Rozdrażnienie

 • Andropauza
  Andropauza to czas męskiego przekwitania. Jest to okres, w którym dochodzi do zmian hormonalnych w organizmie mężczyzny. W przeciwieństwie do kobiet w tym okresie u mężczyzn...  
 • Bezsenność nieorganiczna
  Jaka jest istota choroby? Bezsenność jest utrzymującym się przez dłuższy czas stanem niedostatecznej ilości lub jakości snu. Osoby udające się na spoczynek odczuwają lęk...  
 • Celiakia
  Jest to immunologiczna choroba o podłożu genetycznym. W chorobie tej organizm nie toleruje glutenu tzn. białka, które występuje w pszenicy, życie oraz jęczmieniu....  
 • Depresja poporodowa
  Jaka jest istota choroby? Stany obniżonego nastroju po porodzie, do rozwoju których przyczyniać się mogą trudności natury psychologicznej (konieczność odnalezienia się w...  
 • Gruźlica układu nerwowego
  Na czym polega istota choroby ? Możliwe są dwie postaci gruźlicy układu nerwowego: gruźlicze zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych oraz gruźliczak mózgu lub rdzenia....  
 • Guz podnamiotowy
  Guz podnamiotowy należy do grupy guzów śródczaszkowych. Za guzy śródczaszkowe uznaje się nowotwory, torbiele pasożytnicze oraz ropnie. Guz podnamiotowy obejmuje 50-55% guzów...  
 • Krzywica
  Choroba zwana inaczej angielką. Spowodowana jest niedoborem witaminy D3. Choroba ma związek z zaburzeniami gospodarki wapniowo-fosforowej. Przyswajanie fosforu i wapnia jest...  
 • Mieszane zaburzenia zachowania i emocji
  Jaka jest istota choroby? Zaburzenia, w których współistnieją objawy trwałych zachowań agresywnych, dyssocjalnych i opozycyjnych oraz wyraźnych objawów depresji, lęku i...  
 • Nadczynność tarczycy
  Nadczynność tarczycy to ogólnoustrojowe skutki wzmożonego wydzielania hormonów przez tarczycę. Tarczyca to narząd, który uwalnia do krwi hormony. Hormon tarczycy przyśpiesza...  
 • Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych
  Jedna z wielu chorób okresu dziecięcego. Nagminne zapalenie ślinianek przyusznych to choroba wirusowa. Świnka to choroba zakaźna. Zakażenie następuje głównie drogą...  
 • Neurastenia
  Jaka jest istota choroby? Skargi na zwiększoną męczliwość po wysiłku umysłowym lub uczucie wyczerpania fizycznego po minimalnym wysiłku fizycznym. Wrażenie obniżenia...  
 • Neurodystonia
  Mięśnie szkieletowe u człowieka są w stanie stałego napięcia tzw. tonus. To pozwala na utrzymanie właściwej postawy ciała, mimiki twarzy. Naczynia krwionośne jeśli są w...  
 • Niedobór tiaminy
  Na czym polega istota choroby? Witamina B 1 jest istotnym czynnikiem w reakcjach spalania węglowodanów w komórkach. Szczególnie ważną rolę pełni witamina B 1 w...  
 • Nieokreślona psychoza nieorganiczna
  Jaka jest istota choroby? Bliżej nie określona psychoza. Bez organicznego podłoża objawów. Niespecyficzne objawy psychotyczne. Szczegóły diagnostyki Diagnostyka...  
 • Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w ostateczności do opisu zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, gdy brakuje informacji wystarczających do rozpoznania i...  
 • Niespecyficzne zaburzenie nastroju
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń....  
 • Pląsawica
  Pląsawica to schorzenie centralnego układu nerwowego (nieprawidłowe ruchy obwodowych części ciała). Początkowo rozwija się niezauważalnie - dziecko staje się bardziej...  
 • Rak przytarczyc
  Jaka jest istota choroby? Przyczyna powstawania nie jest do końca poznana. Nowotwory te występują częściej u osób z dziedzicznymi zespołami skłonności do nowotworów i...  
 • Schorzenia przekwitania i okresu okołomenopauzalnego
  Jaka jest istota choroby? Terminem „menopauza” określa się ostatnie krwawienie miesiączkowe w życiu kobiety. Objawy związane z przekwitaniem pojawiają się na ogół...  
 • Stan astmatyczny
  Na czym polega istota choroby? Stan astmatyczny to ciężkie zaostrzenie astmy oskrzelowej lub przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP), które stanowi poważne...  
 • Tyrozynemia
  Jest to choroba genetyczna. Przyczyną choroby jest niedobór enzymu, który uczestniczy w przemianie białka. W skład białek wchodzą aminokwasy (w tym tyrozyna). W tyrozynemii...  
 • Wgłobienie jelita
  Wgłobienie jelita to sytuacja, w której jeden segment jelita grubego wsuwa się w drugi, który leży powyżej niego. Wygląda to tak jakby wsuwały się w siebie rurki teleskopowe....  
 • Wole guzkowe nietoksyczne
  Jaka jest istota choroby? Zmiany ogniskowe w strukturze tarczycy są najczęściej spowodowane rozrostem, ale także zwłóknieniem lub zwyrodnieniem. Na rozwój wola wpływa wiele...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zaburzenia hiperkinetyczne
  Jaka jest istota choroby? Początek zwykle w pierwszych pięciu latach życia. Kategoria obejmuje zaburzenia aktywności uwagi, hiperkinetyczne zaburzenia zachowania i inne...  
 • Zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne
  Jest to zaburzenie z grupy zaburzeń lękowych.  Polega ono na tym, że u chorego występują natrętne (obsesyjne) myśli i zachowania kompulsywne czyli przymusowe. Chory zdaje...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem tytoniu
  Na czym polega istota choroby? Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, które mogą być spowodowane paleniem tytoniu to m.in.: depresja, stany lękowe, napady paniki....  
 • Zaburzenia zachowania
  Jaka jest istota choroby? Utrwalone, powtarzające się wzorce dyssocjalnych, agresywnych lub buntowniczych zachowań. Prowadzą do poważnych przekroczeń nrom społecznych i...  
 • Zaburzenie obsesyjno-kompulsywne
  Jaka jest istota choroby? Obsesje to myśli, idee, wyobrażenia lub impulsy pojawiające się w sposób stereotypowo nawracający. Są doświadczane w sposób przykry, chory...  
 • Zapalenie mózgu
  Jest to zakażenie ośrodkowego układu nerwowego, w którym dochodzi do bezpośredniego lub pośredniego uszkodzenia tkanki mózgowej. Zapalenie mózgu może wystąpić po nagminnym...