Zaburzenia mowy

 • Ankyloglossia
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest zbyt krótkie wędzidełko, które uniemożliwia prawidłową ruchomość języka. Jakie występują objawy? w zależności...  
 • Ataksje friedreicha, móżdżkowe, teleangiektazja, dziedziczna paraplegia spastyczna
  Jaka jest istota choroby? Kategoria ta zawiera liczną grupę chorób. Ich cechą wspólną jest występowanie charakterystycznych objawów zwanych bezładem czyli ataksją....  
 • Błonica
  Jest to ciężka choroba zakaźna wywoływana przez maczugowiec błonicy. Główny czynnik chorobotwórczy to jad bakterii tzw. toksyna błonicza - Corynebacterium...  
 • Choroba Alzheimera
  Jaka jest istota choroby? Choroba dotyka ludzi starszych i powoduje zwyrodnienie komórek nerwowych. Najbardziej zaatakowane są obszary mózgu odpowiadające za pamięć....  
 • Choroba parkinsona
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna choroby nie jest znana. Dochodzi do zwyrodnienia komórek nerwowych wytwarzających dopaminę. Substancja ta jest niezbędna dla prawidłowej...  
 • Choroba Pick'a, alkoholowa ataksja móżdżkowa, encefalopatia alkoholowa, otępienie z ciałami Lewy'ego
  Jaka jest istota choroby? Wszystkie choroby zwyrodnieniowe mózgu łączy jedna cecha. Prowadzą do nieodwracalnego zniszczenia komórek nerwowych. Mogą być spowodowane przez...  
 • Dystonia
  Na czym polega istota choroby? Dystonie są to niezależne od naszej woli ruchy ciała wywołujące skręt i wygięcia różnych części ciała lub przyjmowanie nieprawidłowych...  
 • Dziecięce porażenie mózgowe
  Na czym polega istota choroby? Choroba spowodowana jest nieprawidłowym przebiegiem ciąży, porodu lub okresu tuż po narodzeniu. W skutek różnych zaburzeń dochodzi do uszkodzenia...  
 • Głębokie upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego w głębokim upośledzeniu umysłowym porównywalne jest do sprawności dziecka w wieku poniżej 3....  
 • Inne pośledzenie umysłowe
  Jaka jest istota choroby? Ocena stopnia upośledzenia intelektualnego z zastosowaniem normalnych procedur jest szczególnie trudna lub niemożliwa ze względu na towarzyszące...  
 • Jamistość rdzenie i opuszki
  Jaka jest istota choroby? W grupie tej sklasyfikowano wiele różnych chorób. Jedną z nich jest jamistość rdzenia i opuszki. Schorzenie polega na tworzeniu się jam...  
 • Kiła późna
  Jaka jest istota choroby? Kiła jest to choroba przenoszona drogą płciową wywoływana przez krętka kiły(Treponema pallidum) O kile późnej mówimy, jeżeli od momentu...  
 • Kretynizm
  Matołectwo to choroba, która polega na wrodzonych zaburzeniach rozwojowych związanych z niedorozwojem gruczołu tarczowego i brakiem hormonów tarczycy. Choroba rozwija się wtedy,...  
 • Krwiak podtwardówkowy
  Krwiak podtwardówkowy to nagromadzona wynaczyniona krew pomiędzy oponą twardą a oponą pajęczą. Opona twarda to najbardziej zewnętrzna opona, która otacza mózg. Pod nią jest...  
 • Lekkie upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Obniżenie poziomu funkcjonowania intelektualnego porównywalne do sprawności dziecka w wieku 9-12 lat. Iloraz inteligencji mieści się w przedziale 55...  
 • Miastenia
  Jest to przewlekła choroba, która rzadko występuje. Choroba, która polega na narastającym słabnięciu siły mięśni szkieletowych (czyli mięśni prążkowanych) w...  
 • Mieszane specyficzne zaburzenia rozwojowe
  Na czym polega istota choroby? Kategoria stworzona dla objęcia zaburzeń, w których współwystępują specyficzne dysfunkcje rozwoju języka i mowy, umiejętności szkolnych...  
 • Mutyzm wybiórczy
  Jaka jest istota choroby? Zdeterminowana emocjonalnie wybiórczość mówienia, dziecko mówi w pewnych sytuacjach, lecz w innych milczy (np. rozmawia z bliskimi w domu, a milczy w...  
 • Nagminne porażenie dziecięce
  Jaka jest istota choroby? Ostre nagminne porażenie dziecięce, zwane również chorobą Heinego-Medina, jest wirusową chorobą zakaźną.Może przebiegać bezobjawowo, jako...  
 • Neuralgia półpaścowa, porażenie wielu nerwów czaszkowych
  Jaka jest istota choroby? Nerwy czaszkowe umożliwiają niemal każdą funkcję narządów głowy i szyi. Bez nich nie możliwe jest korzystanie ze zmysłów, mówienie, połykanie,...  
 • Nieokreślone upośledzenie umysłowe
  Na czym polega istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku, gdy istnieją informacje potwierdzające obecność upośledzenia umysłowego, jednak nie są wystarczające by...  
 • Niezłośliwy nowotwór jamy ustnej i gardła
  Jaka jest istota choroby? Brodawczak to łagodna nowotworowa zmiana. Brodawczak makroskopowo jest zmianą uszypułowaną. Zwykle występuje w przedniej części jamy ustnej. Rzadko...  
 • Niezłośliwy nowotwór mózgu
  Jaka jest istota choroby? Nawet jeśli nowotwory ośrodkowego układu nerwowego wykazują cechy łagodne morfologicznie to ze względu na swą lokalizację mogą powodować...  
 • Nowotwór mózgu
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory mózgu mogą wywodzić się z różnych tkanek tego narządu. Rodzaj nowotworu i jego umiejscowienie bywają różne w zależności od wieku...  
 • Nowotwór opon mózgowy
  Jaka jest istota choroby? Oponiaki to najczęściej nowotwory łagodne jednak występują postacie atypowe oraz anaplastyczne które zaliczane są do nowotworów złośliwych....  
 • Oponiaki
  Jaka jest istota choroby? Rozwijają się wewnątrzczaszkowo. Najczęściej lokalizują się w płaszczyźnie pośrodkowej mózgu. Nie naciekają tkanki mózgowej ale wykazują...  
 • Organiczne zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? W tej kategorii klasyfikowane są zaburzenia osobowości związane z istotną zmianą utrwalonych przedchorobowych wzorców zachowania, ze szczególnym...  
 • Ostre zapalenie krtani
  Na czym polega istota choroby? Ostre zapalenie krtani to stan zapalny fałdów głosowych i otaczających tkanek, trwające krócej niż 3 tygodnie. Zapalenie krtani zaczyna się...  
 • Parkinsonizm
  Jaka jest istota choroby? Parkinsonizm jest grupą chorób o objawach podobnych do tych, które występują w chorobie Parkinsona. Różni się od niej tym, że można ustalić jego...  
 • Parkinsonizm w przebiegu kiły
  Jaka jest istota choroby? Choroba jest następstwem zakażenia bakterią wywołującą kiłę – krętkiem bladym. Kiła nierozpoznana i nieleczona po wielu latach doprowadza do...