Zaburzenia psychiczne

  • Klaustrofobia
    Choroba która objawia się strachem przed przebywaniem w zamkniętych pomieszczeniach. Może ona towarzyszyć schorzeniom neurotycznym lub występować jako odrębna jednostka...  
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
    Jest to zaburzenie z grupy zaburzeń lękowych.  Polega ono na tym, że u chorego występują natrętne (obsesyjne) myśli i zachowania kompulsywne czyli przymusowe. Chory zdaje...  
  • Zespół stresu pourazowego, zaburzenia stresowe pourazowe
    Zaburzenie lękowe, które jest efektem przeżycia traumatycznego wydarzenia.  Wydarzenie to z reguły przekraczało zwykłe ludzkie doświadczenia. Do takich wydarzeń między...