Zaburzenia barwnikowe skóry

  • Bielactwo
    Choroba polega na całkowitym lub miejscowym zaniku barwnika w naskórku. Brakującym barwnikiem jest melanina, produkowana przez melanocyty tzn. komórki skóry....