CENTRUM MEDYCZNE "DERMEX"

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Henryka Sienkiewicza 16 (99-300 Kutno)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Kutno
tel.: 24 25 45 008

Jednostki - CENTRUM MEDYCZNE "DERMEX"

 • PRZYCHODNIA

  Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 24 25 45 008
  Email: dermex@onet.pl
  Witryna: www.nzozdermex.pl
  • Poradnia alergologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Poradnia dermatologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia wenerologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia wenerologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia neurologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
  • Poradnia chorób płuc
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Poradnia ginekologiczno - położnicza
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia chirurgii ogólnej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii plastycznej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia urologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Pracownia diagnostyki laboratoryjnej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pracownia USG
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia kriochirurgiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia medycyny pracy
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia medycyny pracy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna pracy
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Dermatologia i wenerologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Neurologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Urologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia plastyczna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby płuc
  • Pracownia urodynamiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia urodynamiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Poradnia urologiczna nr 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • USG - Urologia
  • Pracownia Diagnostyczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 24 25 45 008  
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Medycyna rodzinna
   • Inne - Pediatria
   • Inne - Choroby wewnętrzne
   • Inne - Chirurgia ogólna
   • Inne - Dermatologia i wenerologia
   • Inne - Medycyna pracy
   • Inne - Neurologia
   • Inne - Otorynolaryngologia
   • Inne - Położnictwo i ginekologia
   • Inne - Urologia
   • Inne - Alergologia
   • Inne - Chirurgia plastyczna
   • Inne - Choroby płuc
  • Poradnia diabetologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia endokrynologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia gastroenterologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia kardiologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia nefrologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia leczenia bólu
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia onkologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia reumatologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia proktologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia okulistyczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia otolaryngologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia zdrowia psychicznego
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychogeriatryczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia psychogeriatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia nerwic
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia leczenia uzależnień
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia psychologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia stomatologiczna
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia endoskopii
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia diabetologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia endokrynologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia endokrynologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia gastroenterologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia kardiologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia kardiologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Poradnia nefrologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia nefrologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
   • Poradnia leczenia bólu
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia leczenia bólu
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Poradnia onkologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia reumatologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Poradnia proktologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia proktologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Poradnia okulistyczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia okulistyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Poradnia otolaryngologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia otorynolaryngologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Poradnia zdrowia psychicznego
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia zdrowia psychicznego
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychogeriatryczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia psychogeriatryczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia nerwic
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia leczenia nerwic
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia leczenia uzależnień
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia leczenia uzależnień
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia terapii uzależnienia i współuzależnienia od alkoholu
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia terapii uzależnienia od alkoholu i współuzależnienia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia psychologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia stomatologiczna
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Poradnia stomatologiczna
    • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Pracownia endoskopii
    Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
 • PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC)

  Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 242545008
  Email: dermex@onet.pl
  Witryna: www.nzozdermex.pl
  • Gabinet Lekarza POZ nr 1
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ nr 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ nr 3
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Lekarza POZ nr 4
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Pediatria
   • Dzienna pomoc lekarska - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki POZ nr 1
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki POZ nr 2
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Pielęgniarki POZ nr 3
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 3
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 4
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy nr 5
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Pediatria
   • Usługi pielęgnacyjne - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
   • Usługi pielęgnacyjne - Choroby wewnętrzne
  • Zespół Transportu Sanitarnego
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Zespół transportu sanitarnego
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Pediatria
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Kutno, ul. Henryka Sienkiewicza 16      Telefon: 242545008  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Położnictwo
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo
   • Usługi pielęgnacyjne - Położnictwo
 • PRZYCHODNIA PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ (NOCNA I ŚWIĄTECZNA POMOC) FILIA

  Kutno, ul. Łąkoszyńska 66 (łódzkie / powiat Kutno)
  Telefon: 242534046
  Email: dermex@onet.pl
  Witryna: www.nzozdermex.pl
  • Gabinet Lekarza POZ
   Kutno, ul. Łąkoszyńska 66      Telefon: 242534046  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Pielęgniarki POZ
   Kutno, ul. Łąkoszyńska 66      Telefon: 242534046  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet diagnostyczno zabiegowy
   Kutno, ul. Łąkoszyńska 66      Telefon: 242534046  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (6)
/04.09.2018 00:51
Nie radzę jeśli ktoś udaje się na pobranie krwi. Pani jest zgryzliwa, nie zdesynfekowala mi ręki prze pobraniem I ciągle marudziła jak ma nas dosyć - pacjentów. Dodatkowo mam tak wielkiego, bolącego siniaka, ponieważ Szanowna Pani uznała, że nie będzie drugi raz się wkuwać i pokręci mi igłą do momentu aż się dostanie do żyły......
/22.09.2017 00:51
Super, jestem bardzo zadowolona, polecam.
/24.07.2017 19:36
Jezeli korzystacie z tej hmm brak slow, zeby okreslic ta instytucje, pamietajcie, zeby przed wejsciem do gabinetu sprawdzic, czy lekarz ma wasza karte!!!!!! Dzisiaj udalam sie do lekarza - rehabilitacja - dzwonilam, zeby potwierdzic prywatna wizyte. Po przyjsciu Pani z recepcji (rozmawiajac przez telefon) machnela reka, ze do lekarza na pierwsze pietro, wiec zeszlam na dol, po tym jak po dwoch godzinach czekania udalo mi sie wejsc do gabinetu, od Pani doktor uslyszalam, ze nie ma mojej karty i nie moze mnie przyjac, a rejestracja jest juz zamknieta wiec nie ma kto karty zalozyc!!! a i pani doktor dodala, ze wczesniej byla juz tez jedna pani, tylko miala szczescie, bo rejestracja byla jeszcze czynna!!!!!!!!!!!!!!! niepowazna instytucja, podejscie do pacjenta hmm zenada. dwie godziny w kolejce stracone, dwa tygodnie czekania na wizyte na nic! Zanim sie zapiszecie, zastanowcie sie, a najlepiej poszukajcie innej placowki - chociaz troche powazniejszej niz ta!
POKAŻ KOMENTARZE (3)