Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o. Przychodnie

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Gen. Fieldorfa "Nila" 10 (24-100 Puławy)
wojewodztwo: lubelskie
powiat: Puławy
tel.: 81-8886877

Jednostki - Centrum Medyczne INTERNUS Sp. z o.o....

 • Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. Przychodnia Nr 1

  Puławy, leja Al. Królewska 15 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 81- 8886877
  Email: internus@internus.pl
  Witryna: www.internus.pl
  • Poradnia internistyczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Poradnia ginekologiczno- endokrynologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia alergologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Gabinet badań EKG
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet badań USG wszystkich narządów
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet zabiegowy
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Gabinet biopsji cienkoigłowej
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Endokrynologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia urologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia logopedyczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia stomatologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chorób błon śluzowych
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia chorób błon śluzowych przyzębia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia ortodontyczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia protetyki stomatologicznej
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia chirurgii stomatologicznej
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia geriatryczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Gabinet badań USG
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Pracownia USG
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia lekarza poz
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia chorób naczyń
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chorób naczyń
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • USG - Chirurgia naczyniowa
   • Inne - Chirurgia naczyniowa
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy kardiologiczny
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet zabiegowy poz
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień poz
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet zabiegowo-ginekologiczny
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowo-urologiczny
   Puławy, leja Al. Królewska 15      Telefon: 81- 8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Inne - Urologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Urologia
  • Poradnia neurologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia gastrologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
  • Poradnia medycyny pracy
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia chirurgii estetycznej
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Gabinet badan endoskopowych
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia preluksacyjna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia proktologiczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia ortopedyczna
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia badań rektoskopowych
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza nr 2
   Puławy, leja Al. Królewska 15     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia neurologiczna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia okulistyczna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia gastrologiczna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
   • Poradnia medycyny pracy
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia chirurgii estetycznej
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Gabinet badan endoskopowych
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chirurgiczna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia preluksacyjna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia proktologiczna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia ortopedyczna
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia badań rektoskopowych
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia medycyny sportowej
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
   • Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia gastroenterologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia ginekologiczno-położnicza nr 2
    Puławy, leja Al. Królewska 15     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. Przychodnia Nr 2

  Puławy, Wojska Polskiego 1 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 81-8886877
  Email: internus@internus.pl
  Witryna: www.internus.pl
  • Poradnia internistyczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet zabiegowy
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia lekarza poz
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zapobieganie chorobom niezakaźnym - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia chorób dzieci
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
  • Gabinet zabiegowy lekarza poz
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet szczepień
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi w zakresie zapobiegania chorobom zakaźnym - Medycyna rodzinna
  • Gabinet pielęgniarki poz
   Puławy, Wojska Polskiego 1      Telefon: 81-8880139  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna rodzinna
  • Poradnia ginekologiczno- położnicza
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia neurologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia ginekologiczno- endokrynologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia alergologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet badan USG wszystkich narządów
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia chirurgiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia urologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia preluksacyjna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ortopedyczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia nurochirurgiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia hematologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet biopsji cienkoigłowej i punkcji mostka
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia osteoporozy
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia logopedyczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia medycyny sportowej
   Puławy, Wojska Polskiego 1     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia ginekologiczno- położnicza
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia neurologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia neurologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia okulistyczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia kardiologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia reumatologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia medycyny pracy
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia medycyny pracy
    • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Poradnia ginekologiczno- endokrynologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia alergologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia alergologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Gabinet badan USG wszystkich narządów
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Pracownia USG
    • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Poradnia chirurgiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia chirurgii ogólnej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia urologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia urologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia dermatologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia dermatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Poradnia preluksacyjna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ortopedyczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia nurochirurgiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia neurochirurgiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Poradnia diabetologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia chirurgii onkologicznej
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia chirurgii onkologicznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Poradnia hematologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia pulmonologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia chorób płuc
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Gabinet biopsji cienkoigłowej i punkcji mostka
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Pracownie inne
    • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
   • Poradnia osteoporozy
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia osteoporozy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia logopedyczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
   • Poradnia psychologiczna
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia medycyny sportowej
    Puławy, Wojska Polskiego 1     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Centrum Medyczne " INTERNUS" s.c.- filia nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Puławy, Centralna 15 (lubelskie / powiat Puławy)
  • Poradnia internistyczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia kardiologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia reumatologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia alergologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
  • Gabinet badan USG wszystkich narządów
   Puławy, Centralna 15     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia diagnostyki laboratoryjnej
   Puławy, Centralna 15     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia nefrologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia urologiczna
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia medycyny sportowej
   Puławy, Centralna 15     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
 • Centrum Medyczne Internus Sp. z o.o. Przychodnia Nr 3

  Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10 (lubelskie / powiat Puławy)
  Telefon: 81-8886877
  Email: internus@internus.pl
  Witryna: www.internus.pl
  • Poradnia chorób wewnętrznych
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia neurologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza nr 1
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-położnicza nr 2
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia ginekologiczno-endokrynologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia endokrynologiczno-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Audiologia i foniatria
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia reumatologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia chorób metabolicznych
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia medycyny pracy
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
   • Oświata i promocja zdrowia - Medycyna pracy
   • Pozostałe usługi w zakresie medycyny pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia psychologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Poradnia preluksacyjna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia urazowo-ortopedyczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia chirurgiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia proktologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia pulmonologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia kardiologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • USG - Kardiologia
  • Poradnia hematologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Hematologia
  • Poradnia neurochirurgiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychologia kliniczna
  • Poradnia chirurgii onkologicznej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia alergologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia osteoporozy
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
  • Poradnia urologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
   • USG - Urologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Reumatologia
   • Szczepienia - Neurologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Choroby płuc
  • Gabinet badań endoskopowych
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Gabinet badań EKG
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet badań USG
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet biopsji
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia onkologiczna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Endokrynologia
  • Poradnia rehabilitacyjna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia rehabilitacji narządu ruchu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia fizjoterapii
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Fizjoterapia
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Fizjoterapia
  • Pracownia fizykoterapii
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia hydroterapii
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Dział (pracownia) hydroterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia krioterapii
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Dział (pracownia) krioterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Pozostała rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia masażu leczniczego
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia rehabilitacji neurologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia rehabilitacji kardiologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pracownia mammografii
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Pracownia mammografii
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ośrodek rehabilitacji dziennej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy proktologiczny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Inne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy chirurgii ogólnej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • USG - Chirurgia ogólna
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dermatologiczny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet diagnostyczno-zabiegowy preluksacyjny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
   • Inne - Choroby płuc
  • Gabinet zabiegowy ginekologiczno-położniczy
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet zabiegowy urologiczny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
   • Inne - Urologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Urologia
  • Gabinet zabiegowy ortopedyczny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Inne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet zabiegowy laryngologiczny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Otorynolaryngologia
  • Gabinet zabiegowy okulistyczny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Inne - Okulistyka
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Okulistyka
  • Gabinet zabiegowy endoskopowy
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10      Telefon: 81-8886877  
   Pracownia endoskopii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
   • Endoskopia - Gastroenterologia
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Inne - Gastroenterologia
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Chirurgia ogólna
   • Pobieranie oraz magazynowanie narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Otorynolaryngologia
  • Poradnia geriatryczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
  • Poradnia chirurgii naczyń
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia diabetologiczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
   • USG - Diabetologia
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia logopedyczna
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Leczenie w domu pacjenta
  • Zespół chirurgii jednego dnia
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • Blok operacyjny
   Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia geriatryczna
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Poradnia geriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Geriatria
   • Poradnia chirurgii naczyń
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia diabetologiczna
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
    • USG - Diabetologia
   • Poradnia chirurgii plastycznej
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia logopedyczna
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Poradnia logopedyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
    • Leczenie w domu pacjenta
   • Zespół chirurgii jednego dnia
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Oddział/zespół chirurgii jednego dnia
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Blok operacyjny
    Puławy, Gen. Fieldorfa "Nila" 10     
    Blok operacyjny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia naczyniowa
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)