Zaburzenia słuchu

 • Ataksje friedreicha, móżdżkowe, teleangiektazja, dziedziczna paraplegia spastyczna
  Jaka jest istota choroby? Kategoria ta zawiera liczną grupę chorób. Ich cechą wspólną jest występowanie charakterystycznych objawów zwanych bezładem czyli ataksją....  
 • Bruceloza
  Zakaźna choroba odzwierzęca wywoływana przez bakterie Brucella. Ludzie zarażają się chorobą poprzez kontakt ze zwierzętami (krowy, psy, kozy, renifery). Do zakażenia...  
 • Choroba taya-sachsa (gangliozydoza gm2)
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest gromadzenie się substancji – gangliozydu w komórkach nerwowych spowodowane obniżeniem aktywności enzymu biorącego udział w...  
 • Głuchota
  Głuchota czyli utrata słuchu to brak zdolności odbierania bodźców akustycznych. Podział głuchoty: głuchota wrodzona, Przyczyną głuchoty wrodzonej...  
 • Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Do innych zakażeń...  
 • Kiła wrodzona
  Na czym polega istota choroby? Kiła wrodzona jest to zakażenie wewnątrzmaciczne płodu krętkiem kiły. Ryzyko zakażenia płodu jest największe w wypadku kiły wczesnej u...  
 • Kretynizm
  Matołectwo to choroba, która polega na wrodzonych zaburzeniach rozwojowych związanych z niedorozwojem gruczołu tarczowego i brakiem hormonów tarczycy. Choroba rozwija się wtedy,...  
 • Łagodne nowotwory ucha środkowego i układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Powstawaniu zmian łagodnych w okolicy ucha środkowego i w obrębie układu oddechowego sprzyjają przewlekłe stany zapalne. Jakie występują...  
 • Małogłowie
  Małogłowie to wada rozwojowa, w której czaszka jest mniejsza od prawidłowej wielkości. Obwód głowy mierzy się tuż po porodzie. Pomiaru  OFC dokonuje się  pomiędzy...  
 • Mikrocja
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady wrodzonej jest nieprawidłowe wykształcenie ucha lub brak jego elementów. Może występować ona obu- lub jednostronnie (częściej...  
 • Mukopolisacharydoza
  Jaka jest istota choroby? Mukopolisacharydy są składnikami tkanki łącznej. Brak lub defekt enzymów rozkładających te wielocukry powoduje ich odkładanie się w narządach i...  
 • Neuralgia półpaścowa, porażenie wielu nerwów czaszkowych
  Jaka jest istota choroby? Nerwy czaszkowe umożliwiają niemal każdą funkcję narządów głowy i szyi. Bez nich nie możliwe jest korzystanie ze zmysłów, mówienie, połykanie,...  
 • Neuropatia samoistna i dziedziczna
  Na czym polega istota choroby? Dziedziczne neuropatie prowadzą do pogłębiającego się uszkodzenia nerwów na skutek obecności wadliwych genów. Często dotykają kilka osób...  
 • Nowotwór jamy nosowej i ucha środkowego
  Jaka jest istota choroby? Najczęstszym nowotworem ucha środkowego jest rak płaskonabłonkowy. Niekiedy występują w tej lokalizacji raki gruczolakoraki lub czerniak złośliwy....  
 • Oponiak
  Oponiak to zwykle łagodny nowotwór mózgu lub rdzenia kręgowego. Oponiaki są gąbczaste i miękkie, rozwijają się powoli. Jedynie u starszych osób na skutek zwapnienia mogą...  
 • Polipy nosa
  Polip to rozrost błony śluzowej nosa o podłożu zapalno-alergicznym. Jest on chorobowo powiększoną formą migdałka gardłowego. Przyczyną przerostu migdałków gardłowych jest...  
 • Powikłania chorób zapalnych układu nerwowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą różne następstwa chorób zapalnych układu nerwowego. Pojawiają się wkrótce po przebyciu choroby lub nawet po latach od tego...  
 • Przewlekłe zapalenie ucha środkowego
  Przewlekłe zapalenie ucha środkowego występuje rzadziej niż ostre zapalenie ucha środkowego. Na zachorowanie najbardziej narażone są dzieci. Ma to związek z odmienną budową...  
 • Wrodzona niedoczynność tarczycy
  Na czym polega istota choroby? Tarczyca pełni szereg ważnych funkcji w organizmie: wpływa na metabolizm węglowodanów, tłuszczów i witamin, odpowiada za prawidłowy rozwój i...  
 • Wrodzone choroby wirusowe
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Wirus przenika przez...  
 • Wrodzone, izolowane wady ucha środkowego
  Jaka jest istota choroby? Istota tej grupy wad wrodzonych jest wada budowy ucha środkowego. Jedną z nich jest wrodzony brak kowadełka (jednej z kosteczek słuchowych ucha...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zaburzenia trąbki słuchowej Eustachiusza
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia trąbki słuchowej zazwyczaj dotyczą jej niedrożności. Najczęstszą postacią zaburzeń jest czynnościowa niedrożność polegająca...  
 • Zapalenie mózgu, rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy należą choroby zapalne mózgu i rdzenia spowodowane przez meningokoki, listerię, bakterie wywołujące kiłę i gruźlicę, wirus...  
 • Zapalenie mózgu, zapalenie rdzenia kręgowego oraz zapalenie mózgu i rdzenia kręgowego w chorobach sklasyfikowanych gdzie indziej
  Na czym polega istota choroby? Istota polega na uszkodzeniu mózgu i/lub rdzenia kręgowego w wyniku czego dochodzi do rozwoju stanu zapalnego. Jakie są przyczyny choroby?...  
 • Zapalenie opon mózgowych wywołane przez inne i nie określone czynniki
  Na czym polega istota choroby? Choroba polega na infekcji rdzenie kręgowego i płynu mózgowo - rdzeniowego. Jakie są przyczyny choroby? Przyczynami choroby jest...  
 • Zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza
  Podział ze względu na czas trwania: Ostre zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza Przewlekłe zapalenie trąbki słuchowej Eustachiusza Na czym polega istota...  
 • Zapalenie ucha środkowego
  Na czym polega istota choroby? Zapalenie ucha środkowego to infekcyjna choroba, którą wywołują głównie bakterie. Może mieć charakter ostry lub przewlekły. Ostre zapalenie...  
 • Zapalenie ucha wewnętrznego
  Zapalenie ucha wewnętrznego to zapalenie błędnika tylnego oraz przedniego (ślimaka). Zapalenie ucha wewnętrznego zwykle jest wynikiem przejścia procesu zapalnego z ucha...  
 • Zapalenie ucha zewnętrznego
  Na czym polega istota choroby? Zapalenie ucha zewnętrznego jest bolesnym schorzeniem  bakteryjnym, wirusowym lub grzybiczym. Może przyjmować różne formy, zazwyczaj...