Powiększenie śledziony

 • Amyloidoza, skrobiawica, betafibryloza
  Na czym polega istota choroby? Termin amyloidoza obejmuje grupę chorób, których wspólną cechą jest gromadzenie się w tkankach różnych narządów, włóknikowych...  
 • Atreja dróg żółciowych
  Jaka jest istota choroby? Etiologia niedrożności przewodów żółciowych nie jest dokładnie poznana, rozważa się rolę czynników zakaźnych i autoimmunologicznych....  
 • Chłoniak grudkowy
  Jaka jest istota choroby? Chłoniak grudkowy występuje głownie u osób w średnim wieku. Jakie występują objawy? Typowe objawy chłoniaka grudkowego to gorączka, poty...  
 • Choroba hemolityczna płodu i noworodka
  Jaka jest istota choroby? Do immunizacji matki dochodzi w momencie przedostania się krwinek płodowych do jej krwioobiegu. Ma to miejsce najczęściej w trakcie poprzednich...  
 • Choroba Stilla
  Jaka jest istota choroby? Choroba Stila to układowa postać młodzieńczego idiomatycznego zapalenia stawów przebiegająca z gorączką, zmianami skórnymi, powiększeniem...  
 • Cytomegalia
  Choroba wirusowa, którą wywołuje cytomegalowirus. Wirus atakuje komórki, które w wyniku tego zwiększają swój rozmiar. W jądrach komórki i ich cytoplazmie pojawiają się...  
 • Czerwienica prawdziwa
  Choroba spowodowana wzrostem liczby czerwonych krwinek oraz wyższym stężeniem hemoglobiny. Powoduje zwiększenie lepkości krwi, przez to dochodzi do przekrwienia narządów....  
 • Czewienica prawdziwa
  Jaka jest istota choroby? Zwiększonej produkcji czerwonych krwinek towarzyszy także zwiększona synteza białych krwinek i płytek. Odbywa się to w szpiku kostnym skąd komórki...  
 • Fascioloza
  Jaka jest istota choroby? Człowiek zakaża się spożywając wodę zawierającą postać larwalną pasożyta. Osobniki dorosłe bytują w przewodach żółciowych i miąższu...  
 • Fukozydoza
  Jaka jest istota choroby? Fukozydoza dziedziczy się w sposób autosomalny recesywny. Przyczyną objawów chorobowych jest defekt enzymu szlaku przemian wielocukru fukozy....  
 • Gruźlica prosówkowa
  Jaka jest istota choroby? Gruźlica prosówkowa jest następstwem rozsiewu prątków gruźlicy po organizmie drogą krwionośną. Prątki dostają się do wielu narządów, takich...  
 • Inne wrodzone zakażenia i choroby pasożytnicze
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Do innych zakażeń...  
 • Kiła wrodzona
  Na czym polega istota choroby? Kiła wrodzona jest to zakażenie wewnątrzmaciczne płodu krętkiem kiły. Ryzyko zakażenia płodu jest największe w wypadku kiły wczesnej u...  
 • Leiszmanioza
  Jaka jest istota choroby? Leiszmanioza obejmuje zakażenia amebami z rodzaju Leischmania najczęściej L.donovani, L.tropica, L. major i L.aetiopica. Rezerwuarem pasożytów są psy...  
 • Makroglobulinemia waldenstroma
  Jaka jest istota choroby? Makroglobulinemia Waldenstroma polega na nowotworowym rozroście limfoplazmocytów w szpiku, węzłach chłonnych oraz śledzionie. Komórki nowotworowe...  
 • Malaria (zimnica) wywołana przez plasmodium vivax
  Jaka jest istota choroby? Chorobę wywołuje pierwotniak Plasmodium vivax. Wektorem zakażenia (czynnikiem przenoszącym) są samice komara z rodzaju Anopheles. Po wniknięciu do...  
 • Małopłytkowa plamica hemolityczno-zakrzepowa
  Zespół Moschcowitza należy do mikroangiopatii zakrzepowych. W zespole tym powstają zakrzepy w naczyniach mikrokrążenia. Sytuacja ta prowadzi do niedokrwienia najczęściej...  
 • Mononukleoza
  Mononukleoza to zakaźna choroba wirusowa. Wywołuje ją jeden z najpowszechniej atakujących ludzki organizm, wirus Epsteina – Barra (EBV), należący do grupy opryszczkowych....  
 • Mononukleoza zakaźna
  Na czym polega istota choroby? Wirus Epsteina-Barr, spokrewniony z takimi patogenami jak CMV, wirus opryszczki zwykłej czy wirus ospy wietrznej przenosi się wraz z...  
 • Nadpłytkowość samoistna
  Nadpłytkowość samoistna to choroba w której dochodzi do samoistnego wzrostu liczby płytek krwi. Choroba należy do zespołów mieloproliferacyjnych. Przyczyna choroby...  
 • Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa
  Jaka jest istota choroby? Jest to rodzaj niedokrwistości hemolitycznej spowodowany obecnością nieprawidłowej hemoglobiny (HbS), co skutkuje skróceniem czasu przeżycia krwinek...  
 • Niedokrwistość z niedoboru miedzi
  Jaka jest istota choroby? Poza niedokrwistością, niedobór miedzi niekorzystnie wpływa na paznokcie i włosy, powodując ich odbarwienie, uszkadza kręgosłup, serce i tętnice,...  
 • Obrzęk uogólniony płodu spowodowany chorobą hemolityczną
  Jaka jest istota choroby? Jest to patologiczne nagrodzenie się płynów przesiękowych w skórze, tkance podskórnej a także w jamach ciała (opłucna, osierdzie, jama brzuszna) w...  
 • Ostra białaczka limfoblastyczna
  Jaka jest istota choroby? Ostre białaczki limfoblastyczne są nowotworami układu limfopoetycznego. Komórki nowotworowe wywodzą się ze wczesnych stadió krwinek...  
 • Przewlekła białaczka szpikowa
  Jest to choroba zespołu rozrostowego układu krwiotwórczego i limfatycznego. Choroba ta charakteryzuje się nadmiernym i niekontrolowanym rozrostem komórek. Przewlekła białaczka...  
 • Samoistne włóknienie szpiku
  Jest to choroba zaliczana do zespołów mieloproliferacyjnych. Przyczyna choroby jest nieznana. W chorobie dochodzi do odmłodzenia układu granulocytowego, włóknienia szpiku i...  
 • Sferocytoza dziedziczna
  Jaka jest istota choroby? Przyczyną choroby jest mutacja jednego z genów kodujących białka strukturalne krwinek czerwonych (głównie spektrynę i ankyrynę). Konsekwencją tego...  
 • Skrobiawica
  Skrobiawica to choroba, w której dochodzi do gromadzenia się w narządach i tkankach białka włókienkowego, które nosi nazwę amyloid. Choroba częściej występuje u kobiet....  
 • Wrodzone choroby wirusowe
  Jaka jest istota choroby? Zagrożenie występuje w momencie gdy matka wcześniej nie chorowała i pierwszy kontakt patogenem nastąpił w czasie trwania ciąży. Wirus przenika przez...  
 • Wrzód tropikalny
  Jest to choroba strefy subtropikalnej i basenu Morza Śródziemnego, która wywołuje wrzody na skórze oraz uszkodzenia narządów wewnętrznych. Wrzód tropikalny wywołują...