Trudności w oddychaniu

 • Alergiczne zapalenia pęcherzyków płucnych
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje takie choroby jak płuco rolnika, bagasoza, płuco hodowców ptaków, korkowica, płuco pracujących przy słodzie, płuco pracujące...  
 • Astma oskrzelowa
  Nazwa choroby pochodzi od greckiego słowa astma- oznacza ono świszczący oddech. Astma to przewlekła choroba układu oddechowego. Choroba dotyczy dolnych dróg oddechowych a więc...  
 • Chłoniak burkitta
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak Burkitta jest spowodowany zakażeniem wirusem Epsteina i Barr (EBV). Występuje w dwóch postaciach: endemicznej oraz sporadycznej. Jakie...  
 • Choroba kesonowa
  Jest to zespół objawów występujący u osób, które zostały wystawione na zbyt szybko zmniejszające się ciśnienie otoczenia. Choroba ta jest coraz częstsza z powodu...  
 • Choroba syropu klonowego
  Jaka jest istota choroby? W chorobie syropu klonowego mutacja genetyczna powoduje uszkodzenie bądź niedobór podjednostek katalitycznych enzymu dekarboksylazy ?-ketokwasowej....  
 • Choroby śródmiąższowe płuc
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia różniące się etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie tych zagadnień...  
 • Choroby układu oddechowego w przebiegu innych chorób
  Jaka jest istota choroby? Grupa obejmuje schorzenia różniące się pomiędzy sobą etiologią, obrazem klinicznym, powikłaniami, rokowaniem oraz metodami leczenia. Omówienie...  
 • Choroby wywołane pyłem
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje bysynozę, chorobę obrabiających len oraz chorobę palaczy haszyszu. Schorzenia te różnią się etiologią, obrazem klinicznym,...  
 • Dekstrokardia
  Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Opiekę nad pacjentem sprawuje neonatolog wraz z kardiologiem dziecięcym i kardiochirurgiem.  
 • Dusznica bolesna
  Dusznica bolesna to choroba, w której do serca nie dociera potrzebna ilość tlenu i substancji odżywczych. Naczynia wieńcowe zaopatrują miesień sercowy w tlen. Jeżeli nastąpi...  
 • Eozynofilia
  Jaka jest istota choroby? Zwiększenie liczby eozynofilów ma miejsce w różnych chorobach. Najczęściej obserwuje się je w chorobach alergicznych (astma, atopowe zapalenie...  
 • Guz podnamiotowy
  Guz podnamiotowy należy do grupy guzów śródczaszkowych. Za guzy śródczaszkowe uznaje się nowotwory, torbiele pasożytnicze oraz ropnie. Guz podnamiotowy obejmuje 50-55% guzów...  
 • Hipercholesterolemia
  Hipercholesterolemia to zaburzenie gospodarki lipidowej w organizmie. Stężenie cholesterolu w surowicy krwi przekracza wartość uznaną za prawidłową (115 mg/dl). Przyczyną...  
 • Inne choroby układu oddechowego (np. popromienne zapalenie płuc)
  Grupa ta obejmuje popromienne zapalenie płuc, popromienne zwłóknienie płuc, ostre i przewlekłe zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane lekami, zaburzenia układu...  
 • Inne „uczuleniowe” choroby płuc
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje dychawicę eozynofilową, zespół Loefflera oraz eozyofilię płucną tropikalną. Schorzenia te różnią się etiologią, obrazem...  
 • Kamica pęcherzyka żółciowego
  Choroba, która polega na powstawaniu złogów tzn. kamieni w drogach żółciowych. Kamienie najczęściej są tak małe i porowate, że nie powodują żadnych dolegliwości. Dopóki...  
 • Katar sienny
  Katar sienny jest to nieżyt dróg oddechowych na tle alergicznym. Czynnikiem, który wywołuje katar są pyłki roślin np. traw, zbóż i kwiatów. Kontakt polienów z błoną...  
 • Koklusz
  Ostra bakteryjna choroba zakaźna. Zapadają na nią głównie dzieci. Noworodki nie posiadają przeciwciał przeciwko kokluszowi. Czynnikiem chorobotwórczym jest bakteria o nazwie...  
 • Laryngomalacja
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest patologiczna wiotkość chrząstek górnej części krtani (powyżej strun głosowych). Jakie występują objawy?...  
 • Neuropatia międzyżebrowa, mnogie zapalenie pojedynczych nerwów
  Na czym polega istota choroby? Neuropatia międzyżebrowa jest chorobą, w której dochodzi do uszkodzenia nerwów biegnących międzyżebrzami, opasujących klatkę...  
 • Niewydolność oddechowa
  Niewydolność oddechowa wynika z zaburzenia czynności układu oddechowego. Zaburzenia te upośledzają dyfuzję w płucach. Niedostateczne jest wysycenie tlenem krwi oraz w...  
 • Nieżyt nosa
  Nieżyt nosa to stan zapalny błony śluzowej nosa, w którym występuje chociaż jeden z wymienionych objawów: niedrożność nosa, wydzielina, osłabienie, świąd błony śluzowej...  
 • Odma opłucna
  Powstaje wówczas gdy do przestrzeni pomiędzy płucami a opłucna dostanie się powietrze. Płaty płuc zapadają się. Jedną z przyczyn odmy opłucnowej jest rozedma płuc, która...  
 • Ostre zapalenie migdałków
  Jest to choroba zakaźna przenoszona drogą kropelkową. Migdałki to ochronna bariera ustroju przed drobnoustrojami, które mogą wnikać do organizmu przez jamę ustną. Funkcja...  
 • Ostre zapalenie śródpiersia
  Jest to stan zapalny w śródpiersiu, który jest następstwem pęknięcia przełyku w wyniku urazu lub przeprowadzonego badania endoskopowego. Ostre zapalenie śródpiersia może...  
 • Płuco piekarza
  Choroba powstaje na skutek alergicznej reakcji na wdychanie pyłu z mąki. Choroba zaliczana jest do chorób zawodowych. Ten sam obraz choroby pojawia się w wyniku kontaktu z...  
 • Płuco wstrząsowe
  To stan chorobowy, w którym dochodzi do obrzęku dotychczas zdrowych płuc. Przy czym nie ma schorzenia serca. W świetle pęcherzyków płucnych gromadzi się płyn, który...  
 • POCHP
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekłe dychawicze i rozedmowe zapalenia oskrzeli, zapalenia oskrzeli z niedrożnością górnych dróg oddechowych czy z rozedmą...  
 • Polipy nosa
  Polip to rozrost błony śluzowej nosa o podłożu zapalno-alergicznym. Jest on chorobowo powiększoną formą migdałka gardłowego. Przyczyną przerostu migdałków gardłowych jest...  
 • Pooperacyjne choroby układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje schorzenia takie jak krwotok w wyniku tracheostomii, niedrożność potracheostomijna dróg oddechowych, posocznica w wyniku...