piersi
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia leczenia uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia alergologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia pulmonologiczna (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii naczyniowej (konsultacje)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia leczenia bólu
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Dział (pracownia) masażu leczniczego
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia foniatryczna
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia foniatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia promocji zdrowia
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia USG
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii ogólnej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-06  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni dermatologicznej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni ginekologiczno-położniczej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Badania laboratoryjne
  • Punkt szczepień (dla dorosłych szczepienia zalecane i wg programu szczepień ochronnych 19-latków)
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni POZ
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni laryngologicznej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni okulistycznej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy w poradni chirurgii naczyniowej
   Warszawa, Wołoska 88      Telefon: 22 646-86-08  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)