Choroby na literę u

 • Ubytek przegrody międzykomorowej
  Jakie występują objawy? Noworodki rodzą się zdrowe z prawidłową masa urodzeniową. Objawy takie jak sinica i niewydolność serca pojawiają się dopiero w późniejszym...  
 • Uchyłek cewki moczowej
  Jaka jest istota choroby? Uchyłek cewki moczowej jest to poszerzenie i uwypuklenie powstałe w obrębie cewki. Bezobjawowe uchyłki występują u kilku procent kobiet w populacji....  
 • Uchyłek pęcherza moczowego
  Jaka jest istota choroby? U osób dorosłych większość uchyłków pęcherza moczowego to uchyłki nabyte, które powstają na skutek istnienia przeszkody podpęcherzowej...  
 • Uchyłki jelita
  Jaka jest istota choroby? Chorobę uchyłkową charakteryzuje obecność licznych uchyłków w przewodzie pokarmowym. Najczęściej występują one w jelicie grubym na terenie...  
 • Uchyłkowatość jelita grubego
  Choroba polega na tym, że dochodzi do uwypuklenia błony śluzowej jelita grubego. Woreczkowate uwypuklenia zwane uchyłkami powstają najczęściej w esicy, bezpośrednio przed...  
 • Ucisk korzeni nerwów rdzeniowych i splotów nerwowych w różnych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Korzenie nerwowe znajdują się wewnątrz kręgosłupa, a sploty nerwowe wśród mięśni w jego pobliżu. Umożliwiają ruch i odczuwanie bodźców w...  
 • Udar mózgu
  Udar mózgu powstaje na wskutek obumierania tkanki mózgowej, do której przestaje docierać krew. Ten sam proces dotyczy komórek nerwowych mózgu, do których zostaje odcięty...  
 • Umiarkowane upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego w umiarkowanym upośledzeniu porównywalne jest do sprawności dziecka w wieku 6 – 9 lat. Iloraz...  
 • Uporczywe zaburzenia nastroju
  Jaka jest istota choroby? Przewlekłe zaburzenia nastroju. W dystymii nastrój jest przewlekle obniżony, w cyklotymii wahania nastroju mają postać licznych epizodów łagodnej...  
 • Uporczywe zaburzenia urojeniowe
  Jaka jest istota choroby? Wyłącznym i najwyraźniejszym objawem klinicznym są urojenia, które nie mogą być zaklasyfikowane jako organiczne, afektywne oraz schizofreniczne....  
 • Uraz głowy
  Na czym polega istota choroby? Uraz głowy spowodowany jest najczęściej wypadkiem. Może prowadzić do obrażeń zewnętrznych kości czaszki i mózgowia. Jakie są...  
 • Uraz porodowy kości
  Jaka jest istota choroby? Do złamań dochodzi w wyniku działania sił mechanicznych na ciało noworodka podczas powikłanego porodu. Najczęstsze przyczyny złamań to poród...  
 • Uraz porodowy obwodowego układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Uszkodzenie okołoporodowe nerwów obwodowych jest zazwyczaj wynikiem urazu „z pociągania” - przy nadmiernym wygięciu i pociąganiu bocznym głowy...  
 • Uraz porodowy owłosionej skóry głowy
  Jaka jest istota choroby? Wśród zmian w obrębie skóry głowy w wyniku urazu mogą wystąpić krwiaki, obrzęk, otarcie naskórka oraz zasinienie. Do urazów dochodzi...  
 • Uraz przy porodzie
  Jaka jest istota choroby? Do pęknięcia macicy może dojść przed rozpoczęciem akcji porodowej albo w trakcie. Bardziej podatne na tego typu urazy są macice, które wcześniej...  
 • Uropatia zaporowa i odpływowa
  Jaka jest istota choroby? Wady dróg moczowych, jak również kamica nerkowa mogą być przyczyną utrudnienia w odpływie moczu z dróg moczowych. Zastój moczu powodować może...  
 • Uszkodzenia łąkotek
  Jaka jest istota choroby? W stawie kolanowym znajdują się dwie łąkotki :przyśrodkowa i boczna. Łąkotki odgrywają ogromna role w przenoszeniu obciążeń z kości udowej na...  
 • Uszkodzenie porentgenowskie skóry (radiodermitis)
  Na czym polega istota choroby? Uszkodzeniu ulegają naczynia krwionośne oraz tkanka łączna. Chorobę można podzielić na dwa rodzaje: wczesną i późną. Uszkodzenia...  
 • Utrata krwi płodu
  Jaka jest istota choroby? W życiu płodowym krwawienia zdarzają się rzadko i zazwyczaj mają poważne konsekwencje. Do utraty krwi płodu może dojść z powodu rozerwania...