Pobudzenie

 • Mania
  Na czym polega istota choroby? Mania jest określeniem stanu psychicznego charakteryzującego się wzmożona aktywnością i podwyższonym nastrojem. Z przejawy mani uważa się...  
 • Niedotlenienie wewnątrzmaciczne
  Jaka jest istota choroby? Niedotlenienie wewnątrzmaciczne występuje, gdy płód jest pozbawiony dostarczanego tlenu -zachodzą 2 procesy - hipoksja (niedobór tlenu na...  
 • Nieokreślone zaburzenia osobowości i zachowania u dorosłych
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w ostateczności do opisu zaburzeń osobowości i zachowania u dorosłych, gdy brakuje informacji wystarczających do rozpoznania i...  
 • Niespecyficzne zaburzenie nastroju
  Jaka jest istota choroby? Kategoria stosowana w przypadku zaburzeń nastroju, które nie spełniają kryteriów diagnostycznych żadnego z innych wyróżnionych zaburzeń....  
 • Otępienie w innych chorobach
  Jaka jest istota choroby? Wystąpienie typowych objawów otępienia w postaci zaburzeń poznawczych poprzedzają inne, takie jak zaburzenia zachowania i funkcjonowania społecznego...  
 • Pląsawica
  Pląsawica to schorzenie centralnego układu nerwowego (nieprawidłowe ruchy obwodowych części ciała). Początkowo rozwija się niezauważalnie - dziecko staje się bardziej...  
 • Pląsawica Sydenhama
  Jaka jest istota choroby? Pląsawica reumatyczna jest jedną z postaci choroby reumatycznej. Jej objawy są skutkiem uszkodzenia niektórych części mózgu. Pojawia się po 3...  
 • Posocznica bakteryjna noworodka
  Jaka jest istota choroby? Czynniki ryzyka rozwoju posocznicy są związane z ciążą (przedwczesne pęknięcie błon płodowych, poród przedwczesny, ZUM u matki) i stanem noworodka...  
 • Przemijające zaburzenia przemiany wapnia i magnezu noworodków
  Jaka jest istota choroby? Na niedobór magnezu i wapnia szczególnie narażone są noworodki urodzone przedwcześnie , żywione sztucznymi mieszankami mlecznymi, z zaburzeniami...  
 • Wirusowe zapalenia mózgu
  Jaka jest istota choroby? Wirusami mogącymi także powodować zapalenie mózgu i opon mózgowo-rdzeniowych wywoływane są przez niektóre adnenowirusy i enterowirusy. Wśród...  
 • Zaburzenia dysocjacyjne (konwersyjne)
  Na czym polega istota choroby? Istota zaburzeń polega na częściowej lub całkowitej utracie kontroli nad obszarami normalnie zintegrowanymi: kontrolą ruchów ciała,...  
 • Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane użyciem kokainy
  Na czym polega istota choroby? Dla uzależnienia od kokainy typowe jest zażywanie jej kilkudniowymi ciągami, po zaprzestaniu pojawia się zespół abstynencyjny z głodem...  
 • Zaburzenia psychiczne spowodowane użyciem środków pobudzających w tym kofeiny
  Na czym polega istota choroby? Środki pobudzające oddziałują na centralny układ nerwowy. Wywołują euforię, zmniejszają odczuwanie zmęczenia, zwiększają sprawność...