POLECAMY

Centrum Medyczne Medica

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Starowiejska 45 (81-363 Gdynia)
wojewodztwo: pomorskie
powiat: M. Gdynia
tel.: +48 58 620 20 05

Jednostki - Centrum Medyczne Medica

 • Centrum Medycyny Morskiej Medica Polska

  Gdynia, Starowiejska 45 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 058 300-01-78
  Email: sekretariat@medicapolska.pl
  Witryna: www.grupamedicapolska.pl
  • Poradnia medycyny pracy
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Porandia nefrologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia urologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Poradnia alergologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia dermatologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia onkologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 5866207777  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia neurologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia psychologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia okulistyczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Punkt pobrań materiałów do badań
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozostałe usługi pomocnicze
  • Ambulatorium ogólne
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium pediatryczne
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Pracownia USG
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Pracownia USG
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Pediatria
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Urologia
   • USG - Kardiologia
   • USG - Choroby wewnętrzne
  • Pracownia audiometryczna
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Punkt szczepień
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna pracy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna transportu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna transportu
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna pracy
   • Zapobieganie chorobom zakaźnym - Medycyna transportu
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia endokrynologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia chorób płuc
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia chirurgii naczyniowej
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia reumatologiczna
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia endokrynologiczna
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia chorób płuc
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Poradnia chirurgii naczyniowej
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia reumatologiczna
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
 • Pogotowie Medyczne Medica Polska

  Gdynia, Starowiejska 45 (pomorskie / powiat M. Gdynia)
  Telefon: 058 300-01-78
  Email: sekretariat@medicapolska.pl
  Witryna: www.grupamedicapolska.pl
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Gdynia, Starowiejska 45      Telefon: 586620777  
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Dzienna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Dzienna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Dzienna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • Zespół transportu sanitarnego
   Gdynia, Starowiejska 45     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe - Zdrowie publiczne
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
    • Dzienna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe - Zdrowie publiczne
   • Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne - Zdrowie publiczne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
    • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
    • Dzienna pomoc lekarska - Zdrowie publiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Zdrowie publiczne
    • Pozostałe - Zdrowie publiczne
   • Zespół transportu sanitarnego
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Zdrowie publiczne
   • Zespół transportu sanitarnego
    Gdynia, Starowiejska 45     
    Zespół transportu sanitarnego
    • Pozostałe - Zdrowie publiczne
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)