Centrum Medyczne HCP Lecznictwo Ambulatoryjne

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 28 Czerwca 1956 r. 194 (61-485 Poznań)
wojewodztwo: wielkopolskie
powiat: Poznań-Wilda
tel.: 061 831-27-10

Jednostki - Centrum Medyczne HCP Lecznictwo...

 • CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

  Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194 (wielkopolskie / powiat Poznań-Wilda)
  Telefon: 061 831-27-10
  Email: l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
  • PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA DLA KOBIET
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA CHIRURGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • PORADNIA UROLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • PORADNIA ONKOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • PORADNIA GASTROENTEROLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • PORADNIA GERIATRYCZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia geriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Geriatria
  • PORADNIA ZDROWIA PSYCHICZNEGO
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • PORADNIA MEDYCYNY PRACY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • PORADNIA CHIRURGII STOMATOLOGICZNEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
  • PORADNIA PROTETYCZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • PORADNIA REHABILITACYJNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • PORADNIA PSYCHOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • PRACOWNIA REHABILITACJI I FIZYKOTERAPII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • PRACOWNIA EKG
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • PRACOWNIA EEG
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne
  • PRACOWNIA RTG
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA USG
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PRACOWNIA FIZJOLOGIA PRACY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
  • PRACOWNIA ENDOSKOPOWA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Chirurgia ogólna
  • PRACOWNIA CYTODIAGNOSTYKI
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • PRACOWNIA ECHO
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • LABORATORIUM ANALITYCZNE
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • GABINET ZABIEGOWY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Inne - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA NEFROLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • PORADNIA ENDOKRYNOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • PORADNIA PULMONOLOGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • PORADNIA NEUROCHIRURGICZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • PORADNIA CHIRURGII ONKOLOGICZNEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • PORADNIA CHIRURGII NACZYNIOWEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • PRACOWNIA MAMMOGRAFII
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia mammografii
   • Diagnostyka obrazowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PUNKT SZCZEPIEŃ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • TRANSPORT SANITARNY POZ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • GABINET PIELĘGNIARKI ŚRODOWISKOWEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA GENETYCZNA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia genetyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Genetyka kliniczna
  • PRACOWNIA NIEINWAZYJNEJ DIAGNOSTYKI KARDIOLOGICZNEJ
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • USG - Kardiologia
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia onkologiczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA ZABURZEŃ RYTMU SERCA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurochirurgia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Onkologia kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Genetyka kliniczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Gastroenterologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • PRACOWNIA KONTROLI STYMULATORÓW I KARDIOWERTERÓW STYMULATORÓW SERCA
   Poznań, 28 Czerwca 1956 r. 194      Telefon: 061 831-27-10  
   Pracownia urządzeń wszczepialnych serca
   • Inne - Kardiologia
 • CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

  Luboń, ul. Lipowa 60 (wielkopolskie / powiat Luboń)
  Telefon: 061 831-14-35
  Email: l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
  • PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA DLA KOBIET
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • PORADNIA CHIRURGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • PORADNIA CHIRURGII URAZOWO-ORTOPEDYCZNEJ
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • PORADNIA KARDIOLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • PORADNIA DERMATOLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • PORADNIA UROLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • PORADNIA REUMATOLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • PORADNIA NEUROLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • PORADNIA DIABETOLOGICZNA
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • PRACOWNIA RTG
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Reumatologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Okulistyka
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • GABINET ZABIEGOWO-DIAGNOSTYCZNY
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Otorynolaryngologia
  • PUNKT SZCZEPIEŃ
   Luboń, ul. Lipowa 60      Telefon: 061 831-14-35  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

  Poznań, ul. Gdyńska 54 (wielkopolskie / powiat Poznań-Nowe Miasto)
  Telefon: 061 821-12-91
  Email: l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
  • PORADNIA LEKARZA RODZINNEGO
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • PORADNIA STOMATOLOGICZNA
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • PORADNIA LARYNGOLOGICZNA
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • PORADNIA OKULISTYCZNA
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • PRACOWNIA PSYCHOTECHNICZNA
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna pracy
  • GABINET ZABIEGOWY
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
  • PUNKT SZCZEPIEŃ
   Poznań, ul. Gdyńska 54      Telefon: 061 821-12-91  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
 • CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

  Poznań, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62 (wielkopolskie / powiat Poznań-Jeżyce)
  Telefon: 061 665-43-65
  Email: l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
  • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
   Poznań, ul. Augustyna Szamarzewskiego 62      Telefon: 061 665-43-65  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • CENTRUM MEDYCZNE HCP LECZNICTWO AMBULATORYJNE

  Gniezno, 3 MAJA 37 (wielkopolskie / powiat Gniezno)
  Telefon: 061 426-14-02
  Email: l.lenartowicz@cm.hcp.com.pl
  • PRACOWNIA TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ
   Gniezno, 3 MAJA 37      Telefon: 061 426-14-02  
   Pracownia tomografii komputerowej
   • Tomografia komputerowa - Radiologia i diagnostyka obrazowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)