Wady wzroku

 • Bezocze, małoocze
  Jaka jest istota choroby? Brak wykształcenia się gałki ocznej jest następstwem niewykształcenia się prawidłowego pierwotnego pęcherzyka wzrokowego od pęcherzyka mózgowego...  
 • Blizny i zmętnienia rogówki
  Jaka jest istota choroby? Zdrowa rogówka jest przezroczystą, przednią częścią gałki ocznej. Pełni bardzo ważną rolę w procesie widzenia: załamuje i przepuszcza promienie...  
 • Choroba taya-sachsa (gangliozydoza gm2)
  Jaka jest istota choroby? Istotą choroby jest gromadzenie się substancji – gangliozydu w komórkach nerwowych spowodowane obniżeniem aktywności enzymu biorącego udział w...  
 • Choroby narządu łzowego i oczodołu, np. orbitopatia tarczycowa
  Jaka jest istota choroby? Orbitopatia tarczycowa pojawia się w przebiegu choroby Gravesa i Basedowa powodującej nadczynność tarczycy. Na skutek wadliwej pracy układu...  
 • Choroby oczodołu
  Jaka jest istota choroby? Wszystkie struktury oczodołu (kości, mięśnie, nerwy, tkanka tłuszczowa) mogą ulegać różnym schorzeniom, których przyczyną często bywa infekcja...  
 • Choroby twardówki
  Jaka jest istota choroby? Twardówka to zewnętrzna warstwa gałki ocznej. Częstą przyczyną jej uszkodzenia jest choroba autoimmunologiczna, czyli spowodowana wadliwym...  
 • Choroideremia
  Jaka jest istota choroby? To wrodzone uszkodzenie naczyń siatkówki dziedziczone jest recesywnie z chromosomem X co oznacza, że choroba ta dotyczy mężczyzn, których córki są...  
 • Inne choroby powiek
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia powiek to grupa chorób, do której należą m.in. podwinięcie, odwinięcie, niedomykalność lub opadanie powieki. Częstymi przyczynami tych...  
 • Inne choroby rogówki, np. stożek rogówki
  Jaka jest istota choroby? Stożek rogówki jest chorobą zwyrodnieniową o niejasnej przyczynie. Osłabiona i ścieńczała rogówka ulega zniekształceniu - jej półkulisty...  
 • Inne choroby siatkówki, np. retinopatia nadciśnieniowa
  Jaka jest istota choroby? Nadciśnienie tętnicze jest przyczyną zmian chorobowych w tętnicach i żyłach gałki ocznej, w siatkówce oraz w nerwie wzrokowym. Może prowadzić do...  
 • Inne choroby soczewki, np. zwichnięcie soczewki
  Na czym polega istota choroby? Soczewka w zdrowym oku ma swoje stałe miejsce dzięki połączeniu z wiązadełkiem rzęskowym. Zwichnięcie soczewki polega na jej...  
 • Inne choroby tęczówki i ciała rzęskowego, np. rubeoza tęczówki
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną rubeozy tęczówki jest wydzielanie przez niedotlenioną siatkówkę substancji powodujących wzrost naczyń krwionośnych (np.VEGF)....  
 • Inne postacie zaćmy
  Jaka jest istota choroby? Zaćma jest chorobą powodującą utratę przejrzystości soczewki oka. Może rozwinąć się wskutek urazu, stosowania niektórych leków (np....  
 • Inne zaburzenia naczyniówki, np. retinopatia słoneczna
  Jaka jest istota choroby? Naczyniówka i siatkówka mogą ulec uszkodzeniu pod wpływem działania promieni słonecznych. Najczęściej dzieje się to w czasie obserwowania...  
 • Jaglica
  Jaka jest istota choroby? Jaglica jest to przewlekłe zapalenie rogówki i spojówek wywoływane przez niektóre serotypy Chlamydia trachomatis. Jest rozpowszechniona w krajach...  
 • Jaskra
  Na czym polega istota choroby? Jaskra to postępujące i nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego (neuropatia), której towarzyszy najczęściej nadciśnienie cieczy wodnistej...  
 • Jaskra w przebiegu innych chorób
  Jaka jest istota choroby? Jaskra to nieodwracalne uszkodzenie nerwu wzrokowego (neuropatia). Zwykle, lecz nie zawsze, towarzyszy mu nadciśnienie cieczy wodnistej w gałce ocznej....  
 • Jaskra wrodzona dziecięca
  Jaka jest istota choroby? Podwyższone ciśnienie wewnątrzgałkowe, które prowadzi do uszkodzenia tarczy nerwu wzrokowego jest wynikiem nieprawidłowej budowy kąta przesączania....  
 • Jęczmień, gradówka
  Na czym polega istota choroby? Jęczmień to ostra infekcja gruczołów łojowych powieki znajdujących się wokół rzęs, natomiast gradówka to choroba przewlekła, dotycząca...  
 • Krótkowzroczność
  Krótkowzroczność polega na tym, że promienie świetlne w nieakomodującym oku ogniskowane są przed siatkówką w wyniku czego, powstaje obraz nieostry. W przypadku...  
 • Niezłośliwy nowotwór oka
  Jaka jest istota choroby? Rzadkie schorzenie. Brodawczaki, zwykle liczne rozwijają się w obrębie spojówki powiekowej, wywołane są przez wirusa brodawczaka ludzkiego HPV....  
 • Nowotwór oka
  Jaka jest istota choroby? Siatkówczak płodowy pojawia się w pierwszej dekadzie życia, u chorych ma charakter dziedziczny i u tych dzieci może wystąpić obustronnie....  
 • Odwarstwienie i przedarcie siatkówki
  Jaka jest istota choroby? Odwarstwieniem siatkówki określane jest oddalenie się od siebie jej dwóch warstw. Natomiast przedarcie może poprzedzać ten stan. Uszkodzona...  
 • Onchocerkoza, ślepota rzeczna
  Jaka jest istota choroby? Do zakażenia dochodzi za pośrednictwem czarnych muszek z rodzaju Simulium. Po przebiciu skóry przez aparat gębowy pasożyty przechodzą do organizmu...  
 • Wirusowe zapalenie spojówek
  Jaka jest istota choroby? W większości przypadków wirusowe zapalenie spojówek wywołane jest przez adenowirusy. Rozprzestrzeniają się one drogą kropelkową i atakują...  
 • Wrodzone opadnięcie powieki górnej
  Jaka jest istota choroby? Opadnięcie powieki jest najczęściej jednostronne i może być całkowite lub częściowe. Często współtowarzyszy mu porażnie mięśni zewnętrznych...  
 • Wrodzony brak tęczówki
  Jaka jest istota choroby? Wrodzony brak źrenicy wiąże się z dużym upośledzeniem procesu widzenia. Możliwy jest całkowity lub częściowy jej brak. Występują dwa jego typy:...  
 • Zaburzenia naczyniówki i siatkówki w innych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Naczyniówka i siatkówka są sąsiadującymi ze sobą warstwami gałki ocznej. Obie struktury mogą ulec zapaleniu w przebiegu kiły, gruźlicy,...  
 • Zaburzenia siatkówki w przebiegu innych chorób, np. retinopatia cukrzycowa
  Jaka jest istota choroby? Choroba spowodowana jest zbyt wysokim stężeniem glukozy we krwi, co ma miejsce w cukrzycy. Wskutek szeregu procesów chemicznych dochodzi do uszkodzenia...  
 • Zaćma i inne zaburzenia soczewki w innych chorobach
  Na czym polega istota choroby? Soczewka ulega różnym zaburzeniom (najczęściej zaćmie) w przebiegu chorób typowo zajmujących inne narządy. Schorzenia te to cukrzyca,...