Zawodowe choroby układu oddechowego

  • Azbestoza
    Jest to jedna z form pylicy płuc, czyli choroby zawodowej, która powstaje w wyniku wdychania substancji chemicznych, które zalegają w płucach i powodują w nich...  
  • Pylica płuc
    Jedna z częstszych chorób zawodowych. Występuje u osób, które w trakcie wykonywania pracy zawodowej wdychają pył i kurz. Wdychany pył osadza się w płucach i niszczy ich...