Zaburzenia trzustki

  • Zapalenie trzustki
    Stan zapalny trzustki sprawia, że jej funkcje zostają zaburzone. Zapalenie może być ostre lub przewlekłe tzn. że stan zapalny występuje okresowo, czasami przez wiele lat...