Choroby na literę i

 • Impotencja
  Dysfunkcja seksualna, która obejmuje osłabienie erekcji oraz problemy z przedwczesnym wytryskiem. W przypadku tej dysfunkcji przyczyny są złożone. Są one natury fizycznej i...  
 • Indukowane zaburzenie urojeniowe
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenie urojeniowe podzielane przez dwie lub więcej osób blisko związanych emocjonalnie. Jedna z osób przejawia właściwe zaburzenia psychotyczne,...  
 • Infekcja rsv
  Jaka jest istota choroby? Wirus RSV rozprzestrzenia się drogą kropelkową. Po przeniknięciu do organizmu człowieka namnaża się w nabłonku wyścielającym drogi oddechowe....  
 • Inna niedrożność jelit noworodka
  Jaka jest istota choroby? Pasaż przez jelita noworodka jest utrudniony w przypadku niedojrzałości jelita grubego, podaży pokarmów hiperosmotycznych oraz niektórych chorób...  
 • Inna niewydolność oddechowa
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zarówno ostrą jak i przewlekłą niewydolność oddechową. Niewydolność oddechowa to stan w którym dochodzi do upośledzenia...  
 • Inne choroby dziąseł
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zanik dziąseł, przerost dziąseł, przerost bezzębnego wyrostka z podrażnienia, nadziąślak włóknisty , wyrostek zwiotczały ,...  
 • Inne choroby gardła i krtani
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje ropień pozagardłowy i okołogardłowy, zapalenie tkanki gardła rozlane, ropień części nosowej gardła, torbiel gardła, obrzęk...  
 • Inne choroby jelit
  Jaka jest istota choroby? Grupa obejmuje schorzenia różniące się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie...  
 • Inne choroby odbytu i odbytnicy
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje polipy odbytu i odbytnicy, wypadnięcie odbytu i odbytnicy, zwężenie odbytu i odbytnicy, krwawienie z odbytu i odbytnicy, wrzód odbytu...  
 • Inne choroby opłucnej
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia różniące się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie...  
 • Inne choroby pasożytnicze niesklasyfikowane gdzie indziej
  Jaka jest istota choroby? W zdecydowanej większości są to choroby pasożytniczne przewodu pokarmowego. Zarażenie się następuje przez połknięcie jaj pasożyta, które...  
 • Inne choroby pęcherzka i trzustki
  Jaka jest istota choroby? Grupa obejmuje schorzenia różniące się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie...  
 • Inne choroby pęcherzyka żółciowego
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak niedrożność pęcherzyka żółciowego, wodniak pęcherzyka żółciowego, przedziurawienie pęcherzyka...  
 • Inne choroby powiek
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia powiek to grupa chorób, do której należą m.in. podwinięcie, odwinięcie, niedomykalność lub opadanie powieki. Częstymi przyczynami tych...  
 • Inne choroby przełyku
  Jaka jest istota choroby? Do grupy tej zaliczają się takie jednostki chorobowe jak achalazja przełyku, wrzód przełyku, niedrożność przełyku, przedziurawienie przełyku,...  
 • Inne choroby przewodów żółciowych
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak zapalenie dróg żółciowych, niedrożność przewodów żółciowych, przedziurawienie przewodów żółciowych,...  
 • Inne choroby rogówki, np. stożek rogówki
  Jaka jest istota choroby? Stożek rogówki jest chorobą zwyrodnieniową o niejasnej przyczynie. Osłabiona i ścieńczała rogówka ulega zniekształceniu - jej półkulisty...  
 • Inne choroby siatkówki, np. retinopatia nadciśnieniowa
  Jaka jest istota choroby? Nadciśnienie tętnicze jest przyczyną zmian chorobowych w tętnicach i żyłach gałki ocznej, w siatkówce oraz w nerwie wzrokowym. Może prowadzić do...  
 • Inne choroby soczewki, np. zwichnięcie soczewki
  Na czym polega istota choroby? Soczewka w zdrowym oku ma swoje stałe miejsce dzięki połączeniu z wiązadełkiem rzęskowym. Zwichnięcie soczewki polega na jej...  
 • Inne choroby spojówek, np.skrzydlik
  Jaka jest istota choroby? Skrzydlik jest chorobą zwyrodnieniową spojówki o niejasnej przyczynie. Najbardziej prawdopodobna wydaje się teoria, że powstaje on pod wpływem...  
 • Inne choroby szczęk i żuchwy
  Grupa ta obejmuje utajoną torbiel kostna szczęki, torbiel Stafne`a, ziarniniak olbrzymiokmórkowy, zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy, cherubizm, wyrośla kostne szczęk lub...  
 • Inne choroby tęczówki i ciała rzęskowego, np. rubeoza tęczówki
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną rubeozy tęczówki jest wydzielanie przez niedotlenioną siatkówkę substancji powodujących wzrost naczyń krwionośnych (np.VEGF)....  
 • Inne choroby trzustki
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak przewlekłe zapalenie trzustki wywołane alkoholem, przewlekłe zakaźne i nawracające zapalenia trzustki, torbiel...  
 • Inne choroby układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje takie choroby jak kamica oskrzela (broncholithiasis), zwapnienie, zwężenie i owrzodzenie oskrzela, zanik elementów elastycznych i...  
 • Inne choroby układu oddechowego (np. popromienne zapalenie płuc)
  Grupa ta obejmuje popromienne zapalenie płuc, popromienne zwłóknienie płuc, ostre i przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami, zaburzenia układu...  
 • Inne choroby układu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje wymioty krwawe, stolce smołowate, krwotok żołądkowo-jelitowy, Jednostki te różnią się etiologią, obrazem klinicznym,...  
 • Inne choroby wątroby
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekłe przekrwienie bierne wątroby, centralna krwotoczna martwica wątroby, zawał wątroby, plamica wątroby, choroba wątroby z...  
 • Inne choroby wyrostka
  Jaka jest istota choroby? Grupa obejmuje schorzenia jak naciek oraz ropień okołowyrostkowy. Wskutek zlekceważonych objawów zapalenia wyrostka robaczkowego dochodzi do utworzenia...  
 • Inne choroby zatok i gardła
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekły zanikowy cuchnący nieżyt nosa, zanikowe, ziarniniakowe, przerostowe, ropne oraz wrzodziejące przewlekłe zapalenie błony...  
 • Inne choroby zębów
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje starcie zębów pochodzenia pokarmowego i mechanicznego, nadżerki zębów, ziarniniak wewnętrzny miazgi, resorpcję zębów, przerost...