Zawroty głowy

 • Bloki serca
  Jaka jest istota choroby? Bloki serca to choroby układu bodźcoprzewodzącego serca. Zaliczamy do nich m.in. bloki przedsionkowo-komorowe, które wiążą się z trudnościami lub...  
 • Borelioza
  Jest to wielonarządowa choroba zakaźna. Przenoszona jest przez kleszcze . Boreliozę wywołują bakterie należące do krętków: Borrelia burgdorferi, Borrelia garinii,...  
 • Choroba kesonowa
  Jest to zespół objawów występujący u osób, które zostały wystawione na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie otoczenia. Choroba ta jest coraz częstsza z powodu...  
 • Choroba lokomocyjna
  Kinetoza to choroba atakująca podatne na nią osoby w czasie podróży. Czynnikiem chorobogennym są kołyszące ruchy pojazdu- samochodu, autokaru, statku lub samolotu. Przyczyna...  
 • Choroba Takayasu, Zespół Takayasu
  Choroba Takayasu to przewlekłe zapalenie dużych tętnic, które odchodzą od łuku aorty. Rzadziej zdarza się, że występuje zapalenie dużych tętnic odchodzących od aorty...  
 • Czerwienica prawdziwa, nadkrwistość
  Na czym polega istota choroby? Czerwienica prawdziwa cechuje się znacznym zwiększeniem się erytrocytów (krwinek zcerwonych), a także zwiększonym wytwarzaniem leukocytów ...  
 • Częstoskurcz napadowy
  Jaka jest istota choroby? Częstoskurcze nadkomorowe występują najczęściej w zdrowym sercu, mogą towarzyszyć ostrym chorobom np. infekcjom, nerwicy oraz używkom. Arytmie...  
 • Hipercholesterolemia
  Hipercholesterolemia to zaburzenie gospodarki lipidowej w organizmie. Stężenie cholesterolu w surowicy krwi przekracza wartość uznaną za prawidłową (115 mg/dl). Przyczyną...  
 • Jaskra osób dorosłych
  Jest to choroba oczu, która powoduje wzrost ciśnienia we wnętrzu gałki ocznej. W wyniku tego zaburzenia dochodzi do uszkodzenia nerwów wzrokowych oraz zmniejszenia pola widzenia....  
 • Kardiomiopatie o znanej przyczynie
  Jaka jest istota choroby? Do kardiomiopatii dochodzi w wyniku chorób serca, takich jak zaburzenia rytmu czy zapalenie mięśnia serca. W tych przypadkach zmiany bywają...  
 • Kardiomiopatie pierwotne
  Jaka jest istota choroby? W odróżnieniu od postaci wtórnych, w pierwotnych kardiomiopatiach serce jest jedynym lub głównym zmienionym chorobowo narządem. Przyczyn wiodących...  
 • Methemoglobinemia
  Na czym polega istota choroby? Methemoglobinemia jest rodzajem hemoglobinopatii, której istotą jest obecność trójwartościowego żelaza w cząsteczce hemu, co skutkuje...  
 • Migotanie i trzepotanie przedsionków
  Na czym polega istota choroby? W migotaniu przedsionków szybkie skurcze przedsionków (350-700/min) odbywają się w sposób nieskoordynowany ze skurczami komór. W trzepotaniu...  
 • Neuropatia autonomiczna w chorobach endokrynologicznych i metabolicznych
  Na czym polega istota choroby? Jedną z chorób sklasyfikowanych do tej kategorii jest autonomiczna neuropatia cukrzycowa. Zaburzenie to polega na uszkodzeniu układu...  
 • Niedociśnienie tętnicze
  Jaka jest istota choroby? Niedociśnienie to utrzymywanie się skurczowego ciśnienia tętniczego poniżej 100 mmHg, a ciśnienia rozkurczowego poniżej 60 mmHg. Jakie są...  
 • Niedokrwienne zapalenie jelita grubego
  Choroba jelita grubego, którą powoduje niedostateczny dopływ krwi do jego ściany. Przyczyną choroby najczęściej jest miażdżyca tętnic (ich zwężenie). Niedokrwienie...  
 • Niedokrwistość
  Niedokrwistość to stan chorobowy, w którym hematokryt, hemoglobina i erytrocyty mają wartości niższe niż norma przyjęta dla danego wieku. Wyróżnia się następujące normy:...  
 • Otwarta rana głowy
  Na czym polega istota choroby? Raną otwartą głowy nazywamy każdą ranę tego narządu, w wyniku, której dochodzi do rozcięcia tkanki i przerwania ciągłości skóry. Sprzyja...  
 • Perlak
  Nazwa perlak pochodzi od tego, że zmiana chorobowa jest błyszcząca i ma wygląd perły. Perlak to zmiana o charakterze łagodnego guza, która powstaje w uchu środkowym. Wrodzony...  
 • Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego występuje rzadziej niż ostre zapalenie ucha środkowego. Na zachorowanie najbardziej narażone są dzieci. Ma to związek z odmienną budową...  
 • Tasiemczyca
  Pasożytnicza choroba przewodu pokarmowego. Choroba spowodowana jest obecnością w jelicie cienkim tasiemca Taenia saginata (tasiemiec nieuzbrojony), Taenia solium (tasiemiec...  
 • Wstrząs anafilaktyczny
  Wstrząs anafilaktyczny to reakcja alergiczna o najcięższej postaci. Jest to reakcja zagrażająca życiu osoby, u której wystąpiła. Do wstrząsu anafilaktycznego dochodzi...  
 • Wstrząśnienie mózgu
  Wstrząśnienie mózgu to bezpośrednie i odwracalne uszkodzenie komórek mózgowych, które nastąpiło na skutek urazu czaszki. Podział wstrząśnienia mózgu ze względu na...  
 • Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego
  Jaka jest istota choroby? Płynotok to wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego (PMR) poza „worek” utworzony z opon mózgowo-rdzeniowych otaczający i ochraniający mózg oraz rdzeń...  
 • Zaburzenia refrakcji i akomodacji
  Na czym polega istota choroby? Akomodacja jest procesem dostosowywania się oka do obserwacji obiektów znajdujących się w różnych odległościach, polegającym na zmianie...  
 • Zaburzenia rytmu serca
  Jaka jest istota choroby? Istotą podziału zaburzeń rytmu jest to, skąd one pochodzą. Mniej obawiamy się zaburzeń przedsionkowych. Należą tu: pobudzenia dodatkowe...  
 • Zaburzenia układu wegetatywnego
  Jaka jest istota choroby? Wegetatywny (autonomiczny) układ nerwowy kontroluje pracę wszystkich narządów wewnętrznych. Przyspiesza i zwalnia tętno, podnosi oraz obniża...  
 • Zapalenie ucha wewnętrznego
  Zapalenie ucha wewnętrznego to zapalenie błędnika tylnego oraz przedniego (ślimaka). Zapalenie ucha wewnętrznego zwykle jest wynikiem przejścia procesu zapalnego z ucha...  
 • Zawał mózgu
  Jaka jest istota choroby? Najczęściej dochodzi do zamknięcia tętnicy i przerwania dopływu krwi do mózgu. Dwie główne przyczyny to zmiany miażdżycowe w dużych tętnicach...  
 • Zespół Conna
  Choroba zwana jest hyperaldosteronizmem pierwotnym. Jest to zespół objawów, które powstają w wyniku wzmożonej produkcji aldosteronu w nadnerczach. Aldosteron najczęściej...