Smutek

 • Autyzm dziecięcy
  Na czym polega istota choroby? Zwykle rozpoznawany jest około trzeciego roku życia. 3–4 razy częściej dotyczy chłopców. Charakterystyczny dla tej choroby jest...  
 • Choroba Addisona
  Istotę choroby stanowi przewlekła niedoczynność kory nadnerczy. Niedoczynność może być spowodowana zanikiem lub zniszczeniem kory nadnerczy. Przyczyną niedoczynności kory...  
 • Choroba afektywna dwubiegunowa
  Jaka jest istota choroby? Cechę charakterystyczną zespołu chorobowego stanowią nawroty (co najmniej dwa) zespołów chorobowych (manii lub hipomanii oraz depresji) z wyraźnie...  
 • Choroba Alzheimera
  Jaka jest istota choroby? Choroba dotyka ludzi starszych i powoduje zwyrodnienie komórek nerwowych. Najbardziej zaatakowane są obszary mózgu odpowiadające za pamięć....  
 • Depresja
  Na czym polega istota choroby? Depresja łączy w sobie kilka różnych dolegliwości. Jest to bez wątpliwości stan znacznie gorszego niż normalne samopoczucia. Stan ten...  
 • Depresja poporodowa
  Jaka jest istota choroby? Stany obniżonego nastroju po porodzie, do rozwoju których przyczyniać się mogą trudności natury psychologicznej (konieczność odnalezienia się w...  
 • Epizod depresyjny
  Na czym polega istota choroby? Epizod może mieć łagodny, umiarkowany lub ciężki przebieg. Obniżenie podstawowego nastroju, osłabienie tempa procesów psychicznych i...  
 • Guz podnamiotowy
  Guz podnamiotowy należy do grupy guzów śródczaszkowych. Za guzy śródczaszkowe uznaje się nowotwory, torbiele pasożytnicze oraz ropnie. Guz podnamiotowy obejmuje 50-55% guzów...  
 • Kwashiorkor
  Jaka jest istota choroby? Termin kwashiorkor dotyczy zmian w strukturze narządów wewnętrznych, zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej oraz układu odpornościowego....  
 • Majaczenie
  Jaka jest istota choroby? Zespół ten charakteryzuje się równoległym występowaniem zaburzeń świadomości i uwagi, spostrzegania, myślenia, pamięci, aktywności...  
 • Mieszane zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości zaczynają się w dzieciństwie lub adolescencji i utrzymują w okresie dorosłości. Nieprawidłowości i zaburzenia osobowości...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Nadczynność przytarczyc
  Na czym polega istota choroby?  Jest to choroba, w której dochodzi do wzmożonego wydzielania parathormonu przez przytarczyce. Nadczynność przytarczyc dzielimy na...  
 • Nawracające krótkotrwałe zaburzenia depresyjne
  Jaka jest istota choroby? Nawracające, krótkotrwające epizody depresji. Do diagnozy tego typu zaburzeń konieczne jest ich występowanie prawie każdego miesiąca przez okres...  
 • Niedobór cynku
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną niedoboru cynku jest spożywanie pokarmów ubogich w ten pierwiastek. Jego minimalne dzienne spożycie wynosi 5 mg, zalecane 15-20 mg....  
 • Niedobór pirydoksyny (witaminy b6)
  Jaka jest istota choroby? Witamina B6 bierze udział w przemianie aminokwasów, tłuszczów i węglowodanów, umożliwia magazynowanie energii, uczestniczy w tworzeniu enzymów,...  
 • Nieokreślone organiczne zaburzenia psychiczne
  Jaka jest istota choroby? Do tej grupy zaburzeń zaliczane są zaburzenia psychiczne o nieznanej etiologii organicznej, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych innych...  
 • Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w ostateczności do opisu zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, gdy brakuje informacji wystarczających do rozpoznania i...  
 • Niespecyficzne zaburzenie nastroju
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń....  
 • Ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne
  Jaka jest istota choroby? Ostry początek, rozwinięcie objawów w ciągu 2 tygodni lub szybciej. Urojenia i omamy o zmieniającej się treści i nasileniu. Objawy mogą wystąpić...  
 • Paraneoplastyczna neuromiopatia, miopatia i limbiczna encefalopatia,
  Jaka jest istota choroby? Mózg, rdzeń kręgowy, nerwy i mięśnie mogą być uszkodzone w przebiegu chorób nowotworowych. Nie musi odbywać się to w sposób bezpośredni, przez...  
 • Psychologiczne i behawioralne czynniki związane z zaburzeniami lub chorobami
  Jaka jest istota choroby? Czynniki psychologiczne i behawioralne odgrywające znaczenie w etiologii chorób somatycznych z innych rozdziałów ICD-10, które ze względu na łagodny...  
 • Specyficzne zaburzenia osobowości
  Jaka jest istota choroby? Głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań. Przejawiają się mało elastycznymi reakcjami na różnego rodzaju zdarzenia o wymiarze indywidualnym...  
 • Stwardnienie rozsiane
  Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie to uszkadza osłonkę mielinową włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uważa się, że SM to choroba...  
 • Subkliniczna niedoczynność tarczycy
  Jaka jest istota choroby? Najważniejsze przyczyny subklinicznej niedoczynności tarczycy to: choroba Hashimoto, leczenie jodem radioaktywnym nadczynności tarczycy, leczenie...  
 • Szkorbut
  Choroba wywołana niedoborem kwasu askorbinowego. Brak kwasu askorbinowego prowadzi do braku dojrzewania kolagenu. Szkorbut to hipowitaminoza C spowodowana dietą ubogą w świeże...  
 • Trwałe zmiany osobowości
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych będące następstwem przeżycia silnego stresu przewlekłego lub o rozmiarach katastrofy oraz...  
 • Uporczywe zaburzenia nastroju
  Jaka jest istota choroby? Przewlekłe zaburzenia nastroju. W dystymii nastrój jest przewlekle obniżony, w cyklotymii wahania nastroju mają postać licznych epizodów łagodnej...  
 • Uporczywe zaburzenia urojeniowe
  Jaka jest istota choroby? Wyłącznym i najwyraźniejszym objawem klinicznym są urojenia, które nie mogą być zaklasyfikowane jako organiczne, afektywne oraz schizofreniczne....  
 • Zaburzenia adaptacyjne
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia pojawiają się zwykle w ciągu jednego miesiąca od stresujących wydarzeń lub zmian życiowych. Utrzymują się do sześciu miesięcy. Chorzy...