Rozstępy

  • Zespół Marfana
    Jaka jest istota choroby? Istotą tego zespołu jest mutacja w genie kodującym fibrylinę -1 co prowadzi do zaburzeń syntezy kolagenu i substancji podstawowej tkanki łącznej. Gen...