107 Szpital Wojskowy

Działalność lecznicza
Stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne

adres: Kołobrzeska 44 (78-600 Wałcz)
wojewodztwo: zachodniopomorskie
powiat: Wałcz
tel.: 67 2502809

Jednostki - 107 Szpital Wojskowy

 • Szpital

  Wałcz, Kołobrzeska 44 (zachodniopomorskie / powiat Wałcz)
  Telefon: 67 2502809
  Email: gl.ksiegowy@107sw.mil.pl
  Witryna: www.107sw.mil.pl
  • Oddział Chorób Wewnętrznych
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chorób wewnętrznych
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Kardiologia
   • Endoskopia - Choroby wewnętrzne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Neurologiczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział neurologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział anestezjologii i intensywnej terapii
   • Leczenie stacjonarne - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo anestezjologiczne i intensywnej opieki
   • USG - Anestezjologia i intensywna terapia
   • Usługi w zakresie dializowania - Anestezjologia i intensywna terapia
  • Oddział Chorób Zakaźnych
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chorób zakaźnych
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Choroby zakaźne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Choroby zakaźne
  • Oddział Pediatryczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział pediatryczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pediatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo pediatryczne
   • Oświata i promocja zdrowia - Pediatria
  • Pododdział Neonatologiczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział neonatologiczny
   • Leczenie stacjonarne - Neonatologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neonatologiczne
  • Oddział Ginekologiczno-Położniczy
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział położniczo-ginekologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Położnictwo i ginekologia
  • Oddział Chirurgiczny Ogólny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chirurgiczny ogólny
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Oświata i promocja zdrowia - Chirurgia ogólna
  • Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział chirurgii urazowo-ortopedycznej
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Okulistyczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział okulistyczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Okulistyka
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Oddział Otolaryngologiczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział otorynolaryngologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Otorynolaryngologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Endoskopia - Otorynolaryngologia
  • Oddział Psychiatryczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział psychiatryczny (ogólny)
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Psychiatria
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo psychiatryczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo zachowawcze
   • Oświata i promocja zdrowia - Psychiatria
  • Izba Przyjęć Szpitala
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502880  
   Izba przyjęć szpitala
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna rodzinna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna rodzinna
  • Izba Przyjęć Szpitala dla Dzieci
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502880  
   Izba przyjęć szpitala dla dzieci
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Pediatria
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Medycyna ratunkowa
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Blok Operacyjny
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Blok operacyjny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Chirurgia ogólna
   • Leczenie stacjonarne - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Ortopedia i traumatologia narządu ruchu
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Położnictwo i ginekologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo operacyjne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo chirurgiczne
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Pielęgniarstwo operacyjne
  • Pododdział Udarowy
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Oddział udarowy
   • Leczenie stacjonarne - Neurologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo neurologiczne
  • Sala porodowa
   Wałcz, Kołobrzeska 44      Telefon: 67 2502809  
   Sala porodowa
   • Leczenie stacjonarne - Położnictwo i ginekologia
  • Poradnia WZW
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia WZW
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
  • Ambulatorium Pediatryczne
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium ogólne dla dzieci
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
  • Ambulatorium Chirurgiczne
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium chirurgiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
  • Ambulatorium Kardiologiczne
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium kardiologiczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
  • Ambulatorium Okulistyczne
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Ambulatorium okulistyczne
   • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
  • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
   • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
  • Pododdział Kardiologiczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Oddział kardiologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
   • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
  • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Oddział dla przewlekle chorych
   • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
   • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
   • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
  • Oddział Dermatologiczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Oddział dermatologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
  • Pododdział Urologiczny
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Oddział urologiczny
   • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
   • Leczenie stacjonarne - Urologia
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
  • Stacja Krwiodawstwa
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
  • Poradnia Medycyny Sportowej
   Wałcz, Kołobrzeska 44     
   Poradnia medycyny sportowej
   • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
   • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
  • pokaż nieaktywne komórki ZOZ
   • Poradnia WZW
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia WZW
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Choroby zakaźne
   • Ambulatorium Pediatryczne
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Ambulatorium ogólne dla dzieci
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Pediatria
   • Ambulatorium Chirurgiczne
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Ambulatorium chirurgiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Chirurgia ogólna
   • Ambulatorium Kardiologiczne
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Ambulatorium kardiologiczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Kardiologia
   • Ambulatorium Okulistyczne
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Ambulatorium okulistyczne
    • Pomoc doraźna . świadczenia udzielane na miejscu w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego - Okulistyka
   • Zespół Wyjazdowy Wypadkowy W
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Zespół ratownictwa medycznego podstawowy
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Zespół Wyjazdowy Reanimacyjny R
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Zespół ratownictwa medycznego specjalistyczny
    • Ratownictwo medyczne naziemne - Medycyna ratunkowa
   • Pododdział Kardiologiczny
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Oddział kardiologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Kardiologia
    • Leczenie stacjonarne - Pielęgniarstwo kardiologiczne
   • Oddział Opiekuńczo-Leczniczy
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Oddział dla przewlekle chorych
    • Stacjonarna długoterminowa opieka pielęgnacyjna - Medycyna paliatywna
    • Leczenie stacjonarne - Medycyna paliatywna
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna paliatywna
    • Rehabilitacja stacjonarna - Rehabilitacja medyczna
   • Oddział Dermatologiczny
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Oddział dermatologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie stacjonarne - Dermatologia i wenerologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Dermatologia i wenerologia
   • Pododdział Urologiczny
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Oddział urologiczny
    • Leczenie stacjonarne .jednego dnia. - Urologia
    • Leczenie stacjonarne - Urologia
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Urologia
   • Stacja Krwiodawstwa
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Inna i nieokreślona komórka działalności medycznej
   • Poradnia Medycyny Sportowej
    Wałcz, Kołobrzeska 44     
    Poradnia medycyny sportowej
    • Leczenie ambulatoryjne specjalistyczne - Medycyna sportowa
    • Medycyna sportowa - Medycyna sportowa
SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)