Choroby na literę o

 • Obfite krwawienia miesiączkowe
  Jaka jest istota choroby? Obfite krwawienia zdarzają się czasem w pierwszych latach miesiączkowania – wynikają one z zaburzeń hormonalnych, które mają miejsce w okresie...  
 • Obniżona ciepłota ciała noworodka
  Jaka jest istota choroby? Głównym mechanizmem utraty ciepła po porodzie jest parowanie (inne mechanizmy to konwekcja, promieniowanie i przewodzenie). W wyniku obniżenia...  
 • Obojnactwo
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej grupy wad jest niemożność jednoznacznego określenia płci dziecka na podstawie oceny narządów płciowych zewnętrznych. Przyczyny takiego...  
 • Obrzęki ciążowe
  Jaka jest istota choroby? W ciąży wskutek zwiększonej przepuszczalności naczyń włosowatych białko w moczu jest obecne w większym stężeniu niż w moczu nieciężarnych (...  
 • Obrzęk kalabarski, loaloza [b74]
  Jaka jest istota choroby? Wektorem zakażenia są duże muchy z gatunku Cordylobia i Chryzops. Występują one zwłaszcza na terenach podmokłych i w lasach tropikalnych. Po...  
 • Obrzęk płuc
  Obrzęk płuc to stan, w którym dochodzi do przesiąkania znacznej ilości płynu osoczowego z naczyń do dróg oddechowych. Przyczyną obrzęku płuc jest wzrost...  
 • Obrzęk Quinckego
  Obrzęk naczynioruchowy obejmuje głębsze warstwy tkanki podśluzówkowej, podskórnej i skóry właściwej. Obrzęk Quinckego przez wielu specjalistów uznawany jest za szczególną...  
 • Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
  Jaka jest istota choroby? Jest to patologiczne nagrodzenie się płynów przesiękowych w skórze, tkance podskórnej a także w jamach ciała (opłucna, osierdzie, jama brzuszna) w...  
 • Oczopląs
  Oczopląs to zaburzenie, które polega na tym, że niemożliwe jest utrzymanie gałek ocznych nieruchomo. Gałki oczne wykonują rytmiczne ruchy w różnych płaszczyznach....  
 • Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek
  Na czym polega istota choroby? Oczopląs polega na mimowolnych, rytmicznych poziomych lub pionowych drganiach gałek ocznych. Niekontrolowane ruchy są efektem fizjologicznego...  
 • Odczynowe zapalenie stawów
  Jaka jest istota choroby? Główną rolę w odczynowych zapaleniach stawów odgrywa obecność bakterii lub tylko ich składników w obrębie stawu w przebiegu np. zakażeń oraz...  
 • Odleżyny
  Odleżyny to rany często powstające u osób obłożnie chorych, przez długi czas "przykutych do łóżka" lub skazanych na wózek inwalidzki. Na powstawanie odleżyn najbardziej...  
 • Odma opłucna
  Powstaje wówczas gdy do przestrzeni pomiędzy płucami a opłucna dostanie się powietrze. Płaty płuc zapadają się. Jedną z przyczyn odmy opłucnowej jest rozedma płuc, która...  
 • Odma opłucnowa
  Na czym polega istota choroby? Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnej, którego normalnie nie powinno tam być. Opłucna to błona surowicza zbudowana z dwóch...  
 • Odma śródpiersiowa
  Odma śródpiersia to stan gdy do śródpiersia przedostało się powietrze. Przyczyną obecności powietrza w śródpiersiu może być pęknięcie pęcherzyków płucnych, operacja,...  
 • Odmiedniczkowe zapalenie nerek
  Zakażenie dotyczy miedniczki i miąższu nerek. Jej konsekwencją może być niewydolność nerek. Do zakażenia zwykle dochodzi na drodze wstępującej tzn., że bakterie do nerki...  
 • Odpływ pęcherzowo-moczowodowy
  Odpływ pęcherzowo-moczowy polega na tym, że mocz z pęcherza moczowego cofa się do moczowodów i układu kielichowo-miedniczkowego nerki. Przy cofaniu się moczu do moczowodu...  
 • Odra
  Odra to zakaźna choroba wirusowa wieku dziecięcego. Jednak zachorować mogą również osoby dorosłe. Odra obecnie jest rzadkością w krajach rozwiniętych z racji stosowania...  
 • Odwarstwienie i przedarcie siatkówki
  Jaka jest istota choroby? Odwarstwieniem siatkówki określane jest oddalenie się od siebie jej dwóch warstw. Natomiast przedarcie może poprzedzać ten stan. Uszkodzona...  
 • Odwodnienie
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną odwodnienia jest nadmierna utrata płynów z organizmu. Może dojść do niej na skutek krwotoku, biegunki, wymiotów, niedostatecznej podaży...  
 • Oftalmopatia Gravesa-Basedowa (orbitopatia)
  Choroba oka, która występuje również u osób z nadczynnością tarczycy. Przyczyny choroby nie są dokładnie określone. Istnieje podejrzenie, że choroba ma podłoże...  
 • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  Jest to zapalenie dużych i średnich tętnic. Nieznana jest przyczyna choroby. W chorobie może dojść do zajęcia tętnicy skroniowej, ocznej, tętnicy szyjnej oraz tętnicy...  
 • Onchocerkoza, ślepota rzeczna
  Jaka jest istota choroby? Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem czarnych muszek z rodzaju Simulium. Po przebiciu skóry przez aparat gębowy pasożyty przechodzą do organizmu...  
 • Oparzenie żołądka
  Oparzenie żołądka może wystąpić po wprowadzeniu środków miejscowo drażniących takie jak leki lub substancje chemiczne. Tego typu uszkodzenie żołądka może być rozlane...  
 • Operacja w ciąży i jej powikłania
  Operacje w ciąży wykonywane są tylko ze wskazań życiowych. Najlepiej jest operować w II trymestrze, kiedy czynność skurczowa macicy jest najsłabsza. Substancje stosowane w...  
 • Opieka położnicza przy nieprawidłowym położeniu, ustawieniu i ułożeniu płodu
  Jaka jest istota choroby? Oceny położenia, ułożenia i ustawienia płodu dokonuje się badaniem palpacyjnym macicy oraz badaniem wewnętrznym w przypadku rozpoczęcia się akcji...  
 • Opieka położnicza przy niewspółmierności porodowej
  Jaka jest istota choroby? Do niewspółmierności porodowej prowadzą wszelkie zniekształcenia miednicy. Najczęściej jest to miednica zwężona. Diagnostyka opiera się na...  
 • Opieka położnicza z powodu chorób w ciąży
  Jaka jest istota choroby? Oznacza opiekę nad ciężarną z powodu stanów innych niż wymienionych w pozostałych kategoriach (cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, infekcje układu...  
 • Opieka położnicza z powodu choroby płodu
  Jaka jest istota choroby? Choroba hemolityczna wynika z konfliktu w układzie grupowym krwi Rh D. Może doprowadzić do niedokrwistości i uogólnionego obrzęku płodu,...  
 • Opieka położnicza z powodu nieprawidłowych narządów miednicy
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej spotykane nieprawidłowości macicy to: macica podwójna, dwurożna, polip trzonu macicy i mięśniaki macicy. Można mieć także do...