POLECAMY

Sinica

 • ARDS
  Jaka jest istota choroby? Zespół ciężkiej niewydolności oddechowej to reakcja płuc na czynniki uszkadzające je i prowadzące do wzrostu ich przepuszczalności i do obrzęku...  
 • Atrezja nozdrzy tylnych
  Jaka jest istota choroby? Istotą tej wady jest zablokowanie nozdrzy tylnych przez nieprawidłową tkankę kostną lub tkanki miękkie wytworzone w okresie życia płodowego. Może...  
 • Atrezja przełyku
  Jaka jest istota choroby? Wada ta polega na niedrożności przełyku. Występuje jako wada izolowana lub jako część zespołu VACTERL (wady kręgów, odbytnicy i odbytu, serca,...  
 • Całkowite nieprawidłowe przyłączenie żył płucnych
  Jaka jest istota choroby? W wadzie tej nie ma połączenia pomiędzy lewym przedsionkiem a żyłami płucnymi. Uchodzą one do lewej żyły bezimiennej lub zatoki wieńcowej....  
 • Całkowite przełożenie wielkich pni tętniczych
  Jaka jest istota choroby? Wada ta stanowi około 5% wszystkich wad serca i częstsza jest u chłopców. Istotą tej wady jest nieprawidłowe odejście aorty z komory prawej gdzie...  
 • Choroba ptasia
  Na czym polega istota choroby? Chorobę powoduje Chlamydia psittaci, której źródłem jest człowiek oraz ekskrementy i wydzieliny ptaków. Czas wylęgania choroby oscyluje pomiędzy...  
 • Dekstrokardia
  Do jakiego specjalisty należy się zgłosić? Opiekę nad pacjentem sprawuje neonatolog wraz z kardiologiem dziecięcym i kardiochirurgiem.  
 • Inna niewydolność oddechowa
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje zarówno ostrą jak i przewlekłą niewydolność oddechową. Niewydolność oddechowa to stan w którym dochodzi do upośledzenia...  
 • Inne zaburzenia oddechowe rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia oddechowe w okresie okołoporodowym często są związane niedojrzałością morfologiczną i funkcjonalną płuc. Do grupy innych zaburzeń...  
 • Krwotok płucny rozpoczynający się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Do głównych przyczyn krwotoku prawdziwego zaliczamy zaburzenia krzepnięcia krwi, zapalenie płuc oraz uraz okołoporodowy. Drugi rodzaj krwotoku jest...  
 • Martwicze zapalenie jelit płodu i noworodka
  Na czym polega istota choroby? W wyniku niedotlenienia narządów wewnętrznych dochodzi do odruchowego skurczu naczyń trzewnych. Obecność hipermolarnego pokarmu w jelitach...  
 • Methemoglobinemia
  Na czym polega istota choroby? Methemoglobinemia jest rodzajem hemoglobinopatii, której istotą jest obecność trójwartościowego żelaza w cząsteczce hemu, co skutkuje...  
 • Nagłe zatrzymanie krążenia (NZK)
  Jaka jest istota choroby? Dochodzi do ustania mechanicznej czynności serca, czyli nie pompuje ono krwi. W tej sytuacji narządy takie jak mózg czy płuca nie dostają tlenu i...  
 • Niereumatyczne wady zastawki trójdzielnej
  Jaka jest istota choroby? Wada zastawki polega na jej zwężeniu połączonym zwykle z niedomykalnością (niewydolność zastawki). Prawidłowa zastawka trójdzielna pozwala na...  
 • Niewydolność oddechowa
  Niewydolność oddechowa wynika z zaburzenia czynności układu oddechowego. Zaburzenia te upośledzają dyfuzję w płucach. Niedostateczne jest wysycenie tlenem krwi oraz w...  
 • Obniżona ciepłota ciała noworodka
  Jaka jest istota choroby? Głównym mechanizmem utraty ciepła po porodzie jest parowanie (inne mechanizmy to konwekcja, promieniowanie i przewodzenie). W wyniku obniżenia...  
 • Obrzęk płuc
  Obrzęk płuc to stan, w którym dochodzi do przesiąkania znacznej ilości płynu osoczowego z naczyń do dróg oddechowych. Przyczyną obrzęku płuc jest wzrost...  
 • Odma opłucna
  Powstaje wówczas gdy do przestrzeni pomiędzy płucami a opłucna dostanie się powietrze. Płaty płuc zapadają się. Jedną z przyczyn odmy opłucnowej jest rozedma płuc, która...  
 • Odma opłucnowa
  Na czym polega istota choroby? Odma opłucnowa to obecność powietrza w jamie opłucnej, którego normalnie nie powinno tam być. Opłucna to błona surowicza zbudowana z dwóch...  
 • Odma śródpiersiowa
  Odma śródpiersia to stan gdy do śródpiersia przedostało się powietrze. Przyczyną obecności powietrza w śródpiersiu może być pęknięcie pęcherzyków płucnych, operacja,...  
 • Ostre złośliwe zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli
  Jest to groźne schorzenie zapalne układu oddechowego, które występuje prawie wyłącznie u dzieci do 4-5 roku życia. Przyczyną choroby są wirusy. Istotne znaczenie w rozwoju...  
 • Padaczka
  Padaczka nie jest chorobą psychiczną. Jest to jedna z najczęstszych chorób układu nerwowego u dzieci i dorosłych. Choroba ma charakter przewlekły i cechuje się pojawianiem...  
 • POCHP
  Jaka jest istota choroby? Grupa ta obejmuje przewlekłe dychawicze i rozedmowe zapalenia oskrzeli, zapalenia oskrzeli z niedrożnością górnych dróg oddechowych czy z rozedmą...  
 • Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
  Jaka jest istota choroby? Na niedobór magnezu i wapnia szczególnie narażone są noworodki urodzone przedwcześnie , żywione sztucznymi mieszankami mlecznymi, z zaburzeniami...  
 • Przemijające zaburzenia przemiany węglowodanów swoiste dla płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Po urodzeniu w organizmie noworodka dochodzi do licznych zmian metabolicznych związanych z węglowodanami (organizm musi dostosować się do przerywanego...  
 • Reakcje i zatrucia wywołane przez leki stosowane u płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do zatrucia może dojść z powodu zbyt dużej dawki leku (leki o niskim indeksie terapeutycznym), niedojrzałości i odrębności metabolicznych organizmu...  
 • Rozedma płuc
  Rozedmą płuc określa się stan w którym dochodzi do rozszerzenia pęcherzyków płucnych i uszkodzenia ich ścian. W momencie gdy pęcherzyki płucne przestają...  
 • Rozedma śródmiąższowa i stany pokrewne rozpoczynające się w okresie okołoporodowym
  Jaka jest istota choroby? Rozedma jest to zwiększenie powierzchni powietrznych dystalnie od oskrzelików końcowych zaburzające stosunek wentylacji do perfuzji. Odma rozpoczynająca...  
 • Rozstrzenie oskrzeli
  Jest to przewlekła obturacyjna choroba płuc. Rozstrzenie oskrzeli to nieodwracalne poszerzenie światła oskrzeli, które zostało spowodowane poprzez uszkodzenie ściany...  
 • Rumień guzowaty
  Nazwa choroby pochodzi od guzów i stwardnień w skórze i tkance podskórnej oarz widocznego na zewnątrz zaczerwienienia skóry. Źródłem choroby jest skomplikowana reakcja...