Pomoce dydaktyczne w biblioterapii dzieci autystycznych

W biblioterapii można wykorzystywać rozmaite pomoce dydaktyczne, m.in. książeczki nominacyjne, książki dla dzieci, historyjki obrazkowe i rozmaite materiały alternatywne. W czym pomagają? Jak z nich korzystać? Czy wpływają na powodzenie biblioterapii?
Pomoce dydaktyczne w biblioterapii dzieci autystycznych

Książeczki nominacyjne

Ważnym materiałem są tzw. książeczki nominacyjne, które zawierają materiał obrazkowy - rysunki naturalistyczne i fotografie (na każdej stronie książeczki znajduje się tylko jeden obiekt). Obejmują one różne zakresy i kategorie tematyczne, jak np. zwierzęta, zabawki, ubrania, pokarmy, kolory, zawody, czynności. Służą one rozwijaniu słownictwa dziecka, jak również rozwijaniu percepcji wzrokowej, umiejętności wyodrębniania szczegółów, wyszukiwania cech wspólnych (Orłowska–Nobik, 2002).

Zobacz też: Jak biblioterapia pomaga dzieciom z autyzmem?

Książki dla dzieci

Szczególnie cenne w terapii dzieci z autyzmem są książki z bogato ilustrowaną treścią, przy czym istotne jest, aby tekst i ilustracje znajdowały się obok siebie. Ilustracje ułatwiają zrozumienie treści, zarówno konkretnych, jak też symbolicznych, metaforycznych oraz morałów. Oddziaływując równocześnie na percepcję i pamięć zarówno wzrokową, jak i słuchową, umożliwiają śledzenie sekwencji przedstawianych w książce zdarzeń, pomagają w jej późniejszym odtworzeniu, ułatwiają także przypominanie wyrazów i zdań zawartych w tekście (Fedorowicz, 2001; Orłowska-Nobik, 2002).

Historyjki obrazkowe

Cenną pomocą w pracy edukacyjno-terapeutycznej są historyjki obrazkowe, służące rozwijaniu umiejętności określania związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy zdarzeniami, ustalania kolejności logicznej zdarzeń. Wzbogacają również słownictwo, umiejętność mówienia zdaniami oraz zdolności analizowania różnego rodzaju sytuacji przedstawionych na ilustracjach (Borecka, 2003a; Fedorowicz, 2002; Orłowska-Nobik, 2002).

Wiele dzieci z autyzmem nie opanowuje umiejętności czytania, jednak każde z nich może oglądać obrazki. Wybierając książkę do oglądania dla dziecka, należy zwrócić uwagę na trwałość kartek oraz jakość ilustracji - wyraźnych i realistycznych, bez zbędnych szczegółów mogących odwracać uwagę dziecka (np. zamiast kury, którą chcemy by dziecko wskazało na obrazku, dostrzeże ono narysowane w tle narzędzia ogrodnicze) (Szmytkowska, 1996).

Zobacz też: Jak biblioterapia pomaga nieśmiałym dzieciom?

Materiały alternatywne

W pracy edukacyjno-terapeutycznej wykorzystywane są różnego rodzaju materiały alternatywne, jak domina, puzzle oraz gry planszowe. Wykorzystywane są one do doskonalenia analizy i syntezy wzrokowej, rozwijania spostrzegawczości i zdolności koncentracji, a także umiejętności zrozumienia zasad postępowania według określonych reguł (Borecka, 2003b; Fedorowicz, 2002; Orłowska-Nobik, 2002).

Fragment pochodzi z książki „Wybrane formy terapii i rehabilitacji osób z autyzmem” Ewy Pisuli i Doroty Danielewicz (Impuls, 2010). Publikacja za zgodą wydawcy.

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (0)