Podwójne widzenie

 • Homocystynuria
  Jaka jest istota choroby? Blok metaboliczny spowodowany niedoborem enzymu biorącego udział w metabolizmie metioniny. Wskutek tego w organizmie chorego gromadzi się w nadmiarze...  
 • Nowotwór oka
  Jaka jest istota choroby? Siatkówczak płodowy pojawia się w pierwszej dekadzie życia, u chorych ma charakter dziedziczny i u tych dzieci może wystąpić obustronnie....  
 • Oczopląs i inne nieregularne ruchy gałek
  Na czym polega istota choroby? Oczopląs polega na mimowolnych, rytmicznych poziomych lub pionowych drganiach gałek ocznych. Niekontrolowane ruchy są efektem fizjologicznego...  
 • Oftalmopatia Gravesa-Basedowa (orbitopatia)
  Choroba oka, która występuje również u osób z nadczynnością tarczycy. Przyczyny choroby nie są dokładnie określone. Istnieje podejrzenie, że choroba ma podłoże...  
 • Olbrzymiokomórkowe zapalenie tętnic
  Jest to zapalenie dużych i średnich tętnic. Nieznana jest przyczyna choroby. W chorobie może dojść do zajęcia tętnicy skroniowej, ocznej, tętnicy szyjnej oraz tętnicy...  
 • Rak nosogardła
  Jaka jest istota choroby? Raka nosowej części gardła dzielimy na trzy typy: rogowaciejącego, nierogowaciejącego oraz niezróżnicowanego. Cechuje go szybki wzrost, skłonność...  
 • Ślepota
  Na czym polega istota choroby? Schorzenie polega na całkowitej utracie wzroku. Osoby dotknięte ślepotą mają poważne problemy z poruszaniem się i wykonywaniem...  
 • Stwardnienie rozsiane
  Jest to choroba ośrodkowego układu nerwowego. Schorzenie to uszkadza osłonkę mielinową włókien nerwowych w mózgu i rdzeniu kręgowym. Uważa się, że SM to choroba...  
 • Zaburzenia refrakcji i akomodacji
  Na czym polega istota choroby? Akomodacja jest procesem dostosowywania się oka do obserwacji obiektów znajdujących się w różnych odległościach, polegającym na zmianie...  
 • Zespół Devica oraz zespół Hursta
  Jaka jest istota choroby? Do tej kategorii zalicza się m.in. ostre i podostre krwotoczne zapalenie istoty białej mózgu oraz zapalenie rdzenia i nerwów wzrokowych. Rozwój tych...