POLECAMY

Skóra

 • Fakomatozy
  Jaka jest istota choroby? Fakomatozy powstają zazwyczaj około 3, 4 tygodnia życia płodowego i są wynikiem mutacji jedno genowych. Do fakomatoz należą między innymi zespoły...  
 • Gorączka powrotna
  Jaka jest istota choroby? Gorączka powrotna jest to choroba przenoszona przez wszy bądź kleszcze wywoływana przez bakterie z rodzaju Borrelia. Jeżeli choroba została...  
 • Grasiczak
  Jaka jest istota choroby? Grasiczaki dzieli się na kilka podtypów zależnie od budowy histologicznej. Wywodzą się one z tkanki grasicy, która jest narządem układu...  
 • Gruźlica skóry
  Jest to choroba, która może towarzyszyć gruźlicy płuc. Jest to przewlekła zakaźna choroba, wywołana przez prątki gruźlicy. Przebieg choroby zależy od ilości prątków i...  
 • Grzybica kropidlakowa (aspergiloza)
  Na czym polega istota choroby? Grzybica kropidlakowa to zakażenie płuc i dróg oddechowych, wywołane kropidlakiem, czyli grzybem występującym przeważnie w wilgotnych...  
 • Grzybica strzygąca
  Grzybica strzygąca to zakaźna choroba skóry głowy. Najczęściej pojawia się w okresie dziecięcym i ustępuje samoistnie w okresie dojrzewania. Chorobę wywołują grzyby...  
 • Grzybice skóry, dermatofitozy
  Na czym polega istota choroby? Do dermatofitów zaliczamy trzy grupy grzybów: Trichophyton, Microsporum i Epidermophyton. Grzyby te odżywiają się keratyną zawartą w naskórku...  
 • Inne grzybice niesklasyfikowane gdzie indziej
  Jaka jest istota choroby? Wszystkie grzybice sklasyfikowane pod tą nazwą należą do drobnoustrojów oportunistycznych. Oznacza to, że w normalnych warunkach nie są one...  
 • Inne niezłośliwe nowotwory
  Nerwiak osłonki Schwanna jest najczęściej pojedynczym guzem. Pozostaje w łączności z nerwem i posiada własną torebkę. Najczęściej umiejscawiają się w okolicy głowy i...  
 • Inne stany rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Najważniejsze stany okołoporodowe wykraczające poza zakres głównych kategorii według ICD 10 to wrodzona niewydolność nerek, zespół odstawienia...  
 • Jagodzica
  Jest to choroba zakaźna skóry i kości. Jagodzica jest wywoływana przez krętka Treponema pallidum. Do zakażenia dochodzi poprzez bezpośredni kontakt osoby chorej ze zdrową....  
 • Kandydoza
  Na czym polega istota choroby? Istotą choroby jest zakażenie grzybami (drożdżakami) z rodzaju Candida, które w organizmie człowieka wchodzą w skład fizjologicznej flory,...  
 • Kaszaki
  Kaszak to łagodna torbiel, która ma postać wypukłości na skórze. Kaszak jest wypełniony mieszaniną łoju i zrogowaciałą substancją. Jeśli naciśnie się kaszaka, z jego...  
 • Kępki żółte
  Kępki żółte to guzkowate wykwity skórne w kolorze od żółtego do brązowego. Kępki mogą mieć różną lokalizację. Pojawiają się na powiekach oczu, łokciach, kolanach,...  
 • Kiła nieweneryczna
  Jaka jest istota choroby? Kiła nieweneryczna wywoływana jest przez krętka Treponema pallidum podgatunek endemicum. Do zakażenia dochodzi nie na drodze seksualnej, lecz poprzez...  
 • Kiła wczesna
  Jaka jest istota choroby? Pod pojęciem kiły wczesnej rozumiemy zakażenie krętkiem kiły trwające nie dłużej niż dwa lata. W jej przebiegu wyróżniamy kiłę...  
 • Kosmówczak
  Jaka jest istota choroby? Jest nowotwór cechujący się guzowatą budową z duża martwicą komórek wewnątrz. Nacieka mięsień macicy i szybko daje przerzuty do pochwy, płuc,...  
 • Kostniakomięsak
  Jaka jest istota choroby? Do najczęstszych nowotworów zlokalizowanych w kończynach należy kostniakomięsak, mięsak Ewinga oraz guz olbrzymiokomórkowy. Jakie występują...  
 • Kryptokokoza
  Na czym polega istota choroby? Kryptokokoza to grzybica o przebiegu podostrym lub przewlekłym. Choroba atakuje ośrodkowy układ nerwowy, płuca lub skórę i tkankę...  
 • Łagodna dysplazja sutka
  Na czym polega istota choroby? Istotą łagodnej dysplazji sutka jest przebudowa miąższu gruczołu, do której dochodzi głównie na skutek zachwiania równowagi hormonalnej...  
 • Łagodne nowotwory jąder
  Jaka jest istota choroby? Nowotwory jąder dzieli się na germinalne, ze sznurów płciowych i podścieliska oraz mieszane. Z nowotworów terminalnych jedynie potworniak dojrzały...  
 • Łagodne nowotwory jajnika
  Jaka jest istota choroby? Wyróżnia się następujące typy nowotworów łagodnych jajnika: surowicze, śluzowe, endometrioidalne, włókniakogruczolakotorbielaki, guz Brennera....  
 • Łagodne nowotwory kości i stawów
  Jaka jest istota choroby? Spośród nowotworów łagodnych najczęściej spotyka się kostniaki, kostniaka kostninowego, kostniaka zarodkowego, kostniakochrzęstniaki i różnego...  
 • Łagodne nowotwory międzybłonka
  Jaka jest istota choroby? Międzybłoniak najczęściej spotykany jest w jamie opłucnej. Występuje pod postacią pojedynczego guza, jest to postać lita, twarda, biaława....  
 • Łagodne nowotwory narządów moczowych
  Jaka jest istota choroby? Onkocytoma to łagodny guz kory nerki pochodzenia nabłonkowego. Niekiedy bywa wieloogniskowy. Jest to guz lity, otorebkowany....  
 • Łagodne nowotwory skóry
  Jaka jest istota choroby? Zalicza się tutaj brodawczaka naskórkowego, który należy do najczęstszych zmian skórnych. Jest to zmiana uszypułowana, umiejscowiona głównie na...  
 • Łagodne nowotwory ślinianek
  Jaka jest istota choroby? Ryzyko wystąpienia nowotworów tej okolicy wzrasta u osób napromienianych na okolice głowy i szyi oraz u palaczy papierosów. Rodzaje łagodnych...  
 • Łagodne nowotwory sutka
  Jaka jest istota choroby? Przyczyny: uważa się, że zaburzenia hormonalne prowadzące do nadmiernej stymulacji gruczołu estrogenami, niedomogi ciałka żółtego,...  
 • Łagodne nowotwory ucha środkowego i układu oddechowego
  Jaka jest istota choroby? Powstawaniu zmian łagodnych w okolicy ucha środkowego i w obrębie układu oddechowego sprzyjają przewlekłe stany zapalne. Jakie występują...  
 • Łagodny nowotwór tarczycy
  Gruczolaki tarczycy są zazwyczaj małymi pojedynczymi guzami, otorebkowanymi, dobrze odgraniczonymi od otaczającego miąższu. Mogą być mnogie. Istotną rolę w ich powstawaniu...