ARTIMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Kielcach

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: Paderewskiego 4 B (25-017 Kielce)
wojewodztwo: świętokrzyskie
powiat: M. Kielce
tel.: 41 344 17 17

Jednostki - ARTIMED NZOZ w Kielcach

 • Przychodnia

  Kielce, Paderewskiego 4 B (świętokrzyskie / powiat M. Kielce)
  Telefon: 604 449 334
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Reumatologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia reumatologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii ogólnej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia dziecięca
  • Poradnia Wad Postawy
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia wad postawy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Rehabilitacyjna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Kinezyterapii
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) kinezyterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Pracownia Fizykoterapii
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) fizykoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Masażu Leczniczego
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) masażu leczniczego
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Dział Fizjoterapii
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Dział (pracownia) fizjoterapii
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Wewnętrznych
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Pediatryczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Poradnia Osteoporozy
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia osteoporozy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Logopedyczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia logopedyczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Audiologia i foniatria
  • Ośrodek Rehabilitacji Dziennej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Ośrodek rehabilitacji dziennej
   • Rehabilitacja dzienna - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
   • Badania kierowców - Medycyna pracy
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Nerwic
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia leczenia nerwic
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia psychologiczna
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Leczenia Uzależnień
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia leczenia uzależnień
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Psychiatria
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Pulmonologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chorób płuc dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Alergologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Alergologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
  • Poradnia Okulistyczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Okulistyczna Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia okulistyczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Chorób Metabolicznych
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Nadciśnienia Tętniczego
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia nadciśnienia tętniczego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hipertensjologia
  • Poradnia Nefrologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia nefrologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Proktologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Lekarza POZ
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Nefrologiczna Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia nefrologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Nefrologia
  • Poradnia Ginekologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Zaopatrzenia Środków Pomocniczych
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Pracownia lub punkt zaopatrzenia w środki pomocnicze
   • Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Pracownia Rentgenodiagnostyki Ogólnej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Pracownia rentgenodiagnostyki ogólnej
   • Rentgenodiagnostyka - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Gabinet Pielęgniarki Środowiskowej-Rodzinnej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi. - Medycyna rodzinna
   • Usługi pielęgnacyjne - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad rodziną, matką i dzieckiem - Medycyna rodzinna
   • Zdrowie matki i dziecka - Medycyna rodzinna
   • Opieka nad zdrowym dzieckiem - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Profilaktyki Zdrowotnej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostałe usługi w zakresie zdrowia publicznego - Zdrowie publiczne
  • Gabinet Zabiegowy
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Medycyna rodzinna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w Poradni Ginekologicznej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Położnictwo i ginekologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Diagnostyczno - Zabiegowy w Poradni Alergologicznej Dla Dzieci
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Alergologia
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Alergologia
  • Gabinet Zabiegowy w Poradni Chirurgicznej
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Pozostała opieka ambulatoryjna - Chirurgia ogólna
   • Pozostałe usługi pomocnicze - Chirurgia ogólna
  • Punkt Pobrań
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Punkt pobrań materiałów do badań
   • Pobieranie oraz magazynowanie krwi, narządów, tkanek oraz szpiku kostnego - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Planowanie rodziny i poradnictwo rodzinne - Położnictwo i ginekologia
   • Zdrowie matki i dziecka - Położnictwo i ginekologia
  • Punkt Szczepień
   Kielce, Paderewskiego 4 B      Telefon: 604 449 334  
   Punkt szczepień
   • Szczepienia - Medycyna rodzinna
  • Pracownia USG
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Pracownia USG
   • USG - Chirurgia ogólna
   • USG - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • USG - Położnictwo i ginekologia
   • USG - Rehabilitacja medyczna
   • USG - Reumatologia
   • USG - Radiologia i diagnostyka obrazowa
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Dział Balneoterapii
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Dział (pracownia) balneoterapii
   • Balneologia i medycyna fizykalna
  • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
   • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
  • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Gastrologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
  • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
  • Poradnia Oparzeń
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia leczenia oparzeń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Chirurgii Plastycznej
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia chirurgii plastycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
  • Poradnia Preluksacyjna
   Kielce, Paderewskiego 4 B     
   Poradnia preluksacyjna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Dział Balneoterapii
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Dział (pracownia) balneoterapii
    • Balneologia i medycyna fizykalna
   • Poradnia Seksuologiczna i Patologii Współżycia
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia seksuologiczna i patologii współżycia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Seksuologia
    • Oświata i promocja zdrowia - Seksuologia
   • Poradnia Chorób Naczyń
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia chorób naczyń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Angiologia
   • Poradnia Profilaktyki Chorób Piersi
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia profilaktyki chorób piersi
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
   • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia chirurgii naczyniowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Poradnia Gastrologiczna
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
   • Poradnia Diabetologiczna
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia diabetologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Poradnia Schorzeń Tarczycy
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia chorób tarczycy
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Poradnia Gastroenterologiczna
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia gastroenterologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Poradnia Chirurgii Przewodu Pokarmowego
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
   • Poradnia Oparzeń
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia leczenia oparzeń
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Poradnia Chirurgii Plastycznej
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia chirurgii plastycznej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia plastyczna
   • Poradnia Preluksacyjna
    Kielce, Paderewskiego 4 B     
    Poradnia preluksacyjna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)