Skurcz mięśni

 • Algodystrofia
  RSD to zespół chorobowy, który najczęściej rozwija się po zadziałaniu bodźca uszkadzającego. Zespół ten dotyczy głównie kończyn. Najczęściej poprzedza go uraz,...  
 • Choroba Legg-Calve-Perthesa
  Jaka jest istota choroby? Choroba Legg-Calve-Perthesa to jałowa martwica kości udowej. Powstaje ona najczęściej w skutek znacznego zmniejszenia unaczynienia kości w wyniku...  
 • Depresja
  Na czym polega istota choroby? Depresja łączy w sobie kilka różnych dolegliwości. Jest to bez wątpliwości stan znacznie gorszego niż normalne samopoczucia. Stan ten...  
 • Dystrofia mięśniowa, miotonia, miopatie wrodzone
  Na czym polega istota choroby? Wrodzone choroby dotyczące mięśni zwykle prowadzą do osłabienia ich siły. Należą do nich np.: dystrofia mięśniowa Duchenna, miopatia...  
 • Hiperaldosteronizm pierwotny (zespół Conna)
  Na czym polega istota choroby? W chorobie Conna stwierdza się podwyższone stężenie aldosteronu i obniżoną aktywność reninową osocza.  U osób chorych występuje...  
 • Kręcz szyi
  W wyniku skrócenia mostkowo-sutkowo-obojczykowego głowa jest zrotowana i jednocześnie odgięta w drugą stronę. Przyczyną kręczu szyi może być uraz okołoporodowy - w wyniku,...  
 • Nieprawidłowósci jaja płodowego
  Jaka jest istota choroby? Pseudopęcherzyk ciążowy to niewielka ilość płynu umiejscowiona w jamie macicy. Nie wykazuje wzrostu jak prawidłowy pęcherzyk ciążowy. Występuje...  
 • Nieskuteczna aborcja
  Jaka jest istota choroby? W celu indukcji poronienia podaje się środki wywołujące skurcze macicy oraz rozwieranie szyjki macicy. Najczęściej podaje się oksytocynę w postaci...  
 • Nieskuteczna indukcja porodu
  Jaka jest istota choroby? Każde poważne zagrożenie dla matki lub płodu, które powstało przed samoistnym wystąpieniem czynności skurczowej stanowi wskazanie do wzniecenia...  
 • Pląsawica
  Pląsawica to schorzenie centralnego układu nerwowego (nieprawidłowe ruchy obwodowych części ciała). Początkowo rozwija się niezauważalnie - dziecko staje się bardziej...  
 • Polineuropatia
  Zespół kliniczny, który polega na jednoczesnym upośledzeniu funkcji wielu nerwów obwodowych. Są to nerwy leżące poza mózgiem i rdzeniem kręgowym. Czasami trudno...  
 • Poród przedwczesny
  Jaka jest istota  przedwczesnego porodu? Jest to przedwczesne, samoistne rozpoczęcie akcji porodowej. Wcześniak wymaga często długotrwałej inkubacji, gdyż rodzi się przed...  
 • Powikłania znieczulenia do porodu
  Jaka jest istota choroby? Poród siłami natury i poprzez cięcie cesarskie może się odbywać w znieczuleniu przewodowym w postaci ciągłego znieczulenia zewnątrzoponowego,...  
 • Przewlekła niewydolność żylna
  Jaka jest istota choroby? PNŻ jest wywołana zastojem krwi w układzie żylnym wskutek niewydolności zastawek żylnych lub niedrożności żył (np. po zakrzepicy żylnej lub z...  
 • Przykurcz Dupuytriena
  Jaka jest istota choroby? Przykurcz rozcięgna dłoniowego zwany przykurczem Dupuytriena polega na skróceniu oraz zgrubieniu rozcięgna dłoniowego co najczęściej powoduje...  
 • Rzekoma niedoczynność przytarczyc
  Na czym polega istota choroby? Zespół Mc Cune’a-Albrighta jest rzadką chorobą genetyczną. Objawia się ona przedwczesnym dojrzewaniem, zaburzeniami hormonalnymi...  
 • Skrócenie ścięgna Achillesa
  Jaka jest istota choroby? Skrócenie ścięgna Achillesa może być wrodzone, może powstać w przebiegu stanów chorobowych, przykurczy, zwiększonego napięcia mięśni, ale...  
 • Tężec
  Jest to zakaźna choroba układu nerwowego. Chorobę wywołuje bakteria - Clostridium tetani. Bakteria bytuje w glebie, wodzie a także odchodach zwierząt. Do zakażenia tężcem...  
 • Tężec noworodków
  Na czym polega istota choroby? Tężec to ostra choroba zakaźna, której leczenie odbywa się w szpitalu. Tężec wywołuje rozwijająca się w warunkach beztlenowych bakteria...  
 • Tiki
  Na czym polega istota choroby? Tiki to występowanie różnego rodzaju tików – niepoddających się działaniu woli, nagłych, szybkich i nierytmicznych stereotypowych...  
 • Zaburzenia kurczenia się macicy
  Jaka jest istota choroby? Słaba czynność skurczowa może być pierwotnie słaba gdy występuje od początku porodu – poród nie może rozwinąć się prawidłowo oraz może...  
 • Zaburzenia napięcia mięśniowego u noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do noworodkowych zaburzeń napięcia mięśniowego zaliczamy głównie przemijającą miastenia gratis, obniżone lub wzmożone napięcie mięśniowe...  
 • Zakrzepica żylna
  Jaka jest istota choroby? Zakrzepica żył wątrobowych lub żyły głównej dolnej, czyli tzw. zespół Budda i Chiariego, uniemożliwia odpływ krwi z wątroby, przez co prowadzi...