Jak przebiega leczenie operacyjne raka jajnika?

Jak przebiega leczenie operacyjne raka jajnika?

Podstawowym założeniem każdej terapii onkologicznej jest dążenie do całkowitego wyleczenia pacjenta. Może to być osiągnięte jedynie poprzez usunięcie wszystkich komórek nowotworowych z organizmu. Największą skuteczność w tym zakresie wykazuje leczenie operacyjne. Również w raku jajnika pełni ono podstawową rolę.
/ 27.07.2010 10:30
Jak przebiega leczenie operacyjne raka jajnika?

Założenia terapii chirurgicznej

Leczenie chirurgiczne ma przede wszystkim na celu usunięcie masy guza oraz tkanek objętych naciekiem lub mogących zawierać mikroprzerzuty tj. węzły chłonne, otrzewną, macicę i przydatki. Z założenia powinna być to terapia radykalna. Jednak nierzadko nie jest ona możliwa i lekarze decydują się na zastosowanie operacji cytoredukcyjnej, mającej na celu maksymalne zmniejszenie masy nowotworu, co pozwala kontynuować leczenie przy pomocy chemio- bądź radioterapii z lepszym rokowaniem.

Kto kwalifikuje się do leczenia operacyjnego?

Tak jak w przypadku każdego nowotworu złośliwego, tak i w przypadku raka jajnika, najważniejszym czynnikiem rokowniczym, a także czynnikiem branym pod uwagę w wyborze metody leczenia, jest stopień zaawansowania nowotworu w momencie rozpoznania.

W przypadku raka jajnika do operacji dochodzi praktycznie w każdym przypadku jego podejrzenia (nieprawidłowy obraz ultrasonograficzny jajnika, niepokojąca powiększająca się torbiel itp.) Spowodowane jest to diagnostyczną rolą zabiegu operacyjnego, która polega na pobraniu wycinków guza, węzłów chłonnych, fragmentów niezmienionej otrzewnej i wykonaniu doraźnego badania histopatologicznego, które pozwala poznać charakter zmiany, ocenić jej zaawansowanie i zaplanować odpowiednie leczenie.

Zobacz też: Które kobiety mogą zachorować na raka jajnika?

Jak przebiega operacja radykalna raka jajnika?

Radykalny zabieg operacyjny polega na usunięciu całego narządu rodnego (macica z przydatkami) wraz z siecią większą (wolna część otrzewnej przykrywająca od przodu jelita) i wyrostkiem robaczkowym. W czasie operacji lekarze oceniają też palpacyjnie brzeg i wnękę wątroby (najczęstsze miejsce przerzutów) oraz powierzchnię otrzewnej ściennej okolicy podprzeponowej. Pobiera się wycinki z różnych miejsc, a także węzły chłonne miednicy i węzły okołoaortalne oraz wykonuje się popłuczyny z jamy otrzewnej do badania cytologicznego. Postępowanie to umożliwia rzeczywiste określenie zaawansowania choroby i wybór dalszej terapii.

Na czym polegają zabiegi oszczędzające?

Zabiegi oszczędzające w czasie których usuwa się jedynie zajęty jajnik z guzem oraz wycinki z drugiego jajnika, stosowane są w wybranych sytuacjach, przede wszystkim u młodych kobiet, które chcą jeszcze mieć dzieci, a stopień zaawansowania nowotworu jest bardzo niski (Ia wg FIGO). Muszą być też spełnione następujące warunki: nieprzerwana torebka guza i brak komórek nowotworowych w wymazach z jamy otrzewnej i w popłuczynach.

Jak wyglądają zabiegi cytoredukcyjne?

Niekiedy po otwarciu jamy brzusznej stwierdza się tak duży stopień zaawansowania zmian, że nie jest możliwe radykalne postępowanie chirurgiczne. Wówczas dąży się do usunięcia wszystkich widocznych ognisk nowotworu. Poprzez zmniejszenie masy nowotworu poprawia się rokowanie u chorych poddanych chemio- lub radioterapii.

Polecamy: Jakie jest rokowanie w raku jajnika?

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)