Urojenia

 • Kiła późna
  Jaka jest istota choroby? Kiła jest to choroba przenoszona drogą płciową wywoływana przez krętka kiły(Treponema pallidum) O kile późnej mówimy, jeżeli od momentu...  
 • Majaczenie
  Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności...  
 • Nieokreślona psychoza nieorganiczna
  Jaka jest istota choroby? Bliżej nie określona psychoza. Bez organicznego podłoża objawów. Niespecyficzne objawy psychotyczne. Szczegóły diagnostyki Diagnostyka...  
 • Nieorganiczne zaburzenia psychotyczne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia psychotyczne, które nie spełniają kryteriów schizofrenii ani zaburzeń afektywnych typu psychotycznego i zaburzenia psychotyczne nie...  
 • Organiczny zespół amnestyczny
  Jaka jest istota choroby? W zespole tym dominują zaburzenia pamięci świeżej i dawnej. Zachowane jest natychmiastowe przypominanie, jednak uczenie się nowego materiału jest...  
 • Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  Jaka jest istota choroby? Ostry początek, rozwinięcie objawów w ciągu 2 tygodni lub szybciej. Urojenia i omamy o zmieniającej się treści i nasileniu. Objawy mogą wystąpić...  
 • Otępienie bliżej nie określone
  Jaka jest istota choroby? Rozpoznanie otępienia bliżej nieokreślonego stosowane jest w przypadku zaburzeń, które spełniają ogólne kryteria otępienia, jednak nie jest...  
 • Schizofrenia
  Jaka jest istota choroby? W jej przebiegu dochodzi do charakterystycznych zaburzeń myślenia (urojenia) i spostrzegania (omamy). Afekt jest niedostosowany i spłycony....  
 • Uporczywe zaburzenia urojeniowe
  Jaka jest istota choroby? Wyłącznym i najwyraźniejszym objawem klinicznym są urojenia, które nie mogą być zaklasyfikowane jako organiczne, afektywne oraz schizofreniczne....  
 • Wirusowe zapalenia mózgu
  Jaka jest istota choroby? Wirusami mogącymi także powodować zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych wywoływane są przez niektóre adnenowirusy i enterowirusy. Wśród...  
 • Zaburzenia depresyjne nawracające
  Jaka jest istota choroby? Powtarzające się epizody depresji oddzielone zwykle okresami remisji lub, u niektórych chorych, subdepresji, wyzwalane zwykle przez różnego rodzaju...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem alkoholu, ostre zatrucie
  Na czym polega istota choroby? Ostre zatrucie alkoholowe jest zjawiskiem przemijającym, intensywność zmniejsza się z czasem, mija jeśli przyjmowanie substancji zostanie...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kanabinoli
  Na czym polega istota choroby? Przyjmowanie kanabinoli wiąże się z podwyższonym nastrojem, zawyżoną oceną własnych możliwości, wielomównością oraz napadowym śmiechem....  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kokainy
  Na czym polega istota choroby? Dla uzależnienia od kokainy typowe jest zażywanie jej kilkudniowymi ciągami, po zaprzestaniu pojawia się zespół abstynencyjny z głodem...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem środków halucynogennych
  Na czym polega istota choroby? U osób wcześniej chorujących może dochodzić do pogorszenia przebiegu choroby pierwotnej i dłuższych reakcji psychotycznych, wyolbrzymione...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem innych środków psychoaktywnych
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania mogą być określone w ramach jednej z kategorii: ostre zatrucie, używanie szkodliwe, zespół...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem rozpuszczalników organicznych
  Na czym polega istota choroby? Użycie rozpuszczalników organicznych wywołuje euforię, omamy oraz wzmożoną samoocenę, ale w wypadku długotrwałego używania prowadzić może...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków pobudzających w tym kofeiny
  Na czym polega istota choroby? Środki pobudzające oddziałują na centralny układ nerwowy. Wywołują euforię, zmniejszają odczuwanie zmęczenia, zwiększają sprawność...  
 • Zaburzenia schizoafektywne
  Jaka jest istota choroby? Zdecydowane objawy schizofreniczne oraz zdecydowane objawy afektywne występują jednocześnie lub w ciągu kilku dni jedne po drugich, podczas tego samego...  
 • Zaburzenie schizotypowe
  Jaka jest istota choroby? Ekscentryczne zachowanie, nieprawidłowości myślenia i afektu podobne do występujących w przebiegu schizofrenii. Brak zmian dominujących i typowych....