Wzdęcia

 • Atrezja jelita cienkiego
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest całkowita lub częściowa niedrożność jelita cienkiego. Ze względu na jej lokalizację mówimy o zarośnięciu dwunastnicy lub...  
 • Atrezja jelita grubego
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest całkowita lub częściowa niedrożność jelita grubego. Ze względu na jej lokalizację mówimy o zarośnięciu okrężnicy, esicy...  
 • Celiakia
  Jest to immunologiczna choroba o podłożu genetycznym. W chorobie tej organizm nie toleruje glutenu tzn. białka, które występuje w pszenicy, życie oraz jęczmieniu....  
 • Choroba Hirschsprunga
  Rzadka choroba wrodzona, która częściej występuje u chłopców. Istota choroby polega na braku zwojów nerwowych w pewnym odcinku jelita grubego. Brak zwojów nerwowych...  
 • Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy
  Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy to choroba przewlekła. W schorzeniu tym wrzody mogą być obecne w dwunastnicy i żołądku. Ich obecność wywołuje charakterystyczne...  
 • Hymenolepioza
  Jaka jest istota choroby? Zakażenie odbywa się przez spożycie jaj tasiemca znajdujących się w zanieczyszczonych pokarmach lub wodzie. Najczęściej zarażają się dzieci...  
 • Inna niedrożność jelit noworodka
  Jaka jest istota choroby? Pasaż przez jelita noworodka jest utrudniony w przypadku niedojrzałości jelita grubego, podaży pokarmów hiperosmotycznych oraz niektórych chorób...  
 • Inne okołoporodowe zaburzenia przewodu pokarmowego
  Jaka jest istota choroby? Niedojrzałość jelit, niedotlenienie okołoporodowe i choroby ogólnoustrojowe sprzyjają rozwojowi różnych zaburzeń przewodu pokarmowego . Do ciężkich...  
 • Inne urazy porodowe
  Jaka jest istota choroby? Główną przyczyną urazu jest ucisk na narząd podczas przedłużającego się porodu siłami . Do czynników sprzyjających należą między innymi...  
 • Kolka nerkowa
  Jaka jest istota choroby? Kolka nerkowa może być spowodowana kamicą nerkową – chorobą, która polega na powstawaniu złogów (tzw. kamieni nerkowych) w drogach...  
 • Lamblioza
  Pasożytnicza choroba jelita cienkiego. Wywołują ją jednokomórkowce tzw. lamblia intestinalis inaczej giardia lamblia. Zakażenie następuje drogą pokarmową przez połknięcie...  
 • Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
  Na czym polega istota choroby? W wyniku niedotlenienia narządów wewnętrznych dochodzi do odruchowego skurczu naczyń trzewnych. Obecność hipermolarnego pokarmu w jelitach...  
 • Mukowiscydoza
  Mukowiscydoza to najczęściej występująca choroba genetyczna, która jest dziedziczona w sposób recesywny. Oznacza to, że na mukowiscydozę zachorują wyłącznie te dzieci,...  
 • Niedrożność jelit bez przepukliny
  Na czym polega istota choroby? Niedrożność jelit to stan chorobowy charakteryzujący się częściowym lub całkowitym zatrzymaniem przechodzenia treści pokarmowej do kolejnych...  
 • Niedrożność smółkowa
  Na czym polega istota choroba? W wyniku niedoboru enzymów trzustkowych smółka jest nierozpuszczalna i zalega w świetle jelit powodując niedrożność obturacyjną. Niedobór...  
 • Nietolerancja laktozy
  Na czym polega istota choroby? Najprawdopodobniej laktozy może nie tolerować nawet 70% ludzi. Laktoza jest cukrem złożonym występującym w mleku i pochodnych produktach. U osób...  
 • Potworniak
  Jaka jest istota choroby? Choć są to rzadkie sytuacje możemy w obrębie układu oddechowego oraz klatki piersiowej spotkać mięsaki, naczyniakomięsaki czy potworniaki ....  
 • Przerostowe zwężenie odźwiernika
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest nieprawidłowa budowa mięśniówki odźwiernika, co objawia się jej przerostem i prowadzi do różnego stopnia niedrożności przewodu...  
 • Rak jajnika
  Na czym polega istota choroby? Nowotwory jajnika to heterogenna grupa. Mogą się one wywodzić zarówno z nabłonka pokrywającego jajnik, ze sznurów płciowych, zrębu jajnika lub z...  
 • Samoistne włóknienie szpiku
  Jest to choroba zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych. Przyczyna choroby jest nieznana. W chorobie dochodzi do odmłodzenia układu granulocytowego, włóknienia szpiku i...  
 • Wrodzone zarośnięcie dwunastnicy
  Wrodzone zarośnięcie dwunastnicy polega na całkowitym lub częściowym zamknięciu jej światła. Wada ta jest jedną z wielu przyczyn  wrodzonej niedrożności przewodu...  
 • Wrodzone zarośnięcie przełyku
  Wrodzone zarośnięcie przełyku to grupa wad, które powodują jego niedrożność. W wadzie tej przerwana jest ciągłość przełyku. W większości przypadków istnieje przetoka...  
 • Wrodzony przerost mięśni odźwiernika
  Przy ujściu żołądka znajduje się mięsień w kształcie pierścienia. Jest to odźwiernik. Zadanie odźwiernika to umożliwienie przesunięcia treści żołądka do dwunastnicy....  
 • Zakrzepica żyły wrotnej
  Jaka jest istota choroby? Do zakrzepu żyły wrotnej dochodzi najczęsciej u osób z już chorą wątrobą, a także przy współistnieniu nowotworów lub zapaleń narządów jamy...  
 • Zapalenie trzustki
  Stan zapalny trzustki sprawia, że jej funkcje zostają zaburzone. Zapalenie może być ostre lub przewlekłe tzn. że stan zapalny występuje okresowo, czasami przez wiele lat...  
 • Zarośnięcie odbytu
  Jest to wrodzona wada przewodu pokarmowego. Wada ta polega na braku odbytu lub jego nieprawidłowym położeniu. Do dziś nie poznana została przyczyna zarośnięcia odbytu. Wspomina...  
 • Zespół jelita drażliwego
  Zespół jelita drażliwego to przewlekła choroba jelita cienkiego i grubego. Przyczyna choroby nie jest znana. Jednak wiadomo, że nieprawidłowy sposób odżywiania może nasilać...