Choroby na literę s

 • Salmonelloza
  Na czym polega istota choroby? Salmonellozy to zakaźne odzwierzęce choroby wywołane przez pałeczki salmonelli. Istnieje ponad 2300 serotypów gatunków bakterii Salmonella...  
 • Samoistne pęknięcie ścięgna
  Jaka jest istota choroby? Samoistne pękniecie ścięgna dotyczy sytuacji kiedy mimo normalnej aktywności i normalnego obciążenia dochodzi do pęknięcia ścięgna. Ścięgno...  
 • Samoistne włóknienie szpiku
  Jest to choroba zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych. Przyczyna choroby jest nieznana. W chorobie dochodzi do odmłodzenia układu granulocytowego, włóknienia szpiku i...  
 • Sarkoidoza
  Choroba ta atakuje układ limfatyczny. Sarkoidoza prawie zawsze atakuje węzły chłonne, a w 70% przypadków także płuca. Choroba może zaatakować wątrobę, mięsień sercowy,...  
 • Schistosomoza (bilharcjoza)
  Jaka jest istota choroby? Chorobę wywołują przywry Schistosoma mansoni, S. haematobium i S. japonicum. Infekcja przenosi się przez zakażoną wodę. Pasożyty tam bytujące...  
 • Schizofrenia
  Jaka jest istota choroby? W jej przebiegu dochodzi do charakterystycznych zaburzeń myślenia (urojenia) i spostrzegania (omamy). Afekt jest niedostosowany i spłycony....  
 • Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
  Jaka jest istota choroby? Terminem „menopauza” określa się ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety. Objawy związane z przekwitaniem pojawiają się na ogół...  
 • Schorzenia zatok i nosa
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje takie schorzenia jak ropień, czyrak mnogi i czyrak nosa, torbiel i śluzowiak zatoki przynosowej, skrzywienie przegrody nosowej czy...  
 • Sekwestracja płuca
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest powstanie dodatkowego płata płuc w trakcie rozwoju płodowego. Unaczyniona jest ona dzięki przetrwałemu krążeniu płodowemu....  
 • Sferocytoza dziedziczna
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną choroby jest mutacja jednego z genów kodujących białka strukturalne krwinek czerwonych (głównie spektrynę i ankyrynę). Konsekwencją tego...  
 • Skolioza
  Jaka jest istota choroby? Skolioza to boczne, a właściwie trójpłaszczyznowe skrzywienie kręgosłupa. W chorobie tej dochodzi do skrzywienia zarówno w płaszczyźnie...  
 • Skóra pergaminowa
  Jaka jest istota choroby? Niejednorodna grupa 7 chorób, w których pod wpływem promieniowania UV dochodzi do uszkodzenia polimerazy DNA, co w efekcie prowadzi do nieodwracalnego...  
 • Skręt jądra
  U zdrowej osoby ruchomość jądra jest ograniczona. Jednak u niektórych osób zdarza się nadmierna ich ruchomość. Najczęściej jest to skłonność wrodzona. W takim przypadku...  
 • Skrobiawica
  Skrobiawica to choroba, w której dochodzi do gromadzenia się w narządach i tkankach białka włókienkowego, które nosi nazwę amyloid. Choroba częściej występuje u kobiet....  
 • Skrócenie ścięgna Achillesa
  Jaka jest istota choroby? Skrócenie ścięgna Achillesa może być wrodzone, może powstać w przebiegu stanów chorobowych, przykurczy, zwiększonego napięcia mięśni, ale...  
 • Słoniowacizna
  Choroba odznacza się zaburzeniami w przepływie chłonki. U wielu chorych słabośc naczyń limfatycznych jest wrodzona. U zdrowych ludzi naczynia limfatyczne na zasadzie...  
 • Spastyczne zapalenie oskrzeli
  Spastyczne zapalenie oskrzeli  to szczególna postać zapalenia oskrzeli, które pojawia się u dzieci. Ma to związek z tym, że młodszych dzieci światło oskrzeli jest...  
 • Specyficzne zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań. Przejawiają się mało elastycznymi reakcjami na różnego rodzaju zdarzenia o wymiarze indywidualnym...  
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju mowy i języka
  Na czym polega istota choroby? Istotą są zaburzenia normalnych wzorców mowy występujące od wczesnych stadiów rozwojowych, nie wynikające z upośledzenia umysłowego,...  
 • Specyficzne zaburzenia rozwoju umiejętności szkolnych
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia związane z upośledzeniem normalnych wzorców nabywania umiejętności szkolnych, począwszy od wczesnych stadiów rozwoju. Nie stanowią...  
 • Specyficzne zaburzenie rozwoju funkcji motorycznych
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenie rozwoju koordynacji motorycznej nie wynikające wyłącznie z upośledzenia ogólnego rozwoju intelektualnego ani wrodzonego lub...  
 • Spodziectwo
  Na czym polega? Spodziectwo to wada wrodzona występująca u chłopców. Charakteryzuje się tym, że ujście cewki moczowej znajduje się na brzusznej części prącia. W zależności...  
 • Sporotrychoza (choroba hodowców róż)
  Na czym polega istota choroby? Zakażenie wywołuje grzyb Sporothrix schenckii. Drobnoustrój rośnie w glebie i na rozkładających się roślinach. Grzyb przedostaje się przez...  
 • Sprężyste zwłóknienie wsierdzia
  Sprężyste zwłóknienie wsierdzia to zgrubienie wsierdzia. Przyczyna choroby nie jest poznana. Choroba polega na tym, że nieprawidłowy nadmierny rozwój tkanki...  
 • Stan astmatyczny
  Na czym polega istota choroby? Stan astmatyczny to ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), które stanowi poważne...  
 • Stan padaczkowy
  Na czym polega istota choroby? Ze stanem padaczkowym mamy do czynienia, gdy napad padaczkowy trwa nieprzerwanie ponad 30 minut lub występuje seria napadów, pomiędzy którymi...  
 • Stan płodu i noworodka nie związany z obecna ciążą.
  Jaka jest istota choroby? Do stanów mających duży wpływ na ciążę zaliczyć możemy nadciśnienie tętnicze, choroby układu krążenia, choroby nerek i dróg moczowych, choroby...  
 • Stan płodu i noworodka spowodowany innymi powikłaniami czynności porodowej i porodu
  Jaka jest istota choroby? Do powikłań czynności porodowej i porodu zaliczamy wszystkie patologie położeń i ułożeń płodu w jamie macicy, w tym poród pośladkowy,...  
 • Stan płodu i noworodka wywołany czynnikami przeniesionymi przez łożysko lub pokarm matki
  Jaka jest istota choroby? Do substancji mających wpływ na dziecko już w łonie matki zaliczamy wszelkie nieteratogenne substancje chemiczne, środku używane w trakcie...  
 • Stan płodu i noworodka związany z zaburzniami zaopatrzenia w krew
  Jaka jest istota choroby? Łożysko i pępowina stanowią kluczową rolę w procesie odżywiania i dostarcza tlenu miedzy matką i noworodkiem. Wszelkie patologie w obrębie tych...