Układ kostny i mięśniowy

 • Achondroplazja
  Jaka jest istota choroby? Istotą achondroplazji jest mutacja genu białka receptorowego(FGF) czynnika wzrostowego fibroblastów (FGFR3) Występuje z częstotliwością 1 na 25000....  
 • Algodystrofia
  RSD to zespół chorobowy, który najczęściej rozwija się po zadziałaniu bodźca uszkadzającego. Zespół ten dotyczy głównie kończyn. Najczęściej poprzedza go uraz,...  
 • Amelia
  Jaka jest istota choroby? Wada w której obserwuje się wrodzony brak jednej kończyny lub kończyn. Występuje jako wada izolowana lub jako składowa zespołów wad wrodzonych....  
 • Artropatia w przebiegu chorób jelit
  Jaka jest istota choroby? Od 5 do nawet 30% chorych na łuszczyce cierpi na zapalenie stawów. Choroba dotyka te osoby w wieku między 20 a 50 rokiem życia. W przypadku chorób...  
 • Bóle grzbietu
  Na czym polega istota choroby? Bóle grzbietu są częstą dolegliwością zwłaszcza u osób w podeszłym wieku. Przyczyny to między innymi urazy, skolioza, zwyrodnienia,...  
 • Chłoniak burkitta
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak Burkitta jest spowodowany zakażeniem wirusem Epsteina i Barr (EBV). Występuje w dwóch postaciach: endemicznej oraz sporadycznej. Jakie...  
 • Chondrokalcynoza
  Jaka jest istota choroby? Chondrokalcynoza nazywana też dną rzekomą wywołana jest odkładaniem się kryształów dwuwodnego pirofosforanu wapnia w chrząstkach stawowych. Może...  
 • Chondromalacja rzepki
  Jaka jest istota choroby? Chondromalacja rzepki polega na degeneracji chrząstki stawowej rzepki. W chrząstce powstają szczeliny pomiędzy włókienkami i zaczyna ona przypominać...  
 • Choroba Kaschin-Becka
  Jaka jest istota choroby? Choroba Kaschin-Becka wysteruje głównie a Azji: Chinach i Tybecie. Prawdopodobnie wywołana jest niedoborem selenu i jodu, współwystępuje z chorobami...  
 • Choroba Kienbocka
  Jaka jest istota choroby? Choroba Kienbocka jest rodzajem martwicy jałowej, dotyczy ona kości księżycowatej zlokalizowanej w nadgarstku. Często choroba Kienbocka poprzedzona...  
 • Choroba Legg-Calve-Perthesa
  Jaka jest istota choroby? Choroba Legg-Calve-Perthesa to jałowa martwica kości udowej. Powstaje ona najczęściej w skutek znacznego zmniejszenia unaczynienia kości w wyniku...  
 • Choroba Pageta
  Choroba Pageta to przewlekła choroba metaboliczna kości. W chorobie tej zaburzony jest mechanizm tworzenia i resorpcji kości. U chorego dochodzi do zaburzenia równowagi...  
 • Choroba Scheuermanna
  Jaka jest istota choroby? Choroba Scheuermanna najczęściej dotyczy kręgosłupa piersiowego lub lędźwiowego. Przyczyną jest nieprawidłowe kostnienie płytki granicznej trzonu...  
 • Choroba Stilla
  Jaka jest istota choroby? Choroba Stila to układowa postać młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów przebiegająca z gorączką, zmianami skórnymi, powiększeniem...  
 • Choroba zwyrodnieniowa
  Jaka jest istota choroby? Choroba zwyrodnieniowa polega początkowo na zniszczeniu chrząstki stawowej, a w efekcie całej tkanki stawu. Choroba zwyrodnieniowa oprócz stawów...  
 • Choroba zwyrodnieniowa pierwszego stawu nadgarstkowego
  Jaka jest istota choroby? Większość ludzi po 55 roku życia posiada zmiany zwyrodnieniowe w Przynajmniej jednym ze stawów rąk a 1/5 z nich posiada typowe cechy choroby...  
 • Chrzęstniakomięsak
  Jaka jest istota choroby? Do najczęstszych nowotworów zlokalizowanych poza kończynami należą chrzęstniakomięsak występujący na przykład w obręczy barkowej oraz mięsak...  
 • Ciało obce w jamie stawowe
  Jaka jest istota choroby? Bardzo często u osób starszych z chorobą zwyrodnieniowa stawów wolnym ciałem obcym bywa odłamany od powierzchni stawowej osteofit. Jakie...  
 • Dysplazja obojczykowo-czaszkowa
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną tej wady jest mutacja na chromosomie 6, dziedziczona w sposób autosomalnie dominujący. Białko będące produktem tego genu jest odpowiedzialne...  
 • Dystrofia mięśniowa
  Pod pojęciem dystrofii mięśniowej kryje się szereg rzadkich, dziedzicznych chorób mięśni. Choroby te charakteryzuja się osłabieniem siły mięśniowej i zanikiem mięśni...  
 • Fakomatozy
  Jaka jest istota choroby? Fakomatozy powstają zazwyczaj około 3, 4 tygodnia życia płodowego i są wynikiem mutacji jedno genowych. Do fakomatoz należą między innymi zespoły...  
 • Gonartroza
  Na czym polega istota choroby? Istotą choroby jest uszkodzenie stawu kolanowego, co powoduje ból i ograniczenie ruchomości stawu. Jakie są przyczyny choroby? Do...  
 • Gorączka reumatyczna
  Jest to przewlekła choroba zapalna. Jest to ogólnoustrojowe zaburzenie immunologiczne, z tendencją do zajmowania błon surowiczych wyściełających wewnętrzne jamy ciała....  
 • Gorączka reumatyczna bez zajęcia serca
  Jaka jest istota choroby? Gorączka reumatyczna rozwija się w kilka tygodni po przebyciu zakażenia paciorkowcem, zwykle anginy. Układ odpornościowy człowieka niszczy wrogie...  
 • Gorączka reumatyczna z zajęciem serca
  Jaka jest istota choroby? W przebiegu gorączki reumatycznej może dochodzić do uszkodzenia serca polegającego na zapaleniu jego różnych struktur: wsierdzia, osierdzia mięśnia...  
 • Gruźlica pozapłucna
  Jaka jest istota choroby? Pierwotne zakażenie gruźlicą może nastąpić przez układ oddechowy, drogą pokarmową albo poprzez skórę. Zmiany wtórne, powstałe na skutek...  
 • Gruźlicze zapalenie stawu
  Jaka jest istota choroby? Gruźlicze zapalenie stawu może przybierać postać zapalenia jednego dużego stawu lub choroby Potta-zajęcia piersiowego odcinka kręgosłupa często z...  
 • Hiperurykemia
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny hiperurykemii mogą być zarówno wrodzone, jak i nabyte. Wrodzona hiperurykemia jest skutkiem wad genetycznych enzymów biorących udział w...  
 • Inne choroby szczęk i żuchwy
  Grupa ta obejmuje utajoną torbiel kostna szczęki, torbiel Stafne`a, ziarniniak olbrzymiokmórkowy, zapalenie zębodołu szczęk i żuchwy, cherubizm, wyrośla kostne szczęk lub...  
 • Kifoza
  Na czym polega istota choroby? Kifoza to wada kręgosłupa, w której kręgosłup wygina się nadmiernie w kierunku grzbietu, tworząc potocznie zwany garb. Kifoza może...