Bełchatowskie Centrum Medyczne Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: 19 stycznia 12 (97-400 Bełchatów)
wojewodztwo: łódzkie
powiat: Bełchatów
tel.: 44 73 31 366

Jednostki - Bełchatowskie Centrum Medyczne NZOZ

 • Przychodnia nr 1 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bełchatów, 1-go Maja 4 (łódzkie / powiat Bełchatów)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Stomatologiczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodontyczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Medycyny Szkolnej
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej dla dzieci
   • Medycyna szkolna - Medycyna szkolna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet EKG
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Gabinet USG
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Szczepień
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Laboratorium Analiz Medycznych
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo Rodzinnej
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia promocji zdrowia psychicznego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Pracownia Bakteriologiczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownia diagnostyki laboratoryjnej (laboratorium)
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgiczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Rehabilitacji leczniczej i fizykoterapii
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Endoskopowa
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Ambulatorium Ogólne
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Punkt zaopatrzenia w materiały medyczne
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Produkty lecznicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Punkt zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia zaopatrzenia ortopedycznego
   • Produkty lecznicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Transport Sanitarny
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Ginekologiczno-Położniczy
   Bełchatów, 1-go Maja 4     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia nr 2 Jednostka już nie funkcjonuje!

  Bełchatów, Częstochowska 37 (łódzkie / powiat Bełchatów)
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Gabinet zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet EKG
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Pracownie inne
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Kardiologia
  • Punkt Szczepień
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pozytonowa tomografia emisyjna - Diagnostyka laboratoryjna
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Bełchatów, Częstochowska 37     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
 • Filia nr 3

  Bełchatów, Edwardów 3A (łódzkie / powiat Bełchatów)
  Telefon: 44 73 31 227: 44 73 31 229
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet EKG
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Punkt Szczepień
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo-Rodzinnej
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo-Rodzinnej
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt pobrań materiałów do badań laboratoryjnych
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Inne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Pediatryczna
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Endoskopii
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Pracownia endoskopii
   • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bełchatów, Edwardów 3A     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Pediatryczna
    Bełchatów, Edwardów 3A     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Endoskopii
    Bełchatów, Edwardów 3A     
    Pracownia endoskopii
    • Endoskopia - Radiologia i diagnostyka obrazowa
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Bełchatów, Edwardów 3A     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
    Bełchatów, Edwardów 3A     
    Poradnia położniczo-ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
 • Przychodnia nr 4

  Bełchatów, 19 stycznia 12 (łódzkie / powiat Bełchatów)
  Telefon: 44 73 31 366
  Email: bcm_belchatow@wp.pl
  • Poradnia Lekarza POZ
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Pediatryczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Pediatria
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Pediatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet EKG
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Inne pracownie diagnostyczne lub zabiegowe
   • Inne - Kardiologia
  • Gabinet USG
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Pracownia USG
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Punkt Szczepień
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowo Rodzinnej
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Pielęgniarstwo rodzinne
  • Gabinet Położnej Środowiskowo Rodzinnej
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Promocji Zdrowia
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia promocji zdrowia
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Zdrowie publiczne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Zdrowie publiczne
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Chirurgiczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Okulistyczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Neurologiczna dla Dzieci
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia neurologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia dziecięca
  • Poradnia Urazowo-Ortopedyczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dla Dzieci
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Transport Sanitarny
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Zespół transportu sanitarnego
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Choroby zakaźne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Nocna i świąteczna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Dzienna pomoc lekarska - Choroby zakaźne
   • Dzienna pomoc lekarska - Medycyna rodzinna
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia alergologiczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia urologiczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia Reumatologiczna
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Ambulatorium Ogólne
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Ambulatorium ogólne
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Pielęgniarska opieka długoterminowa
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
   • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
   Bełchatów, 19 stycznia 12     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia Reumatologiczna
    Bełchatów, 19 stycznia 12     
    Poradnia reumatologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
   • Ambulatorium Ogólne
    Bełchatów, 19 stycznia 12     
    Ambulatorium ogólne
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Choroby wewnętrzne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
   • Ambulatorium Pediatryczne
    Bełchatów, 19 stycznia 12     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Wyjazdowa pomoc lekarska - Pediatria
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Pielęgniarska opieka długoterminowa
    Bełchatów, 19 stycznia 12     
    Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
    • Długoterminowa opieka pielęgnacyjna świadczona w domu pacjenta - Choroby wewnętrzne
   • Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    Bełchatów, 19 stycznia 12     
    Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia dziecięca
   • Poradnia otolaryngologiczna dla dzieci
    Bełchatów, 19 stycznia 12     
    Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
    • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)