Wady słuchu

  • Głuchota
    Głuchota czyli utrata słuchu to brak zdolności odbierania bodźców akustycznych. Podział głuchoty: głuchota wrodzona, Przyczyną głuchoty wrodzonej...