5 WSzKzP SPZOZ - POLIKLINIKA

Działalność lecznicza
Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne

adres: ul. Wrocławska 1-3 (30-901 Kraków)
wojewodztwo: małopolskie
powiat: Kraków-Krowodrza

Jednostki - 5 WSzKzP SPZOZ - POLIKLINIKA

 • Poliklinika -Gabinety POZ, Poradnie Specjalist.

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308102
  • Gabinet Lekarza POZ NR 2
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 5
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ NR 6
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 7
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ NR 8
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 9
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ NR 10
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ NR 11
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 12
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 13
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Ambulatorium Ogólne POZ - porady nocne
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Ambulatorium ogólne
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Choroby wewnętrzne
  • Ambulatorium Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Leczenia Otyłości (chorób metabolicznych)
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chorób metabolicznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Poradnia Alergologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia alergologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
  • Poradnia Diabetologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia diabetologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Diabetologia
  • Poradnia Endokrynologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia endokrynologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Endokrynologia
   • USG - Endokrynologia
  • Poradnia Gastroenterologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Inne - Gastroenterologia
  • Poradnia Koagulologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Kardiologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Kardiologia
   • Inne - Kardiologia
  • Poradnia Chorób Naczyń
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chorób naczyń
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Dermatologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Dermatologia i wenerologia
  • Poradnia Neurologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurologia
  • Poradnia Leczenia Bólu Przewlekłego
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia leczenia bólu
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Reumatologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia reumatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Reumatologia
  • Poradnia Rehabilitacji
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia rehabilitacyjna
   • Rehabilitacja ambulatoryjna - Rehabilitacja medyczna
   • Rehabilitacja w domu pacjenta - Rehabilitacja medyczna
  • Poradnia Chorób Wątroby
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia hepatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby zakaźne
  • Poradnia Ginekologiczno-Położnicza
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia położniczo-ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Ginekologiczna dla Dziewcząt
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Onkologii Ginekologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ginekologia onkologiczna
  • Pracownia Cytodiagnostyki Ginekologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia cytologiczna
   • Badania laboratoryjne - Diagnostyka laboratoryjna
  • Poradnia Chorób Sutka
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia profilaktyki chorób piersi
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Oświata i promocja zdrowia - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Chirurgii Ogólnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Medycyny Nuklearnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia medycyny nuklearnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna nuklearna
  • Poradnia Chirurgii Onkologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii onkologicznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia onkologiczna
  • Poradnia Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie w domu pacjenta - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Poradnia Okulistyczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
   • Leczenie w domu pacjenta - Okulistyka
  • Poradnia Otolaryngologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Urologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Urologia
  • Poradnia Zdrowia Psychicznego
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Leczenie w domu pacjenta - Psychiatria
  • Gabinet Orzeczniczy Zdrowia Psychicznego
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia zdrowia psychicznego
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Gabinet Orzeczniczy Dermatologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia dermatologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Orzeczniczy Okulistyczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia okulistyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Orzeczniczy Chorób Wewnętrznych
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chorób wewnętrznych
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
  • Gabinet Orzeczniczy Neurologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia neurologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
  • Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Ogólnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii ogólnej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
  • Gabinet Orzeczniczy Chirurgii Urazowej i Ortopedii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Orzeczniczy dla Potrzeb Misji Pokojowych ONZ i Misji Specjalnych
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Gabinet Orzeczniczy Kardiologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia kardiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
  • Gabinet Orzeczniczy Urologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia urologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Orzeczniczy Laryngologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
  • Gabinet Orzeczniczy Stomatologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Gabinet Orzeczniczy Chorób Płuc
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia gruźlicy i chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Poradnia Medycyny Pracy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia medycyny pracy
   • Medycyna pracy - Medycyna pracy
  • Poradnia Pielęgniarki Środowiskowej Rodzinnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Położnej Środowiskowej Rodzinnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Diabetologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Reumatologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Neurochirurgiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia neurochirurgiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie w domu pacjenta - Neurochirurgia
  • Poradnia Chirurgii Naczyniowej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii naczyniowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
  • Poradnia Schorzeń Tarczycy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chorób tarczycy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Endokrynologia
  • Poradnia Gastrologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia gastroenterologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Gastroenterologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Gastroenterologia
  • Poradnia Pulmonologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chorób płuc
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Poradnia Proktologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia proktologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie w domu pacjenta - Chirurgia ogólna
  • Poradnia Otolaryngologiczna dla Dzieci
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia otorynolaryngologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia dziecięca
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Poradnia Audiologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia audiologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Logopedyczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia logopedyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Otorynolaryngologia
  • Gabinet POZ Nr 14
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia naczyniowa
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Chirurgia onkologiczna
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Neurochirurgia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Okulistyka
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Otorynolaryngologia dziecięca
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 1
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 3
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 4
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej dla dzieci
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Dziecka Zdrowego
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia pediatryczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
  • Punkt Szczepień
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Punkt szczepień
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Szczepienia - Pediatria
  • Gabinet Zabiegowy
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Gabinet diagnostyczno-zabiegowy dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Audiologia i foniatria
  • Poradnia Alergologiczno-Pneumonologiczna dla Dzieci i Młodzieży
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia alergologiczna dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Alergologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby płuc
   • Leczenie w domu pacjenta - Alergologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Choroby płuc
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 1
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 3
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Gabinet Lekarza POZ Nr 4
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
   • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
   • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
  • Poradnia Hematologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia hematologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
  • Poradnia Stomijna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
  • Poradnia Onkologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia onkologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Psychosomatyczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia psychosomatyczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
  • Poradnia Psychologiczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia psychologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
  • Poradnia Medycyny Paliatywnej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia medycyny paliatywnej
   • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
  • Poradnia Okresu Przekwitania
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia ginekologiczna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia Chemioterapii
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chemioterapii
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
  • Poradnia Leczenia Jaskry
   Kraków, Wrocławska 1-3     
  • Poradnia WZW
   Kraków, Wrocławska 1-3     
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Gabinet Lekarza POZ Nr 1
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Lekarza POZ Nr 3
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Gabinet Lekarza POZ Nr 4
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
    • Leczenie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej - Medycyna rodzinna
    • Leczenie w domu pacjenta - Medycyna rodzinna
   • Poradnia Hematologiczna
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia hematologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Hematologia
   • Poradnia Stomijna
    Kraków, Wrocławska 1-3     
   • Poradnia Onkologiczna
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia onkologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Psychosomatyczna
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia psychosomatyczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Psychiatria
   • Poradnia Psychologiczna
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia psychologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne
   • Poradnia Medycyny Paliatywnej
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia medycyny paliatywnej
    • Długoterminowa dzienna opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Poradnia Okresu Przekwitania
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia ginekologiczna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Położnictwo i ginekologia
    • Leczenie w domu pacjenta - Położnictwo i ginekologia
   • Poradnia Chemioterapii
    Kraków, Wrocławska 1-3     
    Poradnia chemioterapii
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Onkologia kliniczna
    • Leczenie w domu pacjenta - Onkologia kliniczna
   • Poradnia Leczenia Jaskry
    Kraków, Wrocławska 1-3     
   • Poradnia WZW
    Kraków, Wrocławska 1-3     
 • Poliklinika- Specjalistyczna Przychodnia Stomatologiczna

  Kraków, Wrocławska 1-3 (małopolskie / powiat Kraków-Krowodrza)
  Telefon: 012 6308296
  • Poradnia Stomatologii Zachowawczej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
  • Poradnia Protetyki Stomatologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia protetyki stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
  • Poradnia Chirurgii Stomatologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia chirurgii stomatologicznej
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
  • Gabinet Pierwszej Pomocy Stomatologicznej
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Ambulatorium stomatologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Ortodoncji
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia ortodontyczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
  • Poradnia Endodoncji
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Poradnia Pedodoncji
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia stomatologiczna dla dzieci
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
  • Pracownia Protetyczna
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Pracownia protetyki dentystycznej
   • Przedmioty protetyki stomatologicznej - Protetyka stomatologiczna
  • Gabinet Stomatologiczny
   Kraków, Wrocławska 1-3     
   Poradnia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia zachowawcza z endodoncją
   • Leczenie stomatologiczne - Chirurgia stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Protetyka stomatologiczna
   • Leczenie stomatologiczne - Ortodoncja
   • Leczenie stomatologiczne - Periodontologia
   • Leczenie stomatologiczne - Stomatologia dziecięca
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)