POLECAMY

Jakie stany predysponują do wystąpienia raka endometrium?

Rak endometrium jest nowotworem hormonozależnym, co oznacza, że jego rozwój związany jest z wpływem hormonów. Długotrwała stymulacja estrogenowa błony śluzowej jamy macicy powoduje powstawanie patologicznych rozrostów, które bezpośrednio poprzedzają rozwój raka endometrium.
Jakie stany predysponują do wystąpienia raka endometrium?

Hormony a rak endometrium

Uważa się, że u podłoża stanów przednowotworowych (rozrostu endometrium) oraz raka endometrium leży nadmierna stymulacja estrogenowa, zwłaszcza współistniejąca z obniżonym poziomem, hormonów działających antagonistycznie w stosunku do estrogenów (progesteronu i innych gestagenów). Wszelkie sytuacje sprzyjające długotrwałemu hiperestrogenizmowi, zwiększają ryzyko raka endometrium. Należą do nich m.in.: otyłość, bardzo wczesna pierwsza miesiączka i późna menopauza, nierództwo, cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, cykle bezowulacyjne oraz różne terapie np. leczenie raka sutka tamoxifenem.

Zobacz też: Które kobiety mogą zachorować na raka endometrium?

Powstawanie nieprawidłowego rozrostu endometrium

Nadmierna stymulacja komórek gruczołowych błony śluzowej jamy macicy przez estrogeny powoduje ich niekontrolowany oraz nieprawidłowy rozrost. Objawia się on najczęściej poprzez nieprawidłowe krwawienia z narządu rodnego (u kobiet przed menopauzą – acykliczne, u kobiet po menopauzie – każde krwawienia z narządu rodnego są nieprawidłowe).

Jak diagnozować stany przednowotworowe raka endometrium?

W celu postawienia prawidłowego rozpoznania należy zawsze bezwzględnie dążyć do pobrania materiału do badania histopatologicznego. Najczęściej wykonuje się to poprzez abrazję (wyłyżeczkowanie) diagnostyczną kanału szyjki i jamy macicy. Istnieje też możliwość pobrania biopsji endometrium przy pomocy specjalnego oprzyrządowania. Biopsja jest jednak metodą drogą i charakteryzuje się mniejszą skutecznością w rozpoznawaniu patologii endometrium.

Podział

Rozrosty endometrium dzieli się na proste i złożone oraz atypowe i bez atypii. Z klinicznego punktu widzenia ważniejszy jest ten drugi podział. Pod pojęciem atypii należy rozumieć nieprawidłową budowę komórek, które tracąc swój naturalny wygląd stają się bezpośrednimi prekursorami komórek nowotworowych.

Jak postępować z rozrostem bez atypii?

Rozrost endometrium bez atypii jest stanem potencjalnie odwracalnym i nie jest uznawany za stan przednowotworowy. Ponad 80% rozpoznanego nietypowego rozrostu udaje się wyleczyć w sposób zachowawczy. Podstawową metodą leczenia jest stosowanie hormonoterapii środkami gestagenowymi przez okres 3 miesięcy. Po tym postępowaniu należy wykonać powtórne badanie histopatologiczne.

Jak postępować z rozrostem z atypią?

Rozrost atypowy jest jedynym stanem przednowotworowym raka endometrium. W związku z tym, że jest to stan w większości przypadków (ponad 80%) nieodwracalny, zalecanym i najczęściej wykonywanym sposobem leczenia jest operacyjna prosta resekcja macicy z przydatkami. U blisko 25% kobiet z tym rozrostem rozwija się rak, a niekiedy można go stwierdzić już podczas badania macicy wyciętej z powodu rozrostu atypowego. Młode kobiety pragnące posiadać potomstwo, przy spełnieniu pewnych wymagań, mogą być poddane alternatywnemu leczeniu, polegającemu na intensywnej i długotrwałej (co najmniej rocznej) hormonoterapii, z zachowaniem macicy i możliwością zajścia w ciążę.

Polecamy: Jak przebiega leczenie operacyjne raka endometrium?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)