Fakty o homeopatii

Zbiór faktów dotyczących homeopatii. Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą naturalnego leczenia na świecie.
/ 10.04.2008 15:26
Zbiór faktów dotyczących homeopatii.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) działającej przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) homeopatia jest najczęściej stosowaną metodą naturalnego leczenia na świecie.

W wielu krajach homeopatia jest oficjalnie uznana jako specjalizacja lub terapia medyczna (Belgia, Brazylia, Chile, Columbia, Costa Rica, Czechy, Ekwador,Fakty o homeopatii Indie, Kuba, Litwa, Łotwa, Meksyk, Pakistan, Portugalia, Rumunia, Rosja, Sri Lanka, Węgry, Wielka Brytania). Lekarze i pacjenci mają zagwarantowany dostęp do homeopatii.

Homeopatia jest częścią narodowego programu opieki zdrowotnej na przykład w Wielkiej Brytanii. W Europie jest ok. 30 000 specjalnie przeszkolonych lekarzy homeopatów. W praktyce leki homeopatyczne stosuje znacznie więcej lekarzy, głównie w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Homeopatia jest wykładana na wielu światowych uniwersytetach. W niektórych krajach znajomość homeopatii jest obowiązkową częścią szkolenia medycznego.

W Europie są szpitale, które zapewniają terapie homeopatyczne, a w Wielkiej Brytanii działa pięć szpitali homeopatycznych, w których leczenie jest refundowane przez ubezpieczalnie.

Homeopatia opiera się na doświadczeniu klinicznym i systematycznej obserwacji pacjenta. Jej dynamiczny rozwój odzwierciedlają wyniki badań naukowych, potwierdzających jej skuteczność. Leki homeopatyczne są pochodzenia mineralnego, roślinnego lub zwierzęcego.

Wszystkie leki homeopatyczne, które są dopuszczone do obrotu w Polsce zarejestrowano zgodnie z procedurami określonymi przez Prawo Farmaceutyczne.

Leki homeopatyczne są włączone uchwałą Europejskiego Parlamentu w Europejską Farmakopeę.

Od roku 1841 homeopatyczna metoda leczenia jest uznawana przez Kościół Katolicki, co potwierdza stanowisko kolejnych papieży.[1]

W Polsce status prawny leku homeopatycznego precyzuje Ustawa Prawo Farmaceutyczne z dn. 6. września 2001 roku, z późniejszymi zmianami. Artykuł 1., pkt. 29 definiuje lek homeopatyczny, zgodnie z prawodawstwem UE.

Dyrektywy Europejskie 2001/83/EC i 2004/27/EC klasyfikują produkty homeopatyczne jako leki. W Polsce złożone leki homeopatyczne są rejestrowane zgodnie z Art. 10 ustawy Prawo Farmaceutyczne. Oznacza to, ze w trakcie procesu Fakty o homeopatiirejestracyjnego muszą one spełnić wszystkie restrykcyjne wymagania dotyczące przedstawienia opisu metod kontroli dla każdej formy farmaceutycznej oraz wyników sprawozdania z badań jakościowych, biologicznych i farmaceutycznych wraz z medycznym raportem eksperta.

Złożone leki homeopatyczne zostały ocenione w badaniach klinicznych kontrolowanych placebo lub referencyjnymi lekami. Były one prowadzone zgodnie z przyjętymi na całym świecie zasadami Good Clinical Practice (GCP).

Badania kliniczne leków homeopatycznych potwierdzają skuteczność oraz bezpieczeństwo ich stosowania. Wyniki tych badań publikowały szacowne magazyny medyczne, m.in.: CANCER, HEAD AND NECK SURGERY, EUROPEAN HEART FAILURE, MICROVASCULAR RESEARCH, INFLAMMATION RESEARCH, CLINICAL AND DEVELOPMENTAL IMMUNOLOGY, i inne. W ciągu ostatnich dziesięciu lat przeprowadzono 16 randomizowanych badań klinicznych, oraz kilka badań podstawowych z użyciem leków homeopatycznych.

1. Więcej informacji na stronie www.lorenc.krakow.pl

Uwaga! Powyższa porada jest jedynie sugestią i nie może zastąpić wizyty u specjalisty. Pamiętaj, że w przypadku problemów ze zdrowiem należy bezwzględnie skonsultować się z lekarzem!

SKOMENTUJ
KOMENTARZE (3)
/23.02.2011 08:28
okultyzm seanse spirytystyczne naciagani naiwni ludzie,tonie sa leki !!!!!!!!!!!ludzie opamietajcie sie
/23.09.2009 11:01
Właśnie. To pic na wodę Homeopatia opiera się na zasadzie wielokrotnego rozcieńczania substancjii ( Bierze część substancji i dziesięć części wody, miesza i uzyskuje pierwsze rozcieńczenie. Następnie z uzyskanej mieszaniny odlewa 1/10 i do tej 1/10 dolewa kolejnych dziesięć częsci wody. Znów mieszanie i tak dalej 10,20, 30 razy. Ostatecznie uzyskuje się roztwory o stężeniach substancji wyjściowej 10 do potęgi minus 15-ej, 20-ej, 30-ej. Z tego wprost wynika, że w lekach homeopatycznych nie ma - poza wodą - nic. Wystarczy licealna wiedza z chemii ( liczba Avogadro!) , żeby zrozumieć, że nawet pojedyncze molekuły różnych wyjściowych substancji leczniczych już tu nie występują . Jednak homeopatia oprócz efektu placebo opiera się na elektromagnetycznej mocy jaką specyfik uzyskuje w czasie wielokrotnego mieszania...Mówi się wprost, że woda w jakiś cudowny sposób pamięta ( na pewno elektromagnetycznie) substancje , które były w niej wcześniej rozpuszczane. Na dodatek leki o wielkich rozcieńczeniach, gdzie substancja rozcieńczana dawno już w roztworze nie występuje mają mieć najsilniejsze właściwości lecznicze. Zatem woda posiada pamięć ciekawe czy pamięta naukę pływania dzieci z drugiej klasy :P Na koniec tak uzyskaną , w zasadzie czystą wodą, nasącz się kulki laktozy i sprzedaje jako leki na bardzo wiele dolegliwości i chorób. Z punktu widzenia naukowego homeopatia jest szarlataniną Z punktu medycznego to chyba jedynie efektem placebo i szarlataniną Z innego punktu widzenia magią ( w jaki to cudowny sposób ludzie leczą się na odległość nigdy siebie na wzajem nawet nie widząc? Moim zdaniem przedstawione powyżej opisy zasad działania homeopatii też są bardzo dalekie rzeczywistym mechanizmom. ) Inną sprawą jest to , że pacjent często nie chce racjonalnych odpowiedzi. Chce uzdrowienia tu i teraz bez kłopotu , najlepiej jedną , kolorową tabletką. Fakt , że takich nie ma.... homopatia robiąc biznes stara się wmówić, że są..Dziś już jednak nie da się żadnym sposobem obronić zasad homeopatii. Wykorzystując nauki teoretyczne, eksperymentalne, podwójnie ślepe próby za każdym razem końcową konkluzją dotyczącą homeopatii jest puknięcie się w głowę ;) Pzdrki :) Wiele problemów nauki i medycyny nie znajduje dziś rozwiązania, i może dlatego chorzy często ( z psychologicznych powodów ) starają się uwierzyć w iluzję i iluzjonistów różnej maści :( zęść tekstu z mojego komentarza pochodzi ze strony http://prawda2.info/viewtopic.php?t=999
/08.07.2009 03:07
"Stanowisko Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 4 kwietnia 2008 r. w sprawie stosowania homeopatii i pokrewnych metod przez lekarzy i lekarzy dentystów oraz organizowania szkoleń w tych dziedzinach. Naczelna Rada Lekarska negatywnie ocenia zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych nienaukowych metod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych. Stale narasta liczba dowodów oraz przekonanie środowisk naukowych w medycynie, że homeopatię należy zaliczać do nienaukowych metod tzw. medycyny alternatywnej, która proponuje stosowanie bezwartościowych produktów o niezweryfikowanym naukowo działaniu. Rada wyraża zaniepokojenie, że część lekarzy i lekarzy dentystów, jak również niektóre organizacje lekarskie i uczelnie medyczne angażują się w popularyzację homeopatii i pokrewnych metod, służąc pomocą w organizacji szkoleń i działań mających na celu legitymizowanie oraz promocję homeopatii. Naczelna Rada Lekarska uważa, że działania takie stoją w sprzeczności z art. 57 Kodeksu Etyki Lekarskiej, który mówi: "Lekarz nie może posługiwać się metodami uznanymi przez naukę za szkodliwe, bezwartościowe lub niezweryfikowanymi naukowo. Nie może także współdziałać z osobami zajmującymi się leczeniem, a nie posiadającymi do tego uprawnień", jak również ze stanowiskiem Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 24-02-IV z dnia 8 listopada 2002 r. w sprawie tzw. medycyny alternatywnej (...)" - więcej na http://awronka.nazwa.pl/txt/txthtml/homeopatia3.htm "Obecnie obserwujemy inwazję firm farmaceutycznych na rynek polski, w związku z czym ogromne pieniądze wydawane są na promocję tych homeopatycznych niby-leków. I choć są one sprzedawane w aptekach, nie figurują w Urzędowym wykazie produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej." - więcej na http://adonai.pl/zagrozenia/?id=54 A jakieś dokumenty potwierdzające, że "homeopatyczna metoda leczenia jest uznawana przez Kościół Katolicki"? Podana strona nie jest dla mnie żadnym autorytetem w tej dziedzinie. http://zapytaj.wiara.pl/?grupa=6&art=1145970433&dzi=1145970149 http://egzorcyzmy.katolik.pl//index.php?option=com_content&task=view&id=297&Itemid=52